Marcjan Michał Ogiński

Ten artykuł dotyczy wojewody witebskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Marcjan (Marcin) Michał Ogiński herbu własnego (ur. 1672 – zm. 1750) – wojewoda witebski od 1730, kasztelan witebski 1703-1730, miecznik wielki litewski 1695-1703, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1712, 1718, 1723, książę.

Marcjan Michał Ogiński
Herb
Ogiński
Rodzina Ogińscy herbu Oginiec
Data urodzenia 1672
Data śmierci 1750
Żona

Teresa z Brzostowskich

Dzieci

Ignacy Ogiński

Odznaczenia
Order Orła Białego

ŻyciorysEdytuj

5 lipca 1697 roku podpisał w Warszawie obwieszczenie do poparcia wolnej elekcji, które zwoływało szlachtę na zjazd w obronie naruszonych praw Rzeczypospolitej[1]. Był członkiem konfederacji olkienickiej w 1700 roku[2]. Był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 roku[3].

W czasie elekcji w 1733 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[4]. W 1733 roku podpisał elekcję Stanisława Leszczyńskiego[5]. Jako deputat z Senatu podpisał pacta conventa Stanisława Leszczyńskiego w 1733 roku[6].

W 1736 odznaczony Orderem Orła Białego.

BibliografiaEdytuj

  • Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705–2008, 2008.

PrzypisyEdytuj

  1. Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siodmego. [Inc.:] Actum in castro Ravensi sub interregno feria quinta post festum sanctae Margarethae [...] proxima anno Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. [b.n.s]
  2. [Postanowienie generalne stanów W. X. Litewskiego wieczne y nigdy nienaruszone, na zieździe walnym woiewództw y powiatów. Pospolitym ruszeniem pod Olkinikami uchwalone [...] 1700], rkps Biblioteki Kórnickiej 00404, [b.n.s]
  3. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.
  4. Porządek na Seymie Walnym elekcyi między Warszawą a Wolą dnia 25 Sierpnia roku Pańskiego 1733 postanowiony, s. 2.
  5. Jerzy Dunin-Borkowski i Mieczysław Dunin-Wąsowicz, Elektorowie królów Władysława IV., Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III. Lwów 1910, s. 152.
  6. Actum in Curia Regia Varsaviensi 1733 sub tempus moderni interregni, feria tertia in crastino festi S. Matthaei Apostoli et Evangelistae anno Domini 1733, s. 44.