Marek, imię świeckie Siergiej Anatoljewicz Gołowkow (ur. 31 marca 1964 w Permie) – metropolita Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Marek
Марк
Siergiej Gołowkow
Сергей Головков
Metropolita riazański i michajłowski
Ilustracja
Kraj działania

Rosja
Węgry

Data i miejsce urodzenia

31 marca 1964
Perm

Metropolita riazański i michajłowski
Okres sprawowania

od 2015

Metropolita budapeszteński i węgierski
Okres sprawowania

2019-2022

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia riazańska
Eparchia budapeszteńska i węgierska

Śluby zakonne

19 października 1990

Diakonat

listopad 1990

Prezbiterat

7 stycznia 1991

Chirotonia biskupia

14 stycznia 2004

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

14 stycznia 2004

Konsekrator

Aleksy II

Życiorys edytuj

W 1981 ukończył szkołę średnią w rodzinnym mieście. W latach 1982–1984 służył w Armii Radzieckiej. Po zakończeniu służby wojskowej wstąpił do seminarium duchownego w Moskwie, a po jego ukończeniu, cztery lata później, do Moskiewskiej Akademii Teologicznej. Będąc jeszcze studentem, 19 października 1990 złożył śluby zakonne w ławrze Troicko-Siergijewskiej. Miesiąc później był już hierodiakonem, a 7 stycznia 1991 został hieromnichem i nauczycielem Nowego Testamentu w seminarium duchownym, które ukończył. W 1992 ukończył studia w akademii teologicznej.

12 sierpnia 1992 został włączony do składu rosyjskiej misji prawosławnej w Jerozolimie. W 1997 otrzymał godność ihumena. 28 września 1999 mianowany zastępcą przewodniczącego Wydziału zewnętrznych stosunków cerkiewnych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Od 26 stycznia 2000 pełnił dodatkowo obowiązki proboszcza w parafii Trójcy Świętej w moskiewskiej dzielnicy Choroszowo. Od 3 maja tego samego roku archimandryta.

14 stycznia 2004 miała miejsce jego chirotonia na biskupa jegoriewskiego, wikariusza eparchii moskiewskiej. 31 marca 2009 Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego zwolnił go z funkcji w Wydziale stosunków zewnętrznych i powierzył mu tymczasowy zarząd dwóch eparchii Kościoła: wiedeńskiej i austriackiej oraz budapeszteńskiej i węgierskiej w miejsce arcybiskupa Hilariona (Alfiejewa). 1 lutego 2010 podniesiony do godności arcybiskupiej. W eparchii moskiewskiej odpowiedzialny był za parafie położone w północno-zachodnim okręgu administracyjnym miasta Moskwy[1]. Od grudnia 2011 kierował wikariatami północno-zachodnim oraz północnym eparchii moskiewskiej miejskiej[2].

Odznaczony orderem św. Sergiusza z Radoneża II stopnia i Orderem Grobu Pańskiego.

W 2014 r. został kierownikiem synodalnego wydziału finansowo-gospodarczego[3] i pełnił tę funkcję do 2019 r.[4]

W 2015 Święty Synod wyznaczył go na ordynariusza eparchii riazańskiej i zarazem zwierzchnika metropolii riazańskiej[5]. W związku z tą decyzją 4 listopada 2015 otrzymał godność metropolity[6]. W 2019 r. objął również zwierzchnictwo eparchii budapeszteńskiej i węgierskiej, w związku z czym otrzymał dodatkowo tytuł metropolity budapeszteńskiego i węgierskiego[7]. W 2022 r. został odwołany z katedry budapeszteńskiej[8].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj