Marek Kazimierz Kamiński

polski historyk

Marek Kazimierz Kamiński (ur. 18 marca 1948 w Warszawie, zm. 20 czerwca 2020 tamże[1]) – polski historyk, prof. dr hab.

Marek Kazimierz Kamiński
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 1948-03-1818 marca 1948
Warszawa
Data i miejsce śmierci 2020-06-2020 czerwca 2020
Warszawa
Prof. dr hab. nauk humanistycznych
Specjalność: historia najnowsza, stosunki międzynarodowe
Alma Mater Uniwersytet Warszawski
Doktorat 1976
Habilitacja 1991
Profesura 2002
Polska Akademia Nauk
Status pracownik naukowy Instytutu Historii PAN

Studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1970. Doktorat obronił w 1976, a habilitację w 1991. Tytuł profesora uzyskał w 2002. Specjalizuje się w historii Polski i historii powszechnej najnowszej oraz historii stosunków międzynarodowych. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii PAN, był także pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

PublikacjeEdytuj

 • Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939. (wraz z Michałem J. Zachariasem). Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987.
 • Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. nagroda naukowa im. Joachima Lelewela Wydziału I Nauk Społecznych PAN; nagroda tygodnika "Polityka"; nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
 • Polska i Czechosłowacja w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii 1945-1948. Warszawa: Instytut Historii PAN, 1991. nagroda Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
 • Od wojny do zniewolenia. Polska a Związek Sowiecki: stosunki polityczne 1939-1945. Warszawa: Oświata, 1992.
 • Konflikt polsko-czeski 1918-1921. Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2001. Nagroda "Klio" w kategorii monografii naukowych.
 • Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943. Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2005.
 • W obliczu sowieckiego ekspansjonizmu. Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Czechosłowacji 1945-1948. Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2005.
 • Edvard Beneš we współpracy z Kremlem. Polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji 1943-1945. Warszawa: Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2009.
 • Kształtowanie się stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1948-1960. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2012.
 • Szkice z dziejów Polski i Czechosłowacji w latach trzydziestych XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2014.
 • Zarys polityki zagranicznej Rządu RP na obczyźnie 1939-1945, w: Władze RP na obczyźnie podczas II wojny światowej 1939-1945, praca zbiorowa pod red. Z. Błażyńskiego, Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1994, s. 636-773.
 • Dyplomacja polska wobec dyktatu mocarstw (lipiec 1943-luty 1944), w: Historia dyplomacji polskiej, t. 5, 1939-1945, pod red. W. Michowicza, Warszawa, PWN, 1999, s. 397-490.
 • W cieniu zagrożenia. Polityka zagraniczna RP 1918-1939. (wraz z Michałem J. Zachariasem) Warszawa, Warszawska Oficyna Wydawnicza "Gryf", 1993.
 • Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 (wraz z Michałem J. Zachariasem) Warszawa, Wydawnictwo LTW, 1998.
 • Na najwyższym szczeblu.Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. (zbiór dokumentów wydany wraz z Jackiem Tebinką), Warszawa, Wydawnictwo LTW, 1999.
 • Moje doświadczenia z komunistycznym aparatem represji wymierzonym w słowo pisane, w: Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa, Instytut Historii PAN i Wydawnictwo Neriton, 2000, s. 113-119.
 • liczne artykuły i recenzje opublikowane w periodykach naukowych.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj