Marek Kuryłowicz

Marek Kuryłowicz (ur. 18 marca 1944 w Lublinie[1]) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, romanista i historyk prawa.

Marek Kuryłowicz
Data i miejsce urodzenia

18 marca 1944
Lublin

profesor nauk prawnych
Specjalność: prawo rzymskie, historia prawa, europejska kultura prawna, prawa antyczne
Alma Mater

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktorat

1973 – prawo rzymskie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Habilitacja

1977 – historia prawa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesura

1989

nauczyciel akademicki
uczelnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Stanowisko

profesor emerytowany

dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS
Okres spraw.

1990–1996

Poprzednik

Lech Antonowicz

Następca

Tadeusz Bojarski

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej

ŻyciorysEdytuj

W 1966 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie następnie został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego. W latach 1967–1969 odbył pozaetatową aplikację sądową. W 1973 obronił doktorat z prawa rzymskiego. W 1977 habilitował się w zakresie historii prawa (specjalność: prawo rzymskie). W latach 1981–1987 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMCS, a w latach 1989–1991 członkiem Trybunału Stanu. W latach 1990–1996 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji, ponadto prorektorem Filii UMCS w Rzeszowie (1996 - 1999). Od 1989 jest profesorem tytularnym nauk prawnych, zaś od 1995 zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego UMCS.

Odbył studia zagraniczne w Salzburgu w Austrii, w Camerino i Modenie we Włoszech oraz Monachium w Niemczech jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.

Niektóre pełnione funkcje:

Był promotorem w ośmiu (8) zakończonych przewodach doktorskich, recenzentem 24 doktoratów, 18 rozpraw habilitacyjnych oraz 12 wniosków o tytuły profesorskie. Autor i współautor 10 monografii oraz ok. 180 innych publikacji (artykułów i recenzji) w kraju i za granicą. Jest współautorem (wraz z prof. Adamem Wilińskim) podręcznika Rzymskie prawo prywatne (6. wydanie  w 2016 roku).

OdznaczeniaEdytuj

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany m.in. medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” (2014), Medalem 700-lecia Miasta Lublin (2018) oraz Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL (2018).

PrzypisyEdytuj

  1. prof. dr hab. Marek Kuryłowicz – Jednostki i pracownicy – Strona główna UMCS, www.umcs.pl [dostęp 2018-11-24] [zarchiwizowane z adresu 2018-11-25].
  2. profil pracowniczy, www.kozminski.edu.pl [dostęp 2018-11-24] [zarchiwizowane z adresu 2018-11-25].

Linki zewnętrzneEdytuj