Marek Kwiek (filozof)

polski filozof
Ten artykuł dotyczy specjalisty w dziedzinie badań szkolnictwa wyższego i socjologii nauki. Zobacz też: Marek Kwiek (akustyk) i Marcos Kwiek (trener siatkarski).

Marek Kwiek (ur. 17 września 1966 w Poznaniu) – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujący się w badaniach szkolnictwa wyższego i polityce publicznej. Od 2002 dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, od 2012 kierownik Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego.

Marek Kwiek
ilustracja
Data i miejsce urodzenia 17 września 1966
Poznań
Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: nauki o polityce edukacyjnej – badania szkolnictwa wyższego, nauki o polityce publicznej
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 1995
Habilitacja 1999
Profesura 2009
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filozoficzny
Stanowisko profesor zwyczajny
Dyrektor
Jednostka Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM
Okres spraw. od 2002

Kariera naukowaEdytuj

W 1995 obronił w Instytucie Filozofii pracę doktorską, a w 1999 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy nt. Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej. W 2001 został profesorem nadzwyczajnym UAM, a w 2009 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych[1][2].

Od 2000 prowadzi rozległe, interdyscyplinarne, międzynarodowe badania porównawcze instytucji uniwersytetu w Europie (w ramach ok. 25 międzynarodowych projektów badawczych i ok. 25 międzynarodowych projektów z dziedziny polityki publicznej).

Autor ok. 190 publikacji naukowych, w tym 9 monografii. Publikuje przede wszystkim w czasopismach międzynarodowych: m.in. w Science and Public Policy, Higher Education, Studies in Higher Education, Scientometrics, Journal of Studies in International Education, Comparative Education Review czy International Journal of Educational Development.[3]

Międzynarodowy doradca i ekspert w sprawach polityki edukacyjnej i polityki naukowej, m.in. dla Komisji Europejskiej, OECD, Rady Europy, OBWE, USAID, UNDP i Banku Światowego oraz MNiSW (m.in. współtwórca Strategii rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego do 2020 roku, przygotowanej przez Ernst & Young i IBnGR w 2010 r. oraz Europe 2020 Poland, dokumentu przygotowanego przez Bank Światowy w 2011).

Jego najważniejsze międzynarodowe projekty badawcze dotyczą przedsiębiorczości akademickiej (EUEREK, European Universities for Entrepreneurship: Their Role in the Europe of Knowledge, 2004–2007, UE), relacji uniwersytetów z otoczeniem gospodarczym (GOODUEP, Good Practices in University-Enterprise Partnerships, 2007–2009, UE), równości szans edukacyjnych (Higher Education in the 21st Century: Access and Equity, 2007–2008, Stypendium Programu Fulbrighta), relacji państwa dobrobytu i uniwersytetów (EDUWEL, Education and Welfare, 2009–2013 i WORKABLE, Making Capabilities Work, 2009–2012, UE) oraz transformacji profesji akademickiej (The International Attractiveness of the Academic Profession, 2000–2001, 2002–2003 oraz EUROAC, The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges, 2009–2013, ESF)[4]. Koordynator licznych indywidualnych projektów badawczych, w tym realizowanego w latach 2012–2017 projektu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki pt. Program Międzynarodowych Badań Porównawczych Szkolnictwa Wyższego[4].

Przez trzy lata przebywał na uniwersytetach zagranicznych, przede wszystkim w USA, m.in. na University of Virginia, University of California w Berkeley, w National Endowment for Democracy w Waszyngtonie i innych. W latach 2007–2009 był jednym z 30 globalnych „naukowców nowego wieku” (Fulbright New Century Scholars) Fundacji Fulbrighta w dziedzinie badań nad szkolnictwem wyższym (SUNY/Buffalo).

Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism z dziedziny badań nad szkolnictwem wyższym, m.in. Higher Education Quarterly, European Journal of Higher Education, European Educational Research Journal, Globalisation, Societies and Education oraz British Educational Research Journal.

Założyciel i redaktor serii wydawniczej Higher Education Research and Policy (HERP) w Peter Lang International Academic Publishers oraz redaktor naczelny pisma Nauka i Szkolnictwo Wyższe[5].

W 2015 został laureatem w programie „Mistrz – subsydium profesorskie” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej[6]. Laureat 15 nagród Rektora UAM, przede wszystkim za opublikowane monografie i produktywność naukową.

W 2016 kierowany przez niego zespół naukowy znalazł się w grupie trzech laureatów ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) konkursu na przygotowanie założeń projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym[7]. Opublikowany pod jego kierunkiem raport „Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” (Poznań: UAM) stał się ważnym punktem odniesienia w dyskusjach o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.

W 2017 został laureatem jednej z trzech prestiżowych Nagród Ministra Nauki za rok 2017 – za naukowe badania szkolnictwa wyższego prowadzone w ramach polityki publicznej w kategorii „badania na rzecz rozwoju społeczeństwa”[8].

W 2018 został przyjęty w szeregi Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts) w Salzburgu jako jej członek zwyczajny (w klasie: nauki społeczne, prawo i ekonomia, jako jeden z 34 Polaków)[9][10].

W 2019 był współautorem zwycięskiego wniosku UAM w konkursie „Inicjatywa Doskonałości” MNISW – w którym jego macierzysta uczelnia otrzymała status „uczelni badawczej” i dodatkowych 350 mln zł na lata 2020–2026.[11][12]

Stypendia i staże naukoweEdytuj

Wybrane publikacjeEdytuj

MonografieEdytuj

 1. Changing European Academics. A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity. London and New York. Routledge. 2019.
 2. Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: PWN. 2015.
 3. Knowledge Production in European Universities. States, Markets, and Academic Entrepreneurialism. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2013.
 4. Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 2010.
 5. The University and the State. A Study into Global Transformations. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2006. (Przekład ukraiński: Taxon Publishing House: Kijów. 2009).
 6. Intellectuals, Power, and Knowledge. Studies in the Philosophy of Culture and Education. Frankfurt and New York: Peter Lang. 2004.
 7. Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 2009.
 8. Rorty’s Elective Affinities. The New Pragmatism and Postmodern Thought. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1996.
 9. Rorty i Lyotard. W labiryntach postmoderny. Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM. 1994.

ArtykułyEdytuj

 1. Marek Kwiek, Internationalisation of EU Research Organisations. A Bibliometric Stocktaking Study (Panel for the Future of Science and Technology). Brussels: European Parliament, 1–114, 2019.
 2. Marek Kwiek, Social Stratification in Higher Education: What It Means at the Micro-Level of the Individual Academic Scientist. Higher Education Quarterly. 73(4): 419–444, 2019.
 3. Marek Kwiek. High Research Productivity in Vertically Undifferentiated Higher Education Systems: Who Are the Top Performers? Scientometrics. 115(1): 415–462, 2018.
 4. Marek Kwiek. Academic top earners. Research productivity, prestige generation, and salary patterns in European universities. Science and Public Policy. 45(1): 1–13, 2018.
 5. Marek Kwiek. International Research Collaboration and International Research Orientation: Comparative Findings About European Academics. Journal of Studies in International Education. 22(1): 1–25, 2018.
 6. Marek Kwiek. De-privatization in Higher Education: A Conceptual Approach. Higher Education.74(2): 259–281, 2017.
 7. Marek Kwiek. The European research elite: A cross-national study of highly productive academics in 11 countries. Higher Education. 71(3): 379–397, 2016.
 8. Marek Kwiek. The unfading power of collegiality? University governance in Poland in a European comparative and quantitative perspective. International Journal of Educational Development. 43: 77–89, 2015.
 9. Marek Kwiek. Academic generations and academic work: Patterns of attitudes, behaviors and research productivity of Polish academics after 1989. Studies in Higher Education. 40(8): 1354–1376, 2015.
 10. Marek Kwiek. The Internationalization of Research in Europe. A Quantitative Study of 11 National Systems from a Micro-Level Perspective. Journal of Studies in International Education. 19(2): 341–359, 2015.[4]

PrzypisyEdytuj

 1. Nominacje profesorskie w październiku 2009. Forum Akademickie, 2010. [dostęp 2013-01-13].
 2. Prof. dr hab. Marek Kwiek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2013-01-03].
 3. Professor (full) Marek Kwiek, Center for Public Policy Studies [dostęp 2019-11-06] (pol.).
 4. a b c Publikacje Marka Kwieka. Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM. [dostęp 2013-01-13].
 5. Information about the series (ang.). W: Kwiek Marek. Higher Education Research and Policy [on-line]. www.peterlang.com. [dostęp 2013-01-13]. ISSN 2193-7613.
 6. Laureaci w Programie MISTRZ FNP (pol.). fnp.org.pl. [dostęp 2015-10-30].
 7. Ustawa 2.0 – zespoły rozpoczynają pracę. 3 czerwca 2016. [dostęp 2017-05-03].
 8. Net P.C., Laury dla naukowców i dydaktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dostęp 2018-09-27] (pol.).
 9. Administrator strony UAM, Prof. Marek Kwiek członkiem EASA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2019-11-05] (pol.).
 10. » Prof. Marek Kwiek członkiem EASA :: Forum Akademickie, forumakademickie.pl [dostęp 2019-11-05].
 11. UAM, Uczelnia Badawcza!, Życie Uniwersyteckie [dostęp 2019-11-06] (pol.).
 12. Administrator strony UAM, UAM „przesłuchiwany” w konkursie na uczelnie badawczą – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl [dostęp 2019-11-06] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj