Marek Licyniusz Krassus Frugi (konsul 64 n.e.)

Marcus Licinius Crassus Frugi – polityk rzymski w początku pryncypatu.

Syn Marka Licyniusza Krassusa Frugi konsula w 27 n.e. i Skrybonii W młodości studiował w Atenach. W 47 n.e. cesarz Klaudiusz na skutek intryg[1] cesarzowej Messaliny kazał uśmiercić jego starszego brata Gnejusza Pompejusza Magnusa[2][3] i oboje rodziców[4]. Konsul w 64 n.e. razem z Gajuszem Lekaniuszem Bassusem[5][6]. Posiadał bardzo znaczny majątek, między innymi liczne włości rodzina Krassusów miała w Hiszpanii[7]. Zachowała się inskrypcja dotycząca jego term w Pompejach[8]. Żonaty z Sulpicją Pretekstą z którą miał czworo dzieci[9]. Skazany przez cesarza Nerona[3] około 67 n.e. po oskarżycielskim donosie Akwiliusa Regulusa[9].

Zobacz teżEdytuj

Drzewo genealogiczne Licyniuszów

PrzypisyEdytuj

  1. Księga LX 31. W: Kasjusz Dion Kokcejanus: Historia.
  2. Boski Klaudiusz, Rozdział 29. W: Gajusz Swetoniusz Trankwillus: Żywoty Cezarów. Warszawa: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1972, s. 312.
  3. a b Dzieje,Księga pierwsza, rozdział 48. W: Tacyt: Dzieła. Warszawa: Czytelnik, 2004, s. 414. ISBN 83-07-02993-7.
  4. Rozdział XI i XIII. W: Lucjusz Anneusz Seneka: Apocolocynthosis czyli Udynienie boskiego Klaudiusza. edycja komputerowa www.histurion.pl.
  5. Roczniki,Księga piętnasta, rozdział 33. W: Tacyt: Dzieła. Warszawa: Czytelnik, 2004, s. 352. ISBN 83-07-02993-7.
  6. "]e quod annis dedica/verunt dedicatum [3] / [Cra]sso Frugi C(aio) Laec[anio Basso co(n)s(ulibus)]" w CIL 14, 02814. [dostęp 2009-09-17]. (łac.).
  7. Dzieje,Księga druga, rozdział 72. W: Tacyt: Dzieła. Warszawa: Czytelnik, 2004, s. 471. ISBN 83-07-02993-7.
  8. "Thermae / M(arci) Crassi Frugi / aqua marina et baln(ea) / aqua dulci Ianuarius l(ibertus)" w CIL 10, 01063 (p 967) = D 05724. [dostęp 2009-09-17]. (łac.).
  9. a b Dzieje,Księga czwarta, rozdział 42. W: Tacyt: Dzieła. Warszawa: Czytelnik, 2004, s. 553. ISBN 83-07-02993-7.