Marek Mączyński

polski prawnik, doktor habilitowany

Marek Ireneusz Mączyński (ur. 22 września 1963 r. w Krakowie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

Marek Mączyński
Kraj działania Polska
Miejsce urodzenia Kraków
doktor habilitowany nauk prawnych
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński
Doktorat 27 września 1996
Wydział Historyczny Uniwersytet Jagielloński
Habilitacja 20 maja 2013
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński
Uczelnia Uniwersytet Jagielloński
Okres zatrudn. od 1991 do nadal

ŻyciorysEdytuj

27 września 1996 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (specjalność: historia Polski) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie pracy Organizacja i funkcjonowanie terytorialnych struktur policyjnych II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939. 20 maja 2013 habilitował się na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy zatytułowanej Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa uzyskując stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (historia administracji) na Wydziale Prawa i Administracji UJ[1]. W 1990 współorganizował z Andrzejem Pankowiczem Studium Samorządności Społecznej UJ, jednostkę międzywydziałowa kształcącą kadry reaktywowanego samorządu terytorialnego, która 1993 roku została włączona w strukturę Wydziału Prawa i Administracji UJ, a następnie przekształcona: najpierw w roku 2000 w samodzielny Zakład Prawa Samorządu Terytorialnego, a potem, w roku 2007, w Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego UJ. W jednostce tej jest zatrudniony nieprzerwanie od 1991 r.

Ponadto w latach 1994-1999 był wykładowcą i prodziekanem Wydziału Administracji i Prawa Gospodarczego w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu a następnie (w latach 2002-2007) prodziekanem w Wyższej Szkole Biznesu w Tarnowie (później: Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – Wydział Zamiejscowy w Tarnowie). Był również wykładowcą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie (2007-2010) i Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej - Filia w Koszalinie (2010-2014). Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jest współautorem komentarzy do ustrojowych ustaw samorządowych. Naukowo zajmuje się prawem samorządu terytorialnego, historią i teorią administracji, nauką administracji, administracją bezpieczeństwa i porządku publicznego, policją i bezpieczeństwem lokalnym, społeczeństwem obywatelskim[2]. Jest m.in współautorem projektu zmian przepisów do ustawy o policji, przygotowanego w 1998 r. w ramach Zespołu ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Reformy Policji działającego w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie[3][4]. W latach 2009-2011 uczestniczył w projekcie badawczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego zmierzającym do w opracowania  strategii antykorupcyjnej oraz podjęcia w działań antykorupcyjnych w Polsce[5]. Jest autorem projektu gruntownej systemowej reformy ustroju samorządu terytorialnego w Polsce[6]. W 2015 roku wraz z Grzegorzem Gorzelakiem, Kazimierzem Bandarzewskim i Andrzejem K. Piaseckim był wykładowcą w cyklu seminariów naukowych pt. „25th Anniversary of a New Model of Local Government in Poland and China Local Government in the Reform and Opening Era” zorganizowanych na chińskich uniwersytetach przy okazji oficjalnej wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Chinach[7].

Jest stałym recenzentem miesięczników "Przegląd Prawa Publicznego", "Samorząd Terytorialny" i "Finanse Komunalne". Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes[8][9][10].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-83-264-8967-9. (współautorstwo redakcji naukowej)
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Stan prawny na dzień 15 października 2013, (K. Bandarzewski, R. Budzisz, P.Chmielnicki (red.), D. Dąbek, P. Dobosz, B. Jaworska-Dębska, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, I. Niżnik-Dobosz, S. Płażek, K. Wlaźlak), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2013. ISBN 978-83-278-0217-0
 • Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), D. Dąbek, P. Dobosz, W. Kisiel, M. Kotulski, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek, I. Skrzydło-Niżnik), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, ISBN 978-83-7334-622-2
 • Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie, (współautorstwo: Kazimierz Bandarzewski, Monika Chlipała, Paweł Chmielnicki (red), Dorota Dąbek, Wiesław Kisiel, Marek Mączyński, Stefan Płażek), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, , ISBN 978-83-7334-703-8[11]
 • Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa in porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo PROMO, 2012. ISBN 978-83-60941-81-2.
 • Konstytucyjny system władz publicznych (współautorstwo: A. Adamczyk, M. Chlipała, P. Chmielnicki (red.), J. Jaskiernia, H. Kaczmarczyk, M. Mączyński, A. Szyszka), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7620-492-5
 • Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Księgarnia Akademicka i Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, 1997. ISBN 83-7188-184-3.
 • Polskie formacje policyjne w stolicy Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945, „Rocznik Krakowski”, t.LIX, Kraków 1993, s.152-160.
 • Local Community, Public Security, Central and Eastern European Countries under transformation, red. Janina Czapska, Marek Mączyński, Jan Widacki, Warszawa 2001, wyd. Instytut Spraw Publicznych, ISBN 83-88594-11-7[12]
 • Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładania przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy, wyd. Difin, Kraków 2015, ISBN- 978-83-7930-824-8 ( redakcja (redakcja naukowa i współautorstwo)[13]
 • Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce t. II, (współautorstwo: J. Hausner, H. Izdebski, W. Lachiewicz, M. Mączyński, S. Mazur, A. Nelicki, B. Nowotarski, K. Surówka, R. Szymczak, I. Zachariasz, M. Zawicki), wyd. MSAP, Kraków 2014, ISBN 978-83-89410-47-4
 • Sprawne Państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (współautorstwo: A. Dąmbska, J. Flis, J. Glusman, W. Kisiel, P. Kopyciński (red.), T. Kucharski, W. Lachiewicz, M. Mączyński, K. Surówka, M. Winiarz, I. Zachariasz) wyd. MSAP, Kraków 2015, ISBN 978-83-89410-72-6
 • Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ISBN 978-83-264-3789-2 (współautorstwo redakcji naukowej)

PrzypisyEdytuj

 1. Marek Mączyński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2019-03-02].
 2. Jurek Kura, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ, www.law.uj.edu.pl [dostęp 2019-03-19] (pol.).
 3. Redakcja, Komendant - starosta?, dziennikpolski24.pl, 30 kwietnia 1998 [dostęp 2019-04-04] (pol.).
 4. Tożsamość granatowych mundurów, gazetapl [dostęp 2019-04-04] (pol.).
 5. Antykorupcja, Projekt badawczy CBA, Antykorupcja [dostęp 2019-04-04] (pol.).
 6. REFORMY USTROJU - Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, www.nist.gov.pl [dostęp 2019-04-04].
 7. Jurek Kura, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ, www.law.uj.edu.pl [dostęp 2019-04-04] (pol.).
 8. Marek Mączyński, law.uj.edu.pl [dostęp 2019-03-02] (pol.).
 9. dr hab. Marek Mączyński prof. UJ, usosweb.uj.edu.pl [dostęp 2019-03-02] (pol.).
 10. Zarząd – Fontes [dostęp 2019-03-19] (pol.).
 11. Jurek Kura, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UJ, www.law.uj.edu.pl [dostęp 2019-03-19] (pol.).
 12. Marek Mączyński - Cytowania w Google Scholar, scholar.google.pl [dostęp 2019-03-19].
 13. Wykaz zakończonych projektów badawczych realizowanych przez Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa w latach 2012-2017. – Fontes [dostęp 2019-03-19] (pol.).

BibliografiaEdytuj