Marek Minucjusz Rufus

Magister equitum przy dyktatorze Kwintusie Fabiuszu Maksymusie, sprawującym swój urząd w 217 r. p.n.e., w okresie II wojny punickiej. Po kilku miesiącach od objęcia dyktatury przez Kwintusa tj. zimą 217 r. został zrównany w prawach z nim samym, faktycznie zostając drugim dyktatorem, co było sytuacją bez precedensu. Wcześniej przewodniczył w Rzymie stronnictwu opowiadającemu się za zmianą strategii unikania starcia z wrogiem, jaką stosował Maksymus.

Marek Minucjusz Rufus
Marcus Minucius Rufus
Data i miejsce urodzenia ?
Starożytny Rzym
Data i miejsce śmierci 2 sierpnia 216 p.n.e.
pod Kannami
Przebieg służby
Siły zbrojne Armia rzymska
Stanowiska Magister equitum
Główne wojny i bitwy II wojna punicka: