Marek Szydło

Marek Szydło – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie prawa administracyjnego gospodarczego, przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

ŻyciorysEdytuj

W 2001 ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam też na podstawie rozprawy pt. Władztwo administracyjne w prawie administracyjnym gospodarczym uzyskał w 2004 stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, natomiast w 2007 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywegencją otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. W 2015 prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora nauk prawnych[1].

Został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Nauk Administracyjnych na macierzystym wydziale i profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu[1].

W czerwcu 2018 został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Legislacyjnej XIII kadencji[2].

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji[3].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Prof. Marek Szydło, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-05-26].
  2. Skład Rady Legislacyjnej XIII kadencji. radalegislacyjna.gov.pl. [dostęp 2019-08-28].
  3. Lista kandydatów wybranych na członków RDN, odrębna dla każdej dyscypliny, zawierająca nazwiska i imiona wybranych kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających. konstytucjadlanauki.gov.pl. [dostęp 2019-05-26].