Otwórz menu główne

Marek Zubik

prawnik polski

Marek Tadeusz Zubik (ur. 7 maja 1974 w Przemyślu) – polski prawnik, konstytucjonalista, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich (2007–2010), przewodniczący Rady Legislacyjnej XI kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015–2018.

Marek Zubik
Data i miejsce urodzenia 7 maja 1974
Przemyśl
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Okres od 3 grudnia 2010
do 3 grudnia 2019

ŻyciorysEdytuj

Wykształcenie i kariera naukowaEdytuj

W 1997 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym. Cztery lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej[1]. W 1999 był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych[2].

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW, gdzie w 2006 objął stanowisko kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego.

Brał udział w programach badawczych realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych i Komitet Badań Naukowych. Współpracował jako ekspert z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W pracy naukowej zajmuje się problematyką prawa parlamentarnego, ustrojowych aspektów finansów publicznych, funkcjonowaniem władzy sądowniczej i ochroną praw człowieka.

Pod jego kierunkiem w 2016 stopień naukowy doktora uzyskał Maciej Berek[3].

Działalność publicznaEdytuj

W latach 1998–2002 był ekspertem Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Od 2000 do 2004 pełnił funkcję sekretarza sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Paryżu. W latach 2004–2007 był sekretarzem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a w 2007 zasiadł w jego prezydium. Powołany także w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Do marca 2016 był członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego” (został odwołany wraz ze wszystkimi członkami redakcji)[4].

W latach 2002–2007 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od listopada 2007 do lipca 2010 był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Z dniem 29 czerwca 2010 został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Legislacyjnej XI kadencji.

26 listopada 2010 Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 3 grudnia 2010 złożył ślubowanie, rozpoczynając dziewięcioletnią kadencję, po zakończeniu której przeszedł w stan spoczynku.

PublikacjeEdytuj

Jest autorem, współautorem lub redaktorem około 150 publikacji naukowych. Publikował na łamach m.in. „Państwa i Prawa”, „Przeglądu Sądowego”, „Przeglądu Sejmowego” oraz „Przeglądu Powszechnego”.

Wybrane publikacje książkowe:

 • Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997
 • Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001
 • Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001 (red.)
 • Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001 (współred.)
 • Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003
 • Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa 2003 (red.)
 • Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006 (red.)
 • Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, t. I–IV (red.)
 • Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011

PrzypisyEdytuj

 1. Marek Zubik w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-01-23].
 2. Prezydent zachęca do konsolidacji uczelni. prezydent.pl, 23 stycznia 2013. [dostęp 2013-01-23].
 3. Marek Berek w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2018-03-02].
 4. Cała redakcja „Przeglądu Sejmowego” odwołana. „Żegnajcie przyjaciele konstytucjonaliści”. wyborcza.pl, 18 marca 2016. [dostęp 2016-03-18].

BibliografiaEdytuj