Marek Zubik

polski prawnik

Marek Tadeusz Zubik (ur. 7 maja 1974 w Przemyślu[1]) – polski prawnik, konstytucjonalista, nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, zastępca rzecznika praw obywatelskich (2007–2010), przewodniczący Rady Legislacyjnej XI kadencji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015–2018.

Marek Zubik
Państwo działania

Polska

Data i miejsce urodzenia

7 maja 1974
Przemyśl

Profesor nauk prawnych
Specjalność: prawo konstytucyjne
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

2000 – prawo
Uniwersytet Warszawski

Habilitacja

2004 – prawo
Uniwersytet Warszawski

Profesura

21 grudnia 2012

Nauczyciel akademicki
Jednostka

Instytut Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW

Stanowisko

kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Okres spraw.

3 grudnia 2010–3 grudnia 2019

Życiorys

edytuj

Wykształcenie i kariera naukowa

edytuj

W 1997 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym. Cztery lata później uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej[2]. W 1999 był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW, w 2006 objął stanowisko kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego[3]. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk prawnych[4]. W 2014 został profesorem zwyczajnym UW[3].

Brał udział w programach badawczych realizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych i Komitet Badań Naukowych. Współpracował jako ekspert z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W pracy naukowej zajmuje się problematyką prawa parlamentarnego, ustrojowych aspektów finansów publicznych, funkcjonowaniem władzy sądowniczej i ochroną praw człowieka.

Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora uzyskali Adam Krzywoń (2010)[5] i Maciej Berek (2016)[6].

Działalność publiczna

edytuj

W latach 1998–2002 był ekspertem Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Od 2000 do 2004 pełnił funkcję sekretarza sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych w Paryżu. W latach 2004–2007 był sekretarzem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, a w 2007 zasiadł w jego prezydium. Został wybrany na członka tegoż komitetu na kadencję 2020–2023[7].

Powołany także w skład zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, został wiceprezesem tej organizacji[8]. Do marca 2016 był członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego” (został odwołany wraz ze wszystkimi członkami redakcji)[9].

W latach 2002–2007 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Od listopada 2007 do lipca 2010 był zastępcą rzecznika praw obywatelskich. Od 29 czerwca 2010 zajmował stanowisko przewodniczącego Rady Legislacyjnej XI kadencji.

26 listopada 2010 Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 3 grudnia 2010 złożył ślubowanie, rozpoczynając dziewięcioletnią kadencję. W styczniu 2017 prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do TK wniosek kwestionujący zgodność z Konstytucją RP uchwały o wyborze Marka Zubika oraz Stanisława Rymara i Piotra Tulei[10]. Marek Zubik nie był w późniejszym czasie wyznaczany do składów orzekających[10]. Trybunał Konstytucyjny nie rozpoznał wniosku do końca jego kadencji, która zakończyła się 3 grudnia 2019[11].

Publikacje

edytuj

Jest autorem, współautorem lub redaktorem około 150 publikacji naukowych. Publikował na łamach m.in. „Państwa i Prawa”, „Przeglądu Sądowego”, „Przeglądu Sejmowego” oraz „Przeglądu Powszechnego”.

Wybrane publikacje książkowe:

 • Problem aborcji na świecie w dokumentach i orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997,
 • Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001,
 • Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001 (red.),
 • Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001 (współred.),
 • Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003,
 • Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa 2003 (red.),
 • Księga XX-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006 (red.),
 • Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, t. I–IV (red.),
 • Status prawny sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2011.

Przypisy

edytuj
 1. Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski [zarchiwizowane 2020-11-26].
 2. Prof. dr hab. Marek Tadeusz Zubik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2021-01-29].
 3. a b Prof. dr hab. Marek Zubik, Uniwersytet Warszawski [zarchiwizowane 2020-11-26].
 4. Prezydent zachęca do konsolidacji uczelni [online], Prezydent RP, 23 stycznia 2013 [dostęp 2021-02-05].
 5. Adam Karol Krzywoń, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2020-04-04].
 6. Marek Berek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2018-03-02].
 7. Komitet Nauk Prawnych PAN [online], pan.pl, styczeń 2020 [dostęp 2020-02-23].
 8. Nowe władze Towarzystwa [online], ptpk.pl, 11 czerwca 2021 [dostęp 2021-12-17].
 9. Łukasz Woźnicki, Cała redakcja „Przeglądu Sejmowego” odwołana. „Żegnajcie przyjaciele konstytucjonaliści” [online], „Gazeta Wyborcza”, 18 marca 2016 [dostęp 2016-03-18].
 10. a b Prof. Marek Zubik apeluje do Przyłębskiej o szybkie rozpatrzenie jego sprawy [online], Onet.pl, 15 lipca 2018 [dostęp 2021-02-04].
 11. Krzysztof Sobczak, Odchodzący sędziowie ubolewają nad upadkiem TK [online], Prawo.pl, 4 grudnia 2019 [dostęp 2021-02-04].

Bibliografia

edytuj