Maria Bogucka

polska historyczka

Maria Bogucka (ur. 1 czerwca 1929 w Warszawie, zm. 27 października 2020[1]) – polska historyczka, profesor na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, autorka licznych publikacji naukowych. Zajmowała się głównie dziejami społeczeństwa, jego kultury i mentalności.

Maria Bogucka
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

1 czerwca 1929
Warszawa

Data śmierci

27 października 2020

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia powszechna
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Profesura

1981

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Okres zatrudn.

1994–2010

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej

ŻyciorysEdytuj

Studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując magisterium w 1951. Następnie została zatrudniona w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, gdzie w późniejszych latach kierowała Zakładem Dziejów Nowożytnych. W latach '50, jak wielu innych młodych naukowców, przeszła okres fascynacji ideologizacją nauki, wytykając błędy ideologiczne w pracach swoich późniejszych kolegów, np. Mariana Biskupa

Badała historię gospodarczą, zwłaszcza Gdańska i jego związków z Europą. W 1955 obroniła doktorat przedkładając pracę Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII w. Habilitowała się w 1961 (praca Gdańsk jako ośrodek produkcyjny od XIV do połowy XVII wieku.). Od 1971 profesor nadzwyczajny, a od 1981 profesor zwyczajny. Jej kolejne badania dotyczyły różnych dziedzin historii Polski i historii powszechnej, szczególnie epoki baroku i renesansu (w tym dzieje miast, struktur społecznych, obyczajów i szeroko rozumianej kultury). Opracowała zarysy i syntezy dziejów różnych dziedzin i krajów (Polski, kultury, obyczajów, miast).

W zakresie badań nad kulturą Maria Bogucka zapoczątkowała w latach siedemdziesiątych nowy nurt badawczy, formułując m.in. tematykę gestu jako znaku przynależności do określonej grupy społecznej. Rolę gestu w życiu dawnych społeczeństw przedstawiła w czasie konferencji IH PAN w 1981[2]. Brała też czynny udział w dyskusjach toczących się w tym czasie w Münster, gdzie historycy niemieccy (H. Teuteberg, P. Borscheid), pracujący nad historią rodziny i związkami międzypokoleniowymi i genderowymi podjęli także studium „codzienności”, tworząc niezwykle szybko rozwijający się nowy kierunek badań: „Studia zur Geschichte des Alltags”. Prof. Bogucka swoje zainteresowanie „codziennością” zaczęła od zbudowania teoretycznych podstaw tego zjawiska, formułując w 1996 roku definicję „życia codziennego” i jego odrębności[3].

Zbudowała też alternatywny wobec Norberta Eliasa model procesu cywilizacyjnego opartego nie o odgórne dyscyplinowanie społeczeństwa, lecz o system obyczajów, w warunkach słabości aparatu państwowego przez samo społeczeństwo egzekwowanych. Stosowanie w badaniach historycznych metod zaczerpniętych z psychologii społecznej i socjologii zaowocowało wysunięciem tez dotyczących mentalności społecznej (stosunek do czasu, do choroby i śmierci, relacje między kobietą i mężczyzną, czyli tzw. gender relations). Ukoronowaniem studiów szczegółowych stało się opracowanie dziejów kultury polskiej od zarania aż po rok 1989[4], oraz teoretycznych rozważań pt. Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej (2013).

Jest autorką ponad 2000 publikacji (w tym 50 książek) opublikowanych w kraju i zagranicą, jej książki tłumaczono na języki obce. Popularyzowała historię w publikacjach książkowych, czasopismach, w radiu i telewizji. W latach 1958–1978 była (pierwszym) redaktorem naczelnym miesięcznika Mówią Wieki. Od 1978 do 2008 redaktor naczelny czasopisma Acta Poloniae Historica.

Pełniła liczne funkcje w towarzystwach naukowych krajowych i międzynarodowych (członek Polskiej Akademii Umiejętności, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Międzynarodowej Komisji Dziejów Miast). Pochowana na cmentarzu Północnym[5].

Nagrody i odznaczeniaEdytuj

Najważniejsze z otrzymanych nagród i odznaczeń: 

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej w 1984,
 • Złoty Krzyż Zasługi w 1974,
 • Zasłużona Ziemi Gdańskiej w 1976 i 1999,
 • Nagroda I stopnia Min. Edukacji Narodowej w 1987,
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1986,
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 1992,
 • Złota Odznaka – Zasłużony Pracownik Morza w 1995,
 • Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Yorku w 1996,
 • Medal 400-lecia Warszawy w 1997,
 • Nagroda Premiera RP w 1999,
 • Nagroda naukowa Sekretarza PAN w 1983,
 • Nagroda miesięcznika Problemy w 1985,
 • Dyplom Jubileuszowy za pracę w PTH w 1986,
 • Nagroda Sekretarza Naukowego PAN (wspólnie z H. Samsonowiczem) za książkę Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej (Wrocław 1986) w 1987,
 • Nagroda Kuriera Polskiego za książkę Dawna Polska (Warszawa 1987, III wyd.) w 1987,
 • Nagroda Sekretarza Naukowego PAN za Dzieje kultury polskiej do roku 1918 (Wrocław 1987) w 1988,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za całokształt twórczości o Gdańsku w 1989[6],
 • Nagroda Klubu Księgarza za książkę Bona Sforza (Warszawa, 1989) w 1989.

W 2007 otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego[7].

Publikacje[8]Edytuj

 • Szkice gdańskie, XVI-XVIII w., Warszawa 1955,
 • Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII w., Wrocław 1956,
 • Opowieści wiślane, Warszawa 1957,
 • Żelazny Książę i żebracy. Z dziejów rewolucji w Niderlandach, Warszawa 1961,
 • Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII w., Warszawa 1962,
 • „Zboże rosyjskie na rynku amsterdamskim w pierwszej połowie XVII w.”, w: Przegląd Historyczny, z. 4, 1964, s. 611-28,
 • Dzieje Polski do roku 1795, Warszawa 1964,
 • Życie codzienne w Gdańsku, XVI-XVII w., Warszawa 1967,
 • Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII w., Wrocław 1970,
 • „Książka jako element kultury masowej w Gdańsku w pierwszej połowie XVII w.”, w: Polska w świecie, Warszawa 1972, s. 267-76,
 •  Ziemia i czasy Kopernika, Wrocław 1972,
 • Nicholas Copernicus. The Country and Times, Wrocław 1973,
 • Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1974 (wyd. II), 1985 (wyd. III), 1989 (wyd. IV i V),
 • Historia Holandii, Wrocław 1976, 1989 (wyd. II) – wspólnie z J. Balickim,
 • Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Warszawa 1981,
 • Das alte Danzig. Alltagsleben vom 15 bis 17 Jh., Leipzig 1980, 1987 (wyd. II), München 1988 (wyd. IV),
 • Hołd pruski, Warszawa 1982, 1985 (wyd. II),
 • Das alte Polen, Leipzig 1980, 1983,
 • Gdańscy ludzie morza, XVI-XVIII w., Gdańsk 1984,
 • Die Preussische Huldigung, Warszawa 1986,
 • Dzieje kultury polskiej do roku 1918, Wrocław 1987, 1991 (wyd. II), ISBN 83-04-03282-1
 • Bona Sforza, Wrocław 1989, wyd II: Wrocław 2004, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 312, ISBN 83-04-04705-5
 • Maria Stuart, Wrocław 1990, wyd II uzup., Wrocław 2009, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 304, ISBN 978-83-04-05002-0
 • Anna Jagiellonka, Wrocław 1994, wyd II uzup., Wrocław 2009, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 207, ISBN 978-83-04-05003-7
 • Staropolskie obyczaje XVI-XVII w., Warszawa 1994,
 • The Lost World of the „Sarmatians”. Custom as Regulator of Polish Social Life in Early Modern Times, Warszawa 1996,
 • Ludzie, kontakty, kultura, XVI-XVIII w., Warszawa 1997,
 • Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998, Wydawnictwo Trio, ISBN 83-85660-78-X
 • Historia Polski do roku 1864, Wrocław 1999,
 • Baltic Commerce and Urban Society 1500-1700, Gdańsk 2000,
 • Danzig and its Polish Context, Aldershot 2003,
 • Women in Early Modern Polish Society Against the European Background, Aldershot 2003,
 • Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005, Wydawnictwo Trio, s. 378, ISBN 83-7436-018-6
 • Woman in the History of Europe from Antiquity till the Beginning of the 21st Century, Warszawa 2008,
 • Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności w XV – XVIII w., Warszawa 2008 Wydawnictwo Naukowe Semper, ISBN 978-83-7507-030-9
 • Kultura – naród – trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r., Warszawa 2009, Wydawnictwo Trio, s. 760, ISBN 978-83-7436-140-8
 • Kultura sarmatyzmu, XVI-XVIII w., Warszawa 2013, 2016 (wyd. II),
 • Kategorie i funkcje społeczne kultury w perspektywie historycznej, Warszawa 2013.

PrzypisyEdytuj

 1. W wieku 91 lat zmarła Pani prof. dr hab. Maria Bogucka, wybitna historyczka dziejów Polski i powszechnych wczesnej doby nowożytnej, Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku [dostęp 2020-10-28] [zarchiwizowane z adresu 2020-10-31] (pol.).
 2. M Bogucka, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. XXVI, 1981.
 3. Bogucka M, „Życie codzienne – spory wokół profilu badań i definicji”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1996, z. 3, s. 247-53.
 4. Bogucka M, Kultura – naród – trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 r., Warszawa 2009, Wydawnictwo Trio.
 5. Maria Bogucka [nekrolog], nekrologi.wyborcza.pl, 30 października 2020 [dostęp 2020-12-17].
 6. Splendor Gedanensis 2016. Dali najwięcej gdańskiej kulturze
 7. Lista honorowych doktoratów UG. univ.gda.pl. [dostęp 2011-02-25].
 8. Red. Karpiński K. Opaliński E, Wislicz T., Bibliografia prac profesor Marii Boguckiej za lata 1949-2003, Warszawa Instytut Historii PAN, 2004.

Linki zewnętrzneEdytuj