Maria Stuart (dramat Juliusza Słowackiego)

dramat Juliusza Słowackiego

Maria Stuart. Drama historyczne w 5 aktachdramat napisany przez Juliusza Słowackiego w Warszawie we wrześniu i październiku 1830 roku. Jego pierwodruk ukazał się w drugim tomie Poezji wydanych w 1832 roku w Paryżu. Po raz pierwszy wystawiony był we Lwowie w 1862 roku. Uważany za najdojrzalszy utwór wczesnej, jeszcze warszawskiej, twórczości poety. Dzieło jest próbą ukazania własnego wyobrażenia osoby Marii I Stuart, opierającego się na lekturze książek historycznych. Dotyczy wydarzeń przełomu lat 1566-1567, kiedy to Maria Stuart, po śmierci prywatnego sekretarza Rizzia, pomaga swojemu kochankowi zgładzić swego męża Darnleya. Po tym wydarzeniu oboje byli zmuszeni uciec ze Szkocji. Żądza władzy jest najsilniejszym motywem kierującym osobami dramatu.

Maria Stuart
Ilustracja
Karolina Sroczyńska jako Maria Stuart
w inscenizacji z lat 40. XX wieku
Autor

Juliusz Słowacki

Typ utworu

dramat

Data powstania

1830

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Paryż

Język

polski

Data wydania

1832

W odróżnieniu od ukazania tej historii przez Fryderyka Schillera, Słowacki nie idealizuje postaci królowej. W interpretacji Kazimierza Wyki utwór stanowi przede wszystkim studium postaci o słabej psychice, uwikłanej w tragiczne połączenie namiętności, polityki i władzy.

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj