Marian Kaźmierkowski

polski inżynier elektrotechnik, nauczyciel akademicki

Marian Piotr Kaźmierkowski (ur. 5 października 1943) – polski elektrotechnik, profesor, nauczyciel akademicki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie energoelektroniki, członek (Fellow) IEEE, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2011–2014 Dziekan Wydziału Nauk Technicznych PAN.

Marian Piotr Kaźmierkowski
Data urodzenia

5 października 1943

Profesor nauk technicznych
Specjalność: elektronika przemysłowa, energoelektronika, robotyka
Alma Mater

Politechnika Warszawska

Doktorat

1972 – automatyka

Habilitacja

1981 – automatyka

Profesura

14 stycznia 1992

Polska Akademia Nauk
Status

członek rzeczywisty

Funkcja Jednostka PAN

Dziekan
Wydział IV Nauk Technicznych

Doktor honoris causa
University of Aalborg, Dania – 2004
Institute National Polytechnic Toulouse, Francja – 2010
Uniwersytet Zielonogórski – 2012
Politechnika Białostocka – 2017
Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Politechnika Warszawska

Wydział

Elektryczny

Okres zatrudn.

od 1972

Dyrektor
Instytut

Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW

Okres spraw.

1987–1990 i 1993–2008

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1968 uzyskał dyplom magistra inżyniera. Działalność naukową rozpoczął już w 1967 w Instytucie Elektrotechniki[1]. Jednak to z Politechniką Warszawską związał swoje życie zawodowe. W 1972 obronił doktorat z automatyki i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W 1981 również w zakresie automatyki uzyskał habilitację. Od 1988 zatrudniony jako profesor nadzwyczajny, a od 1995 jako profesor zwyczajny. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych[2]. W latach 1987-1990 oraz 1993-2008 był Dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Pełnił także funkcję Kierownika Zakładu Energoelektroniki w tym Instytucie. W 2007 został członkiem korespondentem, w 2016 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 pełni funkcję Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych Akademii[3][4].

W latach 1980-1982 był stypendystą Fundacji Humboldta w RWTH Aachen. Jako profesor wizytujący pracował między innymi na University of Minnesota, Uniwersytecie w Padwie, w Aalborgu oraz w Tuluzie[1]. Wieloletni członek Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), od 2008 w najwyższej randze (Fellow), w latach 2004-2006 redaktor naczelny (editor-in-chief) amerykańskiego czasopisma IEEE Transactions on Industrial Electronics oraz wieloletni członek rady programowej tego czasopisma. Jest członkiem rady (council member) europejskiej organizacji Power Electronics and Motion Control (od 1999 przewodniczy tam Award Comittee). Od 1999 jest również członkiem European Power Electronics Association[4][3].

Dorobek naukowyEdytuj

Dorobek M. Kaźmierkowskiego obejmuje ponad 350 publikacji (w tym ponad 200 anglojęzycznych), 7 monografii (w tym 3 po angielsku), 4 podręczniki oraz około 100 artykułów w renomowanych czasopismach międzynarodowych[5][6][7]. Prace profesora Kaźmierkowskiego były cytowane ponad 4 tys. razy, a indeks Hirscha jego publikacji wynosi 26[4].

Jest autorem (lub współautorem) 17 patentów w zakresie energoelektroniki i napędów elektrycznych. Wypromował 24 doktorów nauk technicznych[3].

Nagrody i odznaczeniaEdytuj

Wielokokrotnie nagradzany za pracę naukową nagrodami Ministra Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także nagrodami przyznawanymi przez instytucje międzynarodowe (w tym IEEE). Otrzymał tytuły doktora honoris causa uniwersytetów w Aalborgu, Tuluzie oraz Zielonej Górze, a także Politechniki Białostockiej. Jest członkiem zagranicznym Węgierskiej Akademii Nauk[3].

W 1993 odznaczony Srebrnym, a w 2001 Złotym Krzyżem Zasługi[3][4].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Kto jest kim w energetyce. elektroenergetyka.org. [dostęp 2013-01-21].
  2. Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Marian Piotr Kaźmierkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-05-14].
  3. a b c d e KAŹMIERKOWSKI, Marian Piotr. Polska Akademia Nauk. [dostęp 2013-01-21].
  4. a b c d Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Marian Piotr Kaźmierkowski. Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Zielonogórskiego. [dostęp 2013-01-21].
  5. Marian P. Kazmierkowski (publikacje i cytowania). scholar.google.pl. [dostęp 2016-09-14]. (ang.).
  6. Kaźmierkowski, Marian Piotr (1943- ). Katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej. [dostęp 2016-09-14].
  7. M.P. Kazmierkowski. researchgate.net. [dostęp 2016-09-14]. (ang.).