Marian Kwietniewski

polski inżynier

Marian Kwietniewski (ur. 1951) – polski inżynier, profesor nauk technicznych. Specjalizuje się w wodociągach i kanalizacjach. Nauczyciel akademicki Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Marian Kwietniewski
Data urodzenia

1951

Profesor nauk technicznych
Specjalność: wodociągi i kanalizacja
Alma Mater

Politechnika Warszawska

Doktorat

1986 – fizyka
Politechnika Warszawska

Habilitacja

1999 – wodociągi, kanalizacja
Politechnika Warszawska

Profesura

2009

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Politechnika Warszawska

Życiorys

edytuj

Całe naukowe życie związany z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, został zatrudniony i zdobywał kolejne awanse akademickie. Stopień doktorski otrzymał w 1986 na podstawie pracy pt. Metoda projektowania układów tranzytowych przewodów wodociągowych z uwzględnieniem kryteriów hydraulicznych, ekonomicznych i niezawodnościowych (promotorem pracy był prof. Marek Roman). Habilitował się w 1999 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Metodyka badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych pod kątem niezawodności dostawy wody do odbiorców[1]. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został mu nadany w 2009 roku[2].

Zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego i kierownika w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej[3][4][3]. W pracy badawczej zajmuje się takimi zagadnieniami jak: niezawodność obiektów komunalnych i systemów inżynieryjnych, rozwój Systemu Informacji Geograficznej (GIS) i jego zastosowanie w zarządzaniu i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, ocena i dobór rozwiązań materiałowych do budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz systemy monitoringu tych sieci[5].

Prowadzi zajęcia m.in. z niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynieryjnych, projektowania systemów zaopatrzenia w wodę, GIS - systemów informacji geograficznej oraz wodociągów i kanalizacji[6]. Jest członkiem szeregu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych, m.in. Global Water Partnership for Central and Eastern Europe (GWP CEE, od 2005) oraz Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN[7].

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji[8].

Wybrane publikacje

edytuj
 • Kanalizacja - materiały do projektowania (współautorzy: A.Nowakowska-Błaszczyk, W.Olszewski, M.Ways), Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1985
 • Niezawodność wodociągów i kanalizacji (współautorzy: M.Roman, H.Kłoss-Trębaczkiewicz), Wydawnictwo Arkady 1993
 • Metodyka badań eksploatacyjnych sieci wodociągowych pod kątem niezawodności dostawy wody do odbiorców, Oficyna Wydawnicza PW 1999
 • Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (współautorzy: W.Gębski, N.Wronowski), PZiTS 2005, ISBN 83-87792-38-1
 • GIS in water supply and wastewater systems, PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej 2008, ISBN 978-83-89687-34-0
 • GIS w wodociągach i kanalizacji, Wydawnictwa Naukowe PWN 2008, ISBN 978-83-01-15429-5
 • Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę (współautorzy: W.Olszewski, E.Osuch-Pajdzińska), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2009, ISBN 978-83-7207-815-5
 • Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce (współautor: J.Rak), Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 2010, ISBN 978-83-89687-51-7
 • Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do odbiorców (praca zbiorowa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2013, ISBN 978-83-7199-898-8
 • ponadto rozdziały w książkach i artykuły, które publikował m.in. w takich czasopismach jak: "Journal of Water Supply Research and Technology-Aqua", "Archives of Hydro-engineering and Environmental Mechanics" oraz "Gaz, Woda i Technika Sanitarna"[9][10]

Przypisy

edytuj
 1. Wydana w formie monografii przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w 1999 roku
 2. Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2016-02-26].
 3. a b Marian Kwietniewski. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. [dostęp 2016-02-02].
 4. Profesorowie zwyczajni. is.pw.edu.pl. [dostęp 2016-01-28].
 5. prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski. inzynieria.com. [dostęp 2016-02-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-05)].
 6. prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski. usosweb.usos.pw.edu.pl. [dostęp 2016-01-29].
 7. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. pan.pl. [dostęp 2016-02-26].
 8. Lista kandydatów wybranych na członków RDN, odrębna dla każdej dyscypliny, zawierająca nazwiska i imiona wybranych kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających. konstytucjadlanauki.gov.pl. [dostęp 2019-05-26].
 9. Kwietniewski, Marian (1951- ). Biblioteka Narodowa (katalog). [dostęp 2016-02-01].
 10. Marian Kwietniewski. scholar.google.pl. [dostęp 2016-02-09].