Marian Piech

profesor nauk rolniczych o specjalizacji doświadczalnictwo, hodowla roślin

Marian Piech (ur. 8 grudnia 1929 w Nowym Borku k. Rzeszowa, zm. 2 stycznia 2012 w Szczecinie[1][2]) – profesor nauk rolniczych o specjalizacji doświadczalnictwo, hodowla roślin.

Marian Piech
Ilustracja
Marian Piech (1929-2012)
Data i miejsce urodzenia 8 grudnia 1929
Nowy Borek
Data i miejsce śmierci 2 stycznia 2012
Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie, kwatera 70B
Zawód, zajęcie mgr inż. rolnictwa, nauczyciel akademicki
Tytuł naukowy profesor nauk rolniczych
Alma Mater Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu
Stanowisko rektor Akademii Rolniczej w Szczecinie (1993–1996)
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

WykształcenieEdytuj

W 1949 r. zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie[3][4]. W 1953 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie[5], a w 1954 – studia magisterskie w specjalności hodowla roślin i nasiennictwo w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu[6]. W tym samym roku podjął studia aspiranckie w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa, a jednocześnie był kierownikiem Pola Doświadczalnego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec k. Wrocławia, gdzie prowadził doświadczenia polowe realizowane w Katedrze i zajmował się kolekcją odmian uprawnych i dzikich form roślin zbożowych[7].

Praca zawodowaEdytuj

W roku 1961 uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych na podstawie pracy doktorskiej "Wpływ terminu siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej" zrealizowanej pod kierunkiem prof. dr. Tadeusza Ruebenbauera[8]. W lutym 1962 r. został przeniesiony służbowo do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie na stanowisko adiunkta w Katedrze Roślin i Nasiennictwa kierowanej przez prof. dr. Andrzeja Słabońskiego, obejmując wykłady z przedmiotu Statystyka matematyczna i doświadczalnictwo rolnicze oraz wybrane wykłady z hodowli jakościowej zbóż. W roku 1963/64 odbył półroczny staż naukowy w Uniwersytecie w Halle oraz w Instytucie Hodowli Zbóż w Hadmersleben należącym do Akademii Nauk Rolniczych NRD[9] Po powrocie z NRD zorganizował pracownię oceny wartości wypiekowej zbóż, która funkcjonuje do dziś. Po uzyskaniu w 1970 r. stopnia naukowego dr. hab. nauk rolniczych za pracę "Ocena plenności odmian pszenicy na podstawie wyników doświadczeń poletkowych i produkcyjnych w zależności od warunków glebowych, klimatycznych i nawożenia" został docentem i kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Doświadczalnictwa. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977 r.[10], a tytuł profesora zwyczajnego w 1987 r. W 1986 r. przebywał przez 6 miesięcy w Uniwersytecie Rolniczym w Chapingo (Meksyk) jako visiting professor. W 1987 r. na zaproszenie Uniwersytetu w Giessen wygłosił cykl wykładów na temat biologii i oceny jakości ziarna pszenżyta. W latach 1972 – 1975 był prodziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa[11]. W roku 1993 wybrano go na rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie i funkcję tę pełnił w latach 1993 – 1996[12]. Ściśle współpracował z instytucjami rolniczymi, biorąc udział w szkoleniu służb agronomicznych, specjalistów centrali nasiennej, stacji doświadczalnych oceny odmian i doświadczalnictwa rolniczego Pomorza Zachodniego. Od 1971 do 2001 r. był nieprzerwanie przewodniczącym Państwowej Komisji ds. Rejestracji Odmian Zbóż w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin COBORU w Słupi Wielkiej.

Aktywnie uczestniczył w sferze organizacji nauki, m.in. jako członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982–1985), Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN (1985–1988), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta (1991–1997), rad naukowych: Polskiego Towarzystwa Biometrycznego (1976–1982), IUNG Puławy (1988–1991), Sekcji Genetyki Stosowanej Roślin Zespołu P6 KBN (1991–1993), ekspert międzynarodowy ds. oceny Instytutu Produkcji Roślinnej w Pradze i współtwórca projektu jego restrukturyzacji oraz ekspert Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnot Europejskich do oceny projektów składanych w ramach projektów badawczych Wspólnot Europejskich (1993–1998). Ponadto był przewodniczącym Ministerialnej Komisji ds. rejestracji odmian zbóż (1971 – 2001), Rady Programowo-Konsultacyjnej COBORU (1993–2001), Wydziału II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (1978 – 1993), a także redaktorem naukowym Annales Scientiarum Stetinenses seria "Nauki przyrodnicze i rolnicze" (1986 – 1994) i redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego Akademii Rolniczej w Szczecinie (1988–1992).

Wykształcił grono ponad 120 specjalistów magistrów inż. rolnictwa, wypromował 6 doktorów. Recenzował ponad 30 prac doktorskich, 40 przewodów habilitacyjnych i wniosków na tytuł profesora, a także ponad 300 artykułów oraz wniosków i sprawozdań dotyczących grantów naukowych[13].

PublikacjeEdytuj

Opublikował ok. 320 prac, w tym ok. 180 oryginalnych prac naukowych[14] z czego 30 ukazało się w językach angielskim i niemieckim w czasopismach zagranicznych i polskich oraz ok. 60 prac dla praktyków rolnictwa[15].

 • Plonowanie ważniejszych gatunków roślin uprawnych w różnych warunkach siedliskowych Polski. STN-PWN Warszawa-Poznań 1976 (wsp. S. Borowiec, W. Mieczkowski, S. Lebiedź)
 • Wpływ gleby i nawożenia na plonowanie browarnych i pastewnych odmian jęczmienia jarego. STN-PWN Warszawa-Poznań 1977 (wsp. A. Słaboński, S. Lebiedź)
 • Probenahme und Auswertung von Ertragskomponenten in Feldversuchen. Feldversuchswesen 2(2) 1985 (wsp. S. Stankowski)
 • Zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego regionu szczecińskiego. STN Szczecin 1987 (red.)
 • The effect of some agrotechnical factors on the yield of triticale varieties. Tag.-Ber. AdL Berlin, 266, 1988
 • Einfuss der Sorten und agrotechischen Massnahmen auf die Kornqualität von Wintertriticale. Wiss Hefte Univ. Rostock, Sonderheft 1, 1989
 • Korrekte und unkorrekte Anwendung statisticher Methoden bei Auswertung von Versuchsergebnissen. Feldversuchswesen 2(13), 1990 (wsp. S. Stankowski)
 • The influence of the degree of reproduction on the mycoflora of winter X-Triticosecale seeds. Bull. Pol. Acad. Sci. Biol. 41(4), 1993 (wsp. J. Błaszkowski)
 • Wskaźnikowa analiza wzrostu owsa nagoziarnistego i oplewionego. Rocz. Nauk. Rol. A114 (3/4), 1999 (wsp. A. Gregorczyk)
 • Evaluation of nutritional value of hullet and naked oats in feeding reproductive quails. Archiv für Geflügelkunde 65(5), 2001 (wsp. D. Szczerbińska, A. Dańczak, Z. Tarasewicz, M. Ligocki)
 • Reakcja owsa nieoplewionego i oplewionego na nawożenie azotem. Biul. IHAR 217, 2001 (wsp. Z. Nita, R. Maciorowski)
 • Ocena wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu trzody chlewnej. Rocz. Nauk. Zoot. 28(2), 2001 (wsp. K. Petkov, R. Lubowicki, Z. Łukaszewski, I. Jaskowska, W. Biel)
 • Comparison of seed-borne fungal communities of naked and husked oats and barley. Phytopathol. Pol. 24: 71-74, 2002 (wsp. J. Błaszkowski)
 • Assessment of diet enrichment with a new hulles-oat variety on blood glucose, lipid, liporoteine and fibrogenogen levels. Pol. J. Food Nutr. Sci. 11(52): 73-76, 2002 (wsp. M. Friedrich)

Nagrody i odznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Nekrolog. Gazeta Wyborcza, 2014-02-02. [dostęp 2012-01-07].
 2. S. Stankowski, 2012. Profesor Marian Piech (1929-2012). Forum Uczelniane. Pismo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 1 (13), s.38-39 ISSN 2080-1904
 3. Leksykon nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie urodzonych pomiędzy XVII wiekiem a 1945 rokiem (2015)
 4. Księga Jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658-2008. Red. J. Świeboda Wydawnictwo Collegium Resoviense. Rzeszów 2008, s. 335-336, 564. ​ISBN 978-83-61312-22-2​.
 5. Encyklopedia Szczecina. T.II. Red. T. Białecki. Uniwersytet Szczeciński Szczecin 2000, s. 54. ​ISBN 83-7241-089-5​.
 6. Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków. Red. K. Pikoń. Wydawnictwo Helion Gliwice 2001, s. 396. ​ISBN 83-7197-432-9​.
 7. S. Stankowski, 2004. 75 lat Profesora Mariana Piecha. Colloquium Biometryczne 34, s. 11. PL ISSN 1642-3984.
 8. 50 lat Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1945 – 1995. Red. A. Kotecki. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu Wrocław 1995, s. 98. ​ISBN 83-85582-21-5​.
 9. Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Wydawnictwo Helion Gliwice 1999, s. 258-259. ​ISBN 83-7197-091-9​.
 10. Prof. zw. dr hab. Marian Piech, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-01-07].
 11. 50 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. Red. S. Dzienia. Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wyd. I. Szczecin 2004, s. 9. ​ISBN 83-7317-065-0​.
 12. Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Red. M. Halawa. T. III. Ośrodek Przetwarzania Informacji. Warszawa 2000, s. 479-480. ​ISBN 83-905295-8-0​.
 13. 50 lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. Red. S. Dzienia. Dziekanat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wyd. I. Szczecin 2004, s. 126-127. ​ISBN 83-7317-065-0​.
 14. Profesor Marian Piech – Wykaz oryginalnych publikacji naukowych))
 15. Profesor Marian Piech – prace dla województwa zachodniopomorskiego
 16. Zasłużony dla rolnictwa
 17. Kto jest kim w Polsce. Edycja IV. Wydawnictwo Polskiej Agencji Informacyjnej S.A. Warszawa 2001, s. 729-730. ​ISBN 83-223-2691-2​.

Linki zewnętrzneEdytuj