Otwórz menu główne

Marian Zgórniak (ur. 5 grudnia 1924 w Ropicy Polskiej koło Gorlic; zm. 18 listopada 2007 w Krakowie) - profesor historii i prawnik, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego, żołnierz ZWZ-AK, więzień gestapo i obozów koncentracyjnych.

Wieloletni członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika historii wojskowości Wojskowy Przegląd Historyczny.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944), Krzyżem Komandorskim (1998)[1] i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (2003)[2] Orderu Odrodzenia Polski. Honorowy obywatel Gorlic. Pochowany został na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Relikty średniowiecznych powinności skarbowych na wsi małopolskiej XVI – XVIII wieku, Warszawa 1959
 • Młodzież akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec wydarzeń politycznych lat 1846-1866, [w:] Studia z dziejów młodzieży akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego od Oświecenia do połowy XX wieku, red. C. Bobińska, t. 1, Kraków 1964, s. 107-164
 • Wojskowe aspekty kryzysu czechosłowackiego 1938 roku, Kraków 1966
 • Bitwa pod Gorlicami w 1915 r., [w:] Nad rzeką Ropą, t. 3, Kraków 1968
 • Przygotowania niemieckie do agresji na Polskę w 1939 r. w świetle sprawozdań Oddziału II Sztabu Głównego WP (Dokumenty). Zebrali i opracowali: M. Cieplewicz, M. Zgórniak, Wrocław 1969
 • "IN-3". Sprawa Jerzego Sosnowskiego, "Studia Historyczne" t. 13, 1970, zeszyt 3
 • Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r., Warszawa 1979
 • Wojskowość polska w dobie wojen tureckich drugiej połowy XVII wieku, Wrocław 1985
 • Za Waszą i naszą wolność. Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów 1848-1849, Warszawa 1987
 • 1914-1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987
 • Polnische militärische Nachrichtendienst 1939 - seine Lagebeurteilung und sein Einfluss auf die politischen und militärischen Beschlüsse „Commission Internationale d’Histoire Militaire. Acta“, no. 13, Helsinki 1991, t. II, s. 37-44
 • Wojna zimowa 1939-1940, [w:] Bałtowie. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały z sesji naukowej, Kraków 1993, s. 138-153
 • Europa w przededniu wojny : sytuacja militarna w latach 1938-1939, Kraków 1993
 • Bitwa pod Gorlicami, [w:] Militarne i polityczne znaczenie operacji gorlickiej w działaniach wojennych I wojny światowej, oprac. A. Walc, Gorlice 1995
 • Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu : na obszarze inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz : 1939-1945 (wspólnie z Grzegorz Mazur, Wojciech Rojek), Kraków 1998
 • Polska w czasach walk o niepodległość (1815-1864), Kraków 2001
 • Europa am Abgrund – 1938, Münster 2002 (Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, Bd. 100)
 • Wielkie wojny XX wieku (1914-1945) / pod red. nauk. Mariana Zgórniaka, Kraków 2006
 • Sprawa niedoszłej wojny prewencyjnej i niemieckie studia nad planem ewentualnej wojny z Polską w roku 1933, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” R. VIII (LIX), 2007, nr 3
 • (Wstępy i redakcja naukowa), Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej [1939-1945], oprac. W. Rojek przy współpr. A. Suchcitza, t. I - VIII, Kraków 1994-2008
 • Studia i rozprawy z dziejów XVI–XX wieku. Historia – militaria – polityka. Redakcja i słowo o autorze G. Nieć, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009, 459 s.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj