Marian Zimmermann

polski prawnik

Marian Zimmermann (ur. 19 września 1901 w Przemyślu, zm. 19 stycznia 1969 w Poznaniu[1]) – polski uczony, znawca prawa administracyjnego, asystent i docent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.

ŻyciorysEdytuj

Był synem Kazimierza i Jeremii z Szachowiczów. Ukończył gimnazjum w Przemyślu. W 1927 r. uzyskał stopień doktora praw na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Habilitował się w 1934 r. na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pazdro. Od 1925 r. do 30 marca 1939 r. był asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UJK prof. Zbigniewa Pazdro. W październiku 1936 otrzymał prawo veniam legendi z zakresu polskiego prawa administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie[2].

Z dniem 10 marca 1939 r. powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego prawa administracyjnego w Uniwersytecie Poznańskim[3]. Nie zdołał jednak w pełni przenieść się do Poznania. Wrzesień 1939 r. zastał go we Lwowie. Do grudnia 1939 r. pracował jako docent, a od stycznia 1940 do 26 czerwca 1941 r. jako laborant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego (od 8 stycznia 1940 r. Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki).

Po wkroczeniu do Lwowa Niemców brał udział w tajnym nauczaniu na kierowanym przez prof. Kazimierza Przybyłowskiego Wydziale Prawa Tajnego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Zajęcia prowadził w kilkuosobowych grupach we własnym domu. W okresie tym był też nauczycielem w Akademii Handlu zagranicznego we Lwowie i być może adwokatem (źródła są sprzeczne).

W 1944 r. opuścił Lwów. W maju 1945 r. objął katedrę nadzwyczajną prawa administracyjnego na Uniwersytecie Poznańskim. 5 kwietnia 1946 r. został profesorem zwyczajnym prawa administracyjnego na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W grudniu 1948 r. uzyskał pozwolenie Ministerstwa Oświaty na zajęcie uboczne w charakterze doradcy Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu. Był promotorem doktoratu Józefa Litwina (1947)[4].

W 1937 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[5]., w 1954 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski[6], a w 1955 Medal 10-lecia Polski Ludowej.

Został pochowany na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu[7]. Jego syn, Jan Zimmermann, został profesorem i kierownikiem katedry prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PublikacjeEdytuj

 • Stosunek Najwyższego Trybunału Administracyjnego do orzeczeń karno-administracyjnych, Lwów 1927
 • Kwestia orzecznictwa karno-administracyjnego, Warszawa 1929
 • Artykuł 72 Konstytucji a dotychczasowe ustawodawstwo polskie, Lwów 1930, ss. 235
 • Wywłaszczenie. Studium z dziedziny prawa publicznego, Lwów „Towarzystwo Naukowe” 1933, ss. 235
 • Nowa konstytucja, „Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne” 1935, ss. 41
 • Kontrola konstytucyjności ustaw a Konstytucja kwietniowa, Poznań 1936, (Odbitka z RPEiS, t. XVI, s. 303*–316*)
 • Założenia ustroju administracyjnego państwa, Lwów 1936, (Odbitka ze Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie)
 • Kwestia promulgacji ustaw w nowej konstytucji, Poznań 1936, (Odbitka z RPEiS)
 • Ordynacja wyborcza jako zagadnienie ustrojowe Konstytucji kwietniowej, Lwów „Wieś i Państwo” 1938
 • Polskie prawo wywłaszczeniowe, Lwów, „Instytut Nauk Politycznych w Poznaniu” 1939

PrzypisyEdytuj

 1. Wyszukiwarka cmentarna - Poznań - pochówek 23-01-1969, (dostęp 2012-04-09)
 2. Nowi profesorowie na Uniwersytecie lwowskim. „Gazeta Lwowska”, s. 2, Nr 245 z 24 października 1936. 
 3. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 3, s. 165, 9 maja 1939. 
 4. Sylwetka prof. Józefa Litwina. metryka.info. [dostęp 2017-07-13].
 5. M.P. z 1937 r. nr 260, poz. 411.
 6. M.P. z 1954 r. nr 112, poz. 1588
 7. Informacje na stronie um.poznan.pl

BibliografiaEdytuj

 • Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lublin 2006.