Mariusz Muszyński

polski prawnik

Mariusz Muszyński (ur. 6 lipca 1964 w Brześciu Kujawskim[1]) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, były przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Wybrany w 2015 przez Sejm VIII kadencji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na miejsce obsadzone przez Sejm VII kadencji, zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 grudnia 2015, dopuszczony do orzekania 20 grudnia 2016 przez Julię Przyłębską. 5 lipca 2017 zaprzysiężony przez Prezydenta RP na wiceprezesa TK. Legalność jego powołania na stanowisko sędziego i wiceprezesa TK jest kwestią sporną, bowiem w opinii części prawników doszło do niego z naruszeniem prawa[2][3][4][5][6][7][8][9]. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził w 2018, że Mariusz Muszyński nie ma prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym[10].

Mariusz Muszyński
Kraj działania Polska
Data i miejsce urodzenia 6 lipca 1964
Brześć Kujawski
Doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: prawo międzynarodowe publiczne
Alma Mater Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doktorat 1997
Habilitacja 2004
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego
Okres spraw. od 5 lipca 2017
Poprzednik Stanisław Biernat

ŻyciorysEdytuj

W 1991 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbywał następnie aplikację prokuratorską. Był stypendystą na Uniwersytecie Wiedeńskim. Na UMK uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora (w 1997) i doktora habilitowanego (w 2004) nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, prawie europejskim, a także w stosunkach polsko-niemieckich.

W latach 1995–1998 był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, później przez cztery lata (1998–2002) kierował działem prawnym w Ambasadzie RP w Berlinie, po czym powrócił do MSZ, skąd odszedł w 2005. Był także powoływany w skład Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP. Od stycznia 2006 do grudnia 2007 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i przedstawiciela rządu RP w kuratorium niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. Był też pełnomocnikiem minister spraw zagranicznych Anny Fotygi ds. stosunków polsko-niemieckich. Odwołany z obu funkcji w 2008.

W 2005 został profesorem i kierownikiem Katedry Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. W 2007 objął funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW ds. nauki, współpracy i promocji, którą pełnił do 2012. W 2010 został również wykładowcą Uczelni Łazarskiego.

Był członkiem komitetu naukowego II i III Konferencji Smoleńskiej z lat 2013 i 2014 zajmującej się analizą katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku z 10 kwietnia 2010[11][12].

17 listopada 2011 Sejm VII kadencji wybrał go na członka Trybunału Stanu. Rekomendującym klubem parlamentarnym było Prawo i Sprawiedliwość. W październiku 2015 powołany w skład Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę[13]. 18 listopada 2015 wybrany przez Sejm VIII kadencji na zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu. Przestał pełnić tę funkcję 10 lutego 2017[14].

1 grudnia 2015 sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę – wysuniętą przez PiS – na sędziego Trybunału Konstytucyjnego[15][16]. Następnego dnia Sejm głównie głosami posłów PiS wybrał go na sędziego TK[17], nie określając w uchwale początku jego kadencji[18]. 3 grudnia 2015 prezydent Andrzej Duda odebrał od niego przyrzeczenie[19]. Wybór Mariusza Muszyńskiego nastąpił, chociaż Sejm na to samo stanowisko wybrał wcześniej Andrzeja Jakubeckiego. Również 3 grudnia 2015 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż podstawa prawna wyboru Andrzeja Jakubeckiego była konstytucyjna, co obligowało prezydenta do odebrania od niego ślubowania[20].

Do orzekania Mariusz Muszyński został dopuszczony 20 grudnia 2016 przez p.o. prezesa TK Julię Przyłębską (poprzedni prezes Andrzej Rzepliński odmawiał jego dopuszczenia, powołując się na wyrok TK z 3 grudnia 2015)[21], która jeszcze tego samego dnia upoważniła go do zastępowania jej w realizacji wszystkich wynikających z przepisów prawa uprawnień p.o. prezesa TK, a dzień później – do działania w zastępstwie prezesa TK[22].

W kwietniu 2016 nominowany przez rząd Beaty Szydło w skład tzw. komisji weneckiej[23]. 5 lipca 2017 prezydent Andrzej Duda powołał go na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego[24].

Został członkiem Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości[25].

W 2018 w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce zgłosił swoją kandydaturę na sędziego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego[26]. Jego zgłoszenie zostało wysłane z Ministerstwa Sprawiedliwości przez Marcina Warchoła[27][28]. 23 sierpnia 2018 Muszyński wycofał swoją kandydaturę[29].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy rozpatrywaniu sprawy pewnego podmiotu gospodarczego, stwierdził w wyroku z 20 czerwca 2018 (sygn. akt V SA/Wa 459/18), że Mariusz Muszyński jest osobą nieuprawnioną do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, a ta okoliczność może być przesłanką uznania wyroku wydanego z jego udziałem za nieważny z uwagi na nienależną obsadę sądu względnie przesłanką stwierdzenia, że zachodzi sytuacja wyroku nieistniejącego[10].

KontrowersjeEdytuj

Według publikacji Wojciecha Czuchnowskiego i Bartosza Wielińskiego powołujących się na anonimowych informatorów, Mariusz Muszyński w 1993 został przyjęty do Urzędu Ochrony Państwa (obecnie Agencja Wywiadu), po czym odbył szkolenie w Ośrodku Kształcenia Wywiadu w Starych Kiejkutach, które ukończył w 1994. Następnie przez rok pracował w centrali Urzędu Ochrony Państwa w Warszawie, od 1998 pracował w ambasadzie w Berlinie, skąd w 2002 został usunięty na wniosek strony niemieckiej w ciągu 24 godzin. Po powrocie Muszyński stracił etat w wywiadzie (wtedy już w Agencji Wywiadu). Komisja kwalifikacyjna wydała wówczas negatywną opinię co do jego dalszej służby[30][31][32].

Po śmierci Władysława Bartoszewskiego stwierdził, że „Bóg zaczyna uśmiechać się do Polaków”[33][34][35][36].

Wybrane publikacjeEdytuj

W dorobku publikacyjnym M. Muszyńskiego znajdują się m.in.[37]:

 • Neutralność Austrii a udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, Warszawa 1998.
 • Karta praw podstawowych z komentarzem (współautor), Bielsko-Biała 2000.
 • Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem (współautor), Bielsko-Biała 2001.
 • Obywatelstwo niemieckie. Wprowadzenie w problematykę, Bielsko-Biała 2002.
 • Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z komentarzem, Bielsko-Biała 2003.
 • Przejęcie majątków niemieckich przez Polskę po II wojnie światowej, Bielsko-Biała 2003.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem (współautor), Bielsko-Biała 2003.
 • Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych w latach 1939–1945 (red.), Warszawa 2007.
 • Niemcy o Polsce i Polakach. Polska w mediach niemieckich w latach 2006–2007 (red.), Warszawa 2007.
 • Unia Europejska. Historia, architektura, prawo, Bielsko-Biała 2011.
 • Państwo w prawie międzynarodowym, Bielsko-Biała 2012.

PrzypisyEdytuj

 1. Informacje w BIP IPN. ipn.gov.pl. [dostęp 2012-08-28].
 2. Mariusz Muszyński zaklina rzeczywistość (pol.). rp.pl. [dostęp 2018-08-13].
 3. Wadliwość wyroku TK a jego moc obowiązująca - Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, www.iustitia.pl [dostęp 2018-08-13] (pol.).
 4. Niekonstytucyjny Trybunał, niekonstytucyjna prezes. Profesor Wojciech Sadurski dla OKO.press (pol.). oko.press, 2017-01-14. [dostęp 2018-08-13].
 5. Piotr Radziewicz, Pominięcie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy określającej tryb kontroli konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo” [dostęp 2018-08-13] (pol.).
 6. Prof. Marcin Matczak (5.07). vod.pl. [dostęp 2018-08-13].
 7. „Wykładnia autentyczna” a nienaprawialność statusu tzw. dublera - polemika Macieja Gutowskiego i Piotra Kardasa z Mariuszem Muszyńskim (pol.). rp.pl. [dostęp 2018-08-13].
 8. A jednak Premier nie miała racji – polemika z Mariuszem Muszyńskim (pol.). rp.pl. [dostęp 2018-08-13].
 9. Władca marionetek. Sędzia Muszyński co miał zrobić w TK to zrobił, teraz zaprowadzi "nowe porządki" w SN. gazetaprawna.pl. [dostęp 2018-08-13].
 10. a b WSA w Warszawie: sędzia Mariusz Muszyński nie ma prawa orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. rp.pl, 24 sierpnia 2018. [dostęp 2018-08-24].
 11. II Konferencja Smoleńska 2013. konferencja.home.pl. [dostęp 2014-10-20].
 12. III Konferencja Smoleńska 2014. konferencja.home.pl. [dostęp 2014-10-20].
 13. Prezydent powołał Narodową Radę Rozwoju. prezydent.pl, 16 października 2015. [dostęp 2014-10-20].
 14. M.P. z 2017 r. poz. 223
 15. Bez dyskusji. Sejmowa komisja rekomendowała kandydatury PiS na sędziów TK. gazeta.pl, 1 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-01].
 16. Kandydaci PiS do Trybunału Konstytucyjnego. rp.pl, 1 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-01].
 17. Sejm wybiera 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. interia.pl, 2 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-02].
 18. M.P. z 2015 r. poz. 1184
 19. Prezydent odebrał ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. prezydent.pl, 3 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-03].
 20. Co orzekł Trybunał Konstytucyjny. Najważniejsze informacje w punktach. tvn24.pl, 3 grudnia 2015. [dostęp 2017-04-09].
 21. Pierwsza decyzja sędzi Przyłębskiej. Rzepliński ich nie dopuszczał, teraz będą orzekać. tvn24.pl, 20 grudnia 2016. [dostęp 2016-12-20].
 22. Wiceprezes TK stał się wydmuszką. Uprawnienia przekazano bez podstawy prawnej. gazetaprawna.pl, 9 stycznia 2017. [dostęp 2017-01-09].
 23. MSZ: Banaszak i Muszyński nowymi członkami Komisji Weneckiej. pap.pl, 25 kwietnia 2016. [dostęp 2016-04-30].
 24. Mariusz Muszyński wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego. interia.pl, 5 lipca 2017. [dostęp 2017-07-05].
 25. Skład Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. iws.org.pl. [dostęp 2017-10-21].
 26. Lista kandydatów do Sądu Najwyższego, których zgłoszenia wpłynęły do Krajowej Rady Sądownictwa do 1 sierpnia 2018 r. (pol.). www.krs.pl. [dostęp 2018-08-02].
 27. Zgłoszenie Mariusza Muszyńskiego na sędziego SN dostarczył... wiceminister sprawiedliwości. Dlaczego? (pol.). wyborcza.pl. [dostęp 2018-08-06].
 28. "GW" pisze o "przysłudze dla dublera". Sędzia Muszyński zgłoszony do SN przez resort sprawiedliwości. dziennik.pl. [dostęp 2018-08-06].
 29. Posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. onet.pl, 23 sierpnia 2018. [dostęp 2018-08-23].
 30. Dubler ze służb Mariusz Muszyński wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego (pol.). wyborcza.pl. [dostęp 2017-09-13].
 31. Mariusz Muszyński. Dlaczego PiS ukrywa przeszłość jednego z sędziów TK? (pol.). newsweek.pl, 2017-03-27. [dostęp 2017-09-13].
 32. Badamy związki prezes Julii Przyłębskiej i wiceprezesa Muszyńskiego ze służbami specjalnymi. Kto rządzi Trybunałem Konstytucyjnym? (pol.). wyborcza.pl. [dostęp 2017-10-20].
 33. Członek PZPR, twitterowy hejter, adwokat Kaczyńskiego... Kogo PiS wybrał do TK? (pol.). gazeta.pl. [dostęp 2018-08-03].
 34. Były agent wywiadu w Trybunale Konstytucyjnym (pol.). koduj24.pl, 2016-11-23. [dostęp 2018-08-03].
 35. Seksistowskie wpisy kandydata. wyborcza.pl. [dostęp 2018-08-03].
 36. Jacek Nizinkiewicz on Twitter (pol.). twitter.com. [dostęp 2018-08-04].
 37. Muszyński, Mariusz. Katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej. [dostęp 2017-10-20].

BibliografiaEdytuj