Marryzm

pseudonaukowy rosyjski kierunek lingwistyczny z lat 20. i 30. XX wieku

Marryzm (nowa nauka o języku) – pseudonaukowa teoria, stworzona przez Nikołaja Jakowlewicza Marra w latach 19201926. Zgodnie z podstawowymi zasadami marryzmu:

Stosownie do powyższego wyróżnić można cztery etapy ewolucji języka:

  1. języki izolujące odpowiadają wspólnocie rodowej,
  2. języki aglutynacyjne odpowiadają koczownictwu,
  3. języki jafetyckie stanowią kolejny etap rozwoju,
  4. języki fleksyjne i alternacyjne odpowiadają podziałowi klasowemu.

Pomimo całkowitej sprzeczności z wynikami badań naukowych (np. język chiński jest izolujący, mimo że używa go rozwinięta cywilizacja licząca 4000 lat) teoria ta obowiązywała w ZSRR aż do 1950, kiedy to marryści wypadli z łask Stalina. W okresie tym zdołali spowodować znaczne uwstecznienie radzieckiego językoznawstwa.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj