Masa Jowisza

jednostka masy

Masa Jowisza – jednostka masy równa masie Jowisza (1,8986 × 1027 kg, 317,83 mas Ziemi; 1 masa Ziemi wynosi 0,00315 mas Jowisza). Jednostka ta jest używana do mierzenia mas gazowych olbrzymów, a najczęściej planet pozasłonecznych. Symbol masy Jowisza to MJ.

W Układzie Słonecznym masy gazowych olbrzymów wynoszą w masach Jowisza odpowiednio:

1 masa Jowisza (1 MJ) odpowiada: