Masyw karkonoski

Masyw karkonoskijednostka geologiczna w Sudetach Zachodnich, zbudowana z kilku odmian granitów wieku górnokarbońskiego. Wchodzi w skład bloku karkonosko-izerskiego.

Graniczy z metamorfikiem izerskim, metamorfikiem kaczawskim, wschodnią osłoną granitu karkonoskiego i metamorfikiem południowych Karkonoszy.

W granitach występują liczne ciała pegmatytowe oraz szliry zbudowane z ciemnych minerałów. Masyw pocięty jest młodszymi żyłami aplitów, żyłami kwarcowymi oraz lamprofirowymi.

W kilku miejscach, m.in. w rejonie Maciejowej, w Śnieżnych Kotłach, pomiędzy Sokolnikiem a Łabskim Szczytem oraz w masywie Bukowca koło Izerki, po stronie czeskiej, występują trzeciorzędowe bazalty.

Ze skał masywu karkonoskiego zbudowane są fragmenty Gór Izerskich, Karkonoszy, Kotliny Jeleniogórskiej i Rudaw Janowickich w Sudetach Zachodnich. Budują one większość czeskiej części Gór Izerskich oraz południowe zbocza Wysokiego Grzbietu Izerskiego, Śląski Grzbiet w Karkonoszach oraz północno-zachodnią część Karkonoszy czeskich, prawie całą Kotlinę Jeleniogórską i zachodnie zbocza Rudaw Janowickich z ich najwyższym szczytemSkalnikiem, oraz Górami Sokolimi.

BibliografiaEdytuj

  • Budowa geologiczna Polski, t. IV Tektonika, cz. 2 Sudety i obszary przyległe, Józef Oberc, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1972
  • Petrografia granitu Karkonoszy, Geologia Sudetica, v. II, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1966, ss. 7-120