Maszyna matematyczna

Maszyna matematyczna – urządzenie elektroniczne do przetwarzania w zadany sposób wprowadzanych informacji (danych) i wyprowadzania wyników w określonej postaci.

Fragment dyplomu ukończenia studiów wyższych ze specjalnością maszyny matematyczne.

W XXI wieku termin ten zastępowany jest, pochodzącym z języka angielskiego, terminem komputer.

Ze względu na zasadę działania rozróżnia się:

  • maszyny matematyczne cyfrowe, posługujące się techniką cyfrową, polegającą na kodowaniu danych w postaci liczb i symboli, tj. sygnałów nieciągłych.
  • maszyny matematyczne analogowe, posługujące się techniką analogową, tj. odwzorowaniem danych w postaci ciągłych wielkości fizycznych, np. napięcia.
  • maszyny matematyczne hybrydowe, o konstrukcji mieszanej, łączącej w integralną całość moduły analogowe (obliczeniowe) i cyfrowe (sterowanie, programowanie oraz interfejs użytkownika).

Zobacz też

edytuj

Maszyny Matematyczne - czasopismo fachowe