Materiał allogeniczny

Materiał allogeniczny – składnik skały (okruch lub minerał), który powstał poza środowiskiem tworzenia się skał osadowych. Materiały allogeniczne dostają się do środowiska osadowego w wyniku mechanicznego wietrzenia skał starszych niż dany osad i transportu do zbiornika sedymentacyjnego.