Materiał allogeniczny

Materiał allogeniczny, materiał allochtoniczny – składnik skały (okruch lub minerał), który powstał poza danym basenem sedymentacyjnym i został doń przytransportowany z innego rejonu. Do materiału allochtonicznego zalicza się też produkty wulkanizmu spoza tego basenu. środowiskiem tworzenia się skał osadowych. Materiały allogeniczne dostają się do środowiska osadowego w wyniku mechanicznego wietrzenia skał starszych niż dany osad i transportu do zbiornika sedymentacyjnego, mogą to być także opadłe pyły kosmiczne i meteoryty[1].

Przypisy

edytuj
  1. Ryszard Gradziński i inni, Zarys sedymentologii, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1986, s. 15, 18, 617, ISBN 83-220-0275-0.