Materiał magnetyczny

Materiał magnetyczny – materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne (zobacz tabela pierwiastków na dole strony).

Istnieje kilka podstawowych typów materiałów magnetycznych:

Niemniej, potocznie pojęcia materiał magnetyczny używa się najczęściej w odniesieniu do materiałów ferromagnetycznych lub ferrimagnetycznych (jak np. ferrytów)[1].

Ferromagnetyki są grupą najbardziej znaczących i najszerzej stosowanych materiałów magnetycznych. W zależności od aplikacji dzieli się je na trzy podgrupy. Są to materiały magnetycznie: miękkie, twarde i półtwarde. W zależności od sposobu wytwarzania, składu chemicznego, obróbki oraz zastosowania, te trzy podgrupy dzielą się z kolei na szereg mniejszych kategorii, tak jak przedstawiono poniżej.


Podział materiałów ferromagnetycznych

edytuj

I. Materiały magnetycznie miękkie

edytuj
1. Materiały metaliczne
1.1. Odmiany żelaza czystego
1.1.1. Monokrystaliczne żelazo czyste
1.1.2. Polikrystaliczne żelazo czyste
1.2. Stale o małej zawartości węgla (bezkrzemowe)
1.2.1. Wyroby lite
1.2.2. Blachy bezkrzemowe nieorientowane
1.3. Stale krzemowe
1.3.1. Wyroby lite
1.3.2. Blachy krzemowe gorącowalcowane
1.3.3. Blachy krzemowe zimnowalcowane
1.3.3.1. Izotropowe (nieorientowane)
1.3.3.2. Anizotropowe (orientowane)
1.3.3.2.1. Zwykłej jakości
1.3.3.2.3. Typu Hi-B (o zwiększonej przenikalności)
1.4. Stopy żelazowoniklowe
1.5. Stopy żelazowokobaltowe
1.6. Taśmy ze szkieł metalicznych
1.6.1. Na bazie żelaza
1.6.2. Na bazie kobaltu
1.6.3. Na bazie niklu
1.7. Włókna metaliczne
1.7.1. Mikrowłókna amorficzne (ciągnione)
1.7.1. Mikrowłókna amorficzne (szybkochłodzone)
1.7.2. Mikrowłókna amorficzne w powłoce szklanej (szybkochłodzone)
1.7.3. Nanowłókna
1.8. Taśmy nanokrystaliczne
1.9. Odlewane kształtki amorficzne (szybkochłodzone)
2. Materiały niemetaliczne
2.1. Proszkowe spiekane (ferryty)
2.2. Proszkowe niespiekane (magnetodielektryki)

II. Materiały magnetycznie twarde

edytuj
1. Materiały metaliczne
1.1. Stopy i odlewy (anizotropowe oraz izotropowe)
1.2. Stopy walcowane (anizotropowe oraz izotropowe)
1.3. Proszkowe ze stopów Al-Ni-Co
1.3.1. Prasowane (anizotropowe oraz izotropowe)
1.3.2. Spiekane (anizotropowe oraz izotropowe)
1.4. Stopy zawierające domieszki ziem rzadkich
1.4.1. Proszkowe sprasowane i spiekane (anizotropowe)
1.4.2. Otrzymane metodą szybkiego chłodzenia (anizotropowe)
2. Materiały niemetaliczne
2.1. Proszkowe spiekane (ferryty)
2.1.1. Anizotropowe
2.1.2. Izotropowe
2.2. Proszkowe niespiekane (ferroplasty)
2.2.1. Anizotropowe
2.2.2. Izotropowe

III. Materiały magnetycznie półtwarde

edytuj
1. Materiały niemetaliczne
1.1. Napylane warstwy magnetyczne
2. Materiały metaliczne
1.2. Napylane warstwy magnetyczne
1.3. Dyski magnetyczne
1.4. Taśmy
1.4.1. Polikrystaliczne
1.4.1. Amorficzne
1.5. Mikrowłókna metaliczne

Własności magnetyczne pierwiastków przedstawione w postaci układu okresowego pierwiastków

edytuj
Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I II III IV V VI VII VIII
Okres
1 1

H

2

He

2 3

Li

4

Be

5

B

6

C

7

N

8

O

9

F

10

Ne

3 11

Na

12

Mg

13

Al

14

Si

15

P

16

S

17

Cl

18

Ar

4 19

K

20

Ca

21

Sc

22

Ti

23

V

24

Cr

25

Mn

26

Fe

27

Co

28

Ni

29

Cu

30

Zn

31

Ga

32

Ge

33

As

34

Se

35

Br

36

Kr

5 37

Rb

38

Sr

39

Y

40

Zr

41

Nb

42

Mo

43

Tc

44

Ru

45

Rh

46

Pd

47

Ag

48

Cd

49

In

50

Sn

51

Sb

52

Te

53

I

54

Xe

6 55

Cs

56

Ba

* 72

Hf

73

Ta

74

W

75

Re

76

Os

77

Ir

78

Pt

79

Au

80

Hg

81

Tl

82

Pb

83

Bi

84

Po

85

At

86

Rn

7 87

Fr

88

Ra

104

Rf

105

Db

106

Sg

107

Bh

108

Hs

109

Mt

110

Ds

111

Rg

112

Cn

113

Nh

114

Fl

115

Mc

116

Lv

117

Ts

118

Og

8 119

Uue

120

Ubn

Lantanowce * 57

La

58

Ce

59

Pr

60

Nd

61

Pm

62

Sm

63

Eu

64

Gd

65

Tb

66

Dy

67

Ho

68

Er

69

Tm

70

Yb

71

Lu

Aktynowce 89

Ac

90

Th

91

Pa

92

U

93

Np

94

Pu

95

Am

96

Cm

97

Bk

98

Cf

99

Es

100

Fm

101

Md

102

No

103

Lr

   Diamagnetyk       Paramagnetyk       Ferromagnetyk       Ferrimagnetyk   

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. magnetyczne materialy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-03-05].