Materiał morenowy

Materiał morenowy - materiał skalny transportowany przez lodowiec zarówno na jego powierzchni (morena powierzchniowa), wnętrzu (morena wewnętrzna) oraz w stopie lodowca (morena denna).