Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej

Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – inwentarz zabytków sakralnych powstały w Pracowni Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod redakcją naukową prof. Jana K. Ostrowskiego. Serię od początku wydaje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Dotychczas ukazały się:

część 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiegoEdytuj

część 2: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiegoEdytuj

część 3: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiegoEdytuj

część 4: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiegoEdytuj

część 5: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiegoEdytuj

Na stronie Instytutu Historii Sztuki UJ jest dostępny wykaz obiektów opisanych we wszystkich (1–23) tomach części 1[1]. Wydawcą serii jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie [2].

W 21 tomach części I Materiałów... znajduje się 7 849 stron druku oraz 12 716 ilustracji. W 3 tomach części II Materiałów... znajduje się 957 stron druku oraz 1 791 ilustracji. W 4 tomach części III Materiałów... znajduje się 1 197 stron druku oraz 2 223 ilustracji. W 1 tomie części IV Materiałów... znajduje się 267 stron druku oraz 378 ilustracji. W 1 tomie części V Materiałów... znajduje się 344 stron druku oraz 341 ilustracji.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj