Otwórz menu główne

Mateusz Romer (Römer) herbu własnego (zm. 4 maja 1715) – podkomorzy trocki w latach 1708-1715, chorąży trocki w latach 1701-1708, surogator grodzki trocki w latach 1697-1698, sędzia ziemski trocki w latach 1691-1701, podsędek trocki w latach 1690-1691, podstoli inflancki w 1678 roku, starosta sumiliski w 1697 roku, dyrektor trockiego sejmiku relacyjnego 1710 roku, dyrektor trockiego z recessu sejmiku gromnicznego 1711 roku, dyrektor trockiego sejmiku gospodarczego 1711 roku[1].

Był elektorem Augusta II Mocnego w 1697 roku z województwa trockiego.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 19.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie XIV-XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009, s. 642.

PrzypisyEdytuj

  1. Andrzej B. Zakrzewski, Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII w. - ustrój i funkcjonowanie : sejmik trocki, Warszawa 2000, s. 224.