Otwórz menu główne

Maurycy Godowski (ur. 8 marca 1877 we Lwowie, zm. 19 listopada 1952 w Tarnowie) – polski nauczyciel, dziennikarz, działacz Towarzystwa Szkoły Ludowej i Związku Harcerstwa Polskiego.

ŻyciorysEdytuj

Maurycy Godowski był synem lwowskiego architekta Władysława Godowskiego herbu Odrowąż, weterana powstania styczniowego i Malwiny Krammer. W latach 1896−1900 studiował na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Lwowskiego, później przez rok uczył w jednym z lwowskich gimnazjów. W 1902 roku przeniósł się do Tarnowa, gdzie otrzymał posadę nauczyciela w Wyższej Szkole Realnej. W 1905 roku otrzymał tytuł profesora szkół średnich.

Profesor Godowski był współorganizatorem i od listopada 1911 roku pierwszym drużynowym I Drużyny Skautowej im. Zawiszy Czarnego (znanej powszechnie jako "Czarna Jedynka"), dwa lata później wziął udział w jamboree skautów w Birmingham. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do służby jako żołnierz armii austriackiej (walczył między innymi na froncie włoskim), następnie trafił do armii polskiej. W 1919 roku zakończył służbę wojskową w stopniu kapitana artylerii i powrócił do pracy jako nauczyciel. W latach 1921−1929 był dyrektorem Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego SS Urszulanek w Tarnowie, następnie do 1934 roku uczył w I Gimnazjum w Tarnowie. W latach 1922−1931 pełnił funkcję komendanta Hufca Harcerzy w Tarnowie. Był jedynym tarnowskim instruktorem ZHP, który w okresie międzywojennym otrzymał harcerskie odznaczenie Za Zasługi.

Maurycy Godowski był wieloletnim działaczem i wiceprezesem tarnowskiego koła Towarzystwa Szkoły Ludowej. Między innymi z jego inicjatywy rozpoczęto w Tarnowie budowę kina „Marzenie” oraz Domu Oświatowego TSL, który po ukończeniu w 1937 roku przeznaczono na siedzibę Prywatnej Męskiej Szkoły Mechanicznej. Maurycy Godowski zajmował w latach 1937−1950 stanowisko dyrektora tej placówki oświatowej. Podczas II wojny światowej prowadzono w niej tajne komplety.

Ponadto Maurycy Godowski działał aktywnie w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" i Towarzystwie Ogrodniczym. W dwudziestoleciu międzywojennym publikował artykuły na łamach czasopism "Pogoń" i "Głos Ziemi Tarnowskiej" oraz wydawnictw harcerskich.

Po zakończeniu wojny włączył się w odbudowę struktur harcerstwa w Tarnowie, był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Harcerskiej i członkiem zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa. 19 października 1947 roku, w trakcie jubileuszowych obchodów 35-lecia harcerstwa przekazał sztandar Hufca ówczesnemu komendantowi, harcmistrzowi Tadeuszowi Skiminie.

Maurycy Godowski zmarł 19 listopada 1952 roku i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w tarnowskiej dzielnicy Krzyż. W 1983 roku jego imieniem nazwano jedną z ulic w przyłączonej do miasta części Zbylitowskiej Góry.

BibliografiaEdytuj

  • Barbara Sawczyk, Maria Sąsiadowicz, Ewa Stańczyk, Ocalić od zapomnienia... Patroni tarnowskich ulic. Tom 1, Tarnów: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego, 2003, ISBN 83-915445-2-4, OCLC 749304724.


Poprzednik
Tadeusz Garbacki
  Komendant Hufca Harcerzy w Tarnowie
1922 - 1931
  Następca
Bronisław Ryś