Mazowiecki Bank Regionalny

Mazowiecki Bank Regionalny S.A. był najmniejszym bankiem zrzeszającym, który od momentu powstania funkcjonował samodzielnie, nie uczestnicząc w działaniach konsolidacyjnych. Według stanu na 31 grudnia 2008 roku Zrzeszenie Mazowieckiego Banku Regionalnego tworzyło 77 banków spółdzielczych. Mazowiecki Bank Regionalny, jako bank zrzeszający, zabezpieczał płynność finansową wszystkich banków spółdzielczych zrzeszenia oraz prowadząc własną uniwersalną działalność bankową wspierał i uzupełniał ofertę handlową banków spółdzielczych zrzeszenia. Zrzeszone banki spółdzielcze prowadziły działalność na terenie siedmiu województw, z tego na obszarze województwa: mazowieckiego – 47, łódzkiego – 16, podlaskiego – 6, pomorskiego – 3 oraz po 2 banki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a jeden bank działał na terenie województwa lubelskiego. Mazowiecki Bank Regionalny był jednym z trzech banków zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce i był instytucją finansową o wyłącznie polskim kapitale. Właścicielami banku były wyłącznie zrzeszone banki spółdzielcze.

Mazowiecki Bank Regionalny Spółka Akcyjna
Forma prawna Spółka akcyjna
Data założenia 1996
Data likwidacji 2011
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Numer KRS 0000018886
Rodzaj banku bank uniwersalny
Kapitał własny 45 274 700,00 zł
Strona internetowa

W dniach 27 i 28 czerwca 2011 roku, odbyły się Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy MR Banku S.A. w Warszawie i GBW S.A. w Poznaniu. Akcjonariusze obu banków podjęli decyzje o połączeniu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. Bank po połączeniu działa pod nazwą SGB-Bank SA.

W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców. Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.) na spółkę przejmującą (GBW S.A.).

BibliografiaEdytuj

  • KNB „Banki spółdzielcze w Polsce”. Warszawa 2006

Linki zewnętrzneEdytuj