Mechanika konstrukcji

Mechanika konstrukcji - ogólna nazwa dyscypliny naukowej, na którą składają dwie dziedziny:

PrzypisyEdytuj

  1. Olszowski B., Radwańska M., Mechanika budowli, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2010
  2. Nowacki W., Dynamika budowli, wyd. Arkady, Warszawa 1961
  3. Timoshenko S.P., Gere J.M., Teoria stateczności sprężystej, wyd. Arkady, Warszawa 1963