Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja rolnictwa – proces zastępowania pracy żywej pracą uprzedmiotowioną. Pojęcie najczęściej używane w celu określenia zespołu środków używanych do zastąpienia pracy ludzkiej i pracy zwierząt w rolnictwie pracą maszyn o napędzie mechanicznym oraz w celu określenia wszelkich metod racjonalnego posługiwania się nimi.

Występujące stopnie mechanizacji rolnictwa edytuj

Poziom mechanizacji rolnictwa i gospodarstwa określany jest stopniami[1]. Wyróżniono sześć stopni mechanizacji procesów produkcyjnych w rolnictwie, w tym;

  • stopień 0 obejmuje prace wykonywane bez jakichkolwiek narzędzi;
  • stopień 1 obejmuje prace wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych;
  • stopień 2 obejmuje prace wykonane przy użyciu narzędzi napędzanych energią zwierząt;
  • stopień 3 obejmuje prace wykonane przy jednoczesnym użyciu siły pociągowej i silnika;
  • stopień 4 obejmuje prace wykonane wyłącznie przy użyciu napędu mechanicznego;
  • stopień 5 jest stopniem prac zautomatyzowanych, wykonywanych bez ingerencji człowieka.

Okresy rozwoju mechanizacji rolnictwa w ujęciu historycznym edytuj

W perspektywie dłuższego okresu czasu w rozwoju mechanizacji rolnictwa wyróżnia się na ogół trzy główne etapy[2].

Etap pierwszy obejmuje czas do chwili wprowadzenia ciągnika rolniczego, czyli do roku 1906. Charakteryzuje go powolny rozwój ilościowy parku maszynowego, przy dużym nakładzie robocizny i żywej siły pociągowej. W tym okresie opracowano jednak konstrukcje większości podstawowych mechanizmów (tnących, koszących, młócących, siewnych), używanych do dziś w maszynach rolniczych.

Drugi okres rozpoczął się od chwili wprowadzenia do rolnictwa ciągnika. Charakteryzuje go bardzo szybki wzrost liczby maszyn oraz znaczne zmniejszenie nakładu żywej siły roboczej na jednostkę produkcyjną.

Etap trzeci związany jest ze stosowaniem urządzeń autonomicznych, internetu, przy pełnej automatyzacji procesów produkcyjnych oraz korzystania z urządzeń satelitarnych i sztucznej inteligencji.

Znaczenie mechanizacji rolnictwa edytuj

Mechanizacja rolnictwa oparta na mechanicznej energii napędowej pozwoliła przyspieszyć i wprowadzić wiele nowych zabiegów agrotechnicznych, a przy tym lepiej i terminowo wykonywać pracę. Spowodowała zmniejszenie nakładu pracy żywej oraz zmniejszenie wysiłku fizycznego pracowników rolnictwa. W efekcie nastąpił wzrost ilościowy i jakościowy produkcji rolniczej, przy jednoczesnym obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie nakładu pracy i podniesienie wydajności z jednostki produkcji.

Liczba ciągników w rolnictwie w latach 1960–1969 w Polsce edytuj

Według danych rocznika statystycznego GUS liczba ciągników w rolnictwie przedstawiała się następująco (w tys. sztuk)[3]:

Wyszczególnienie 1960 1965 1966 1967 1968 1969
Gospodarstwa indywidualne 13,3 16,1 16,2 18,2 23,4 35,6
Kółka rolnicze 6,9 45,6 53,9 63,4 70,9 80,1
Spółdzielnie produkcyjne 2,1 3,8 4,4 4,9 5,3 5,7
Państwowe gospodarstwa rolne 28,6 50,3 54,1 57,6 62,3 64,7
Państwowe ośrodki maszynowe 11,8 8,3 7,8 7,5 6,9 6,5
Ogółem 62,7 124,1 136,4 151,6 168,8 192,6

Zasoby siły pociągowej w rolnictwie w latach 1995–2005 w Polsce edytuj

Według danych rocznika statystycznego GUS zasoby siły pociągowej w rolnictwie przedstawiały się następująco[4]:

Rok Zasoby w tys. jednostek pociągowych Zasoby w % ogółem Zasoby na 100 ha użytków rolnych
Ogółem Mechaniczna Żywa Mechaniczna Żywa Ogółem Mechaniczna Żywa
1995 9318 8725 593 93,6 6,4 52,0 48,7 3,3
2000 10 050 9578 472 95,3 4,7 56,4 53,8 2,6
2001 10 054 9590 464 95,4 4,6 56,5 53,9 2,6
2002 9876 9656 220 97,8 2,2 58,4 57,1 1,3
2003 9915 9689 226 97,7 2,3 61,3 59,9 1,4
2004 9867 9646 221 97,8 2,2 60,4 59,1 1,3
2005 10 606 10 382 234 97,9 2,1 66,7 65,3 1,4

Przypisy edytuj

  1. Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza, Warszawa: PWRiL, 1984.
  2. Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza, Warszawa: PWRiL, 1964.
  3. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa: GUS, 1971.
  4. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2007, Warszawa: GUS, 2007.