Medal „Za odwagę” (Białoruś)

Ten artykuł dotyczy białoruskiego medalu. Zobacz też: medale za odwagę w innych państwach.

Medal „Za odwagę” (biał. Мэдал «За адвагу», ros. Медаль «За отвагу») – białoruskie odznaczenie państwowe.

Medal „Za odwagę”
Мэдал «За адвагу»
Медаль «За отвагу»
Awers
Awers
Baretka
Baretka
Ustanowiono 13 kwietnia 1995
Kruszec srebro

HistoriaEdytuj

Odznaczenie zostało ustanowiony ustawą Rady Najwyższej Republiki Białoruskiej nr 3726 - XII z dnia 13 kwietnia 1995 roku art. 9 pkt. 1.[1] Ustawa ta określała, że medal ten jest nadawany osobom za odważne działania w obronie republiki, ratowaniu ludzi, ochrony porządku publicznego i zwalczaniu przestępczości oraz w działaniach czasie klęsk żywiołowych i innych zagrożeniach.

W dniu 6 września 1999 roku dekretem Prezydenta Białorusi nr 516 określono jego wygląd[2], a w dniu 18 maja 2004 r. Ustawą Prezydenta Białorusi nr 288-3[3] uchylono ustawę z 1995 roku, zachowując na podstawie art. 4 to odznaczenie, a w art. 14 ustalono za jakie zasługi jest nadawany.

Pierwsze nadanie miało miejsce w 22 października 1996 roku[4], gdy odznaczono tym medalem czterech milicjantów.

Zasady nadawaniaEdytuj

Medal tym zgodnie z art. 14[3] nadawany jest żołnierzom, funkcjonariuszom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, milicjantom, funkcjonariuszom służby celnej i finansowej oraz kontroli państwowej, funkcjonariuszom departamentów do spraw nadzwyczajnych, a także innym osobom za wykazane się osobiste męstwo i odwagę:

  • podczas działań w obronie ojczyzny lub jej interesów
  • w czasie wykonywania służby wojskowej, służby państwowej i celnej, ochrony konstytucyjnych praw obywateli
  • podczas ratowania osób i mienia w czasie klęsk żywiołowych, ratowaniu tonących, ratowaniu osób w czasie pożarów, wypadków i innych zdarzeń losowych, jeżeli wiąże się to z narażeniem na niebezpieczeństwo swojego życia i zdrowia.

Odznaczenie jest nadawane przez Prezydenta Białorusi.

Do chwili obecnej odznaczeniem tym wyróżniono 135 osób[a].

Opis odznakiEdytuj

Odznaka odznaczenia jest wykonana ze srebra. Odznakę medalu krążek o średnicy 37 mm, na którego awersie znajdują się w górnej części – wyobrażenie trzech lecących samolotów, w środkowej części – emaliowany na czerwono napis w języku białoruskim За адвагу (pol. „Za Odwagę”), a poniżej czołg. Rewers jest gładka a na nim wybity jest numerem nadanego medalu.

Medal był noszony na metalowej pięciokątnej baretce obciągniętej wstążką koloru szarego z dwoma niebieskimi wąskimi paskami po bokach.

UwagiEdytuj

  1. Stan na dzień 1 marca 2014.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • І.К. Ісаева: Узнагароды Рэспублікі Беларусь / Награды Республики Беларусь. Беларусь, 2004, s. 11, 64-65. ISBN 985-01-0531-3. (ros. • biał.)