Medal „Za wyróżnienie w ochronie granic państwowych ZSRR”

Medal „Za wyróżnienie w ochronie granic państwowych ZSRR” (ros. Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР») – radzieckie odznaczenie wojskowe.

Medal „Za wyróżnienie w ochronie granic państwowych ZSRR”
Медаль «За отличие в охране государственной границы СССР»
Awers
Awers
Rewers
Rewers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

13 lipca 1950

Kruszec

srebro (do 1966 roku)
nowe srebro (po 1966 roku)

Wydano

ok. 67 000

Powyżej

Medal „Partyzantowi Wojny Ojczyźnianej”

Poniżej

Medal „Za wyróżnienie w służbie wojskowej”

Medal został ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 13 lipca 1950 roku, dekretem z 11 lutego 1966 roku zmieniono opis odznaki, a jego statut został poprawiony dekretami z dnia 18 marca 1977 i 18 lipca 1980 roku.

Zasady nadawania

edytuj

Medal został ustanowiony dla nagrodzenia żołnierzy Wojsk Pogranicza i innych osób za czyny bojowe i inne zasługi w ochronie granic ZSRR, w szczególności:

  • za odwagę i męstwo w czasie działań bojowych w przypadkach prób przekraczania granicy państwowej,
  • za umiejętne dowodzenie operacjami w obronie granic państwowych i prób naruszenia granic ZSRR,
  • za aktywne działania w wyniku których zatrzymano osoby naruszające granic państwa,
  • za umiejętne zorganizowanie ochrony granic i wzorowe działania na rzecz wzmocnienia ochrony granic ZSRR,
  • za doskonałą służbę w ochronie granic ZSRR,
  • za pomoc żołnierzom w działaniach na rzecz ochrony granic państwowych ZSRR,

Medal nadawało Prezydium Rady Najwyższej ZSRR na wniosek Przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego.

Łącznie nagrodzono tym medalem ponad 67 tys. osób.

Opis odznaki

edytuj

Odznakę medalu stanowi krążek o średnicy 32 mm, zgodnie z dekretem z 1950 roku wykonany ze srebra, następnie od 1966 roku ze tzw. nowego srebra. Na awarsie znajduje się postać uzbrojonego żołnierza Wojsk Pogranicza, za którym jest słup graniczny z godłem ZSRR, w tle góry. Na rewersie w górnej części jest pięcioramienna gwiazda a pod nią napis ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР (pol. za wyróżnienie w ochronie granic państwowych ZSRR), pod napisem dwa wieńce z liści dębowych, splecione szarfą na którą nałożony jest sierp i młot.

Medal zawieszony jest na metalowej pięciokątnej blaszce obciągniętej wstążką koloru zielonego szerokości 24 mm, po bokach w odległości 3 mm od krawędzi znajdują się czerwone paski o szer. 3 mm.

Bibliografia

edytuj
  • (ros. • ang.) Михаил Музалевский, Сергей Шишков: Ордена и медали СССР 1918 - 1991. T. 2. Ворон, 1996, s. 99-102.