Medal Edisona

Medal Edisona (ang. IEEE Edison Medal) – prestiżowe wyróżnienie wręczane corocznie przez Institute of Electrical and Electronics Engineers za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o elektryczności i inżynierii elektrycznej. To najstarsze i najbardziej poważane odznaczenie w dziedzinie nauk technicznych w USA[1]. Na nagrodę składają się złoty medal, replika z brązu, złota miniaturka, certyfikat i nagroda pieniężna. Może być przyznana tylko osobom indywidualnym.

Medal Edisona
Gnome globe current event.svg Frede Blaabjerg
Ilustracja
Medal Edisona
Nagroda za

wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk o elektryczności i inżynierii elektrycznej

Lokalizacja

 Stany Zjednoczone

Pierwsze rozdanie

1909

Strona internetowa

Medal Edisona, nazwany imieniem wynalazcy Thomasa Edisona, został zaproponowany 11 lutego 1904 przez grupę jego przyjaciół i współpracowników. Cztery lata później American Institute of Electrical Engineers (AIEE) porozumiał się z grupą i ustanowił medal jako swoje najwyższe odznaczenie. Po raz pierwszy przyznano go w 1909 Elihu Thomsonowi. Wśród innych wyróżnionych znajdują się George Westinghouse, Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Michajlo Pupin, Robert Millikan oraz Vannevar Bush[2]. Kompletna i oficjalna lista odznaczonych opublikowana jest przez IEEE online[3].

Po połączeniu w 1963 AIEE oraz Institute of Radio Engineers (IRE) w IEEE postanowiono, że nowa instytucja będzie przyznawać zarówno IRE Medal of Honor, jak i Medal Edisona.


LaureaciEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Laureaci medalu Edisona.
Rok Laureat Uzasadnienie
1909 Elihu Thomson   Za wybitne zasługi w naukach, inżynierii i sztukach elektrycznych, w których jego wkład widoczny jest przez ostatnie 30 lat[4]
1910 Frank Sprague   Za wybitne zasługi w naukach, inżynierii i sztukach elektrycznych[5]
1911 George Westinghouse   Za wybitne osiągnięcia w wynalazkach i rozwoju systemów i urządzeń prądu przemiennego[6]
1912 William Stanley   Za wybitne wynalazki i zasługi w rozwijaniu energetycznego systemu prądu przemiennego[7]
1913 Charles F. Brush Za zasłużone osiągnięcia w wynalezieniu i rozwoju serii systemów oświetlenia łukowego*
1914 Alexander Graham Bell   Za wybitne osiągnięcia przy wynalezieniu telefonu[8].
1915 nie przyznano
1916 Nikola Tesla   Za wybitne osiągnięcia we wczesnych pracach nad prądem wielofazowym i wielkiej częstotliwości[9].
1917 John J. Carty Za swoją pracę w nauce i sztuce inżynieria telefoniczna
1918 Benjamin G. Lamme Dla wynalazczości i rozwoju elektrycznych maszyn
1919 William Le Roy Emmet
1920 Mihajlo I. Pupin Za swoją pracę w fizyce matematycznej i jej zastosowanie do przekładni elektrycznej inteligencji
1921 Cummings C. Chesney Wczesne zmiany prądu przemiennego
1922 Robert Millikan   Za prace eksperymentalne w dziedzinie nauk o elektryczności[10]
1923 John W. Lieb Dla rozwoju i eksploatacji elektrycznych centralne stacje oświetlenia i zasilania
1924 John W. Howell Za jego wkład w rozwój żarówki
1925 Harris J. Ryan Za jego wkład w naukę i sztuka przenoszenia mocy na wysokim napięciu
1926 nie przyznano
1927 William D. Coolidge Za jego wkład w żarowe oświetlenie elektryczne i sztuki rentgenowskie
1928 Frank B. Jewett Za wkład w sztukę elektroniczną komunikacje
1929 Charles F. Scott Za wkład w naukę i sztukę wielofazowego przesyłania energii elektrycznej
1930 Frank Conrad   Za wybitny wkład w rozwój radiofonii i techniki krótkofalowej[11]
1931 Edwin W. Rice Za wkład w rozwój systemów i aparatury elektrycznej oraz wspieranie badań naukowych w przemyśle
1932 Bancroft Gherardi, Jr. Za wkład w inżynierię telefoniczną i rozwój komunikacji elektrycznej*
1933 Arthur E. Kennelly Za zasługi w dziedzinie nauk elektrycznych, elektrotechniki i sztuki elektrycznej, czego przykładem jest jego wkład w teorię przesyłu energii elektrycznej i rozwój międzynarodowych standardów elektrycznych*
1934 Willis R. Whitney Za wkład w nauki elektryczne, pionierskie wynalazki i inspirujące przywództwo w badaniach*
1935 Lewis B. Stillwell Za wybitne osiągnięcia inżynierskie i pionierską pracę w zakresie wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania energii elektrycznej
1936 Alex Dow Za wybitne przywództwo w rozwoju branży stacji centralnych (energetycznych) i jego usług dla społeczeństwa*
1937 Gano Dunn Za wybitne zasługi w poszerzaniu nauki i rzemiosła elektrotechnicznego, w administrowaniu wielkimi dziełami inżynierskimi oraz za inspirowanie przywództwa w zawodzie*
1938 Dugald C. Jackson Za wybitne i inspirujące przywództwo w edukacji inżynierskiej oraz w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej*
1939 Philip Torchio Za wybitny wkład w sztukę inżynierii stacji energetycznych oraz osiągnięcia w dystrybucji produkcji i wykorzystaniu energii elektrycznej*
1940 George Ashley Campbell W uznaniu jego wyróżnienia jako naukowca i wynalazcy oraz wybitnego oryginalnego wkładu w teorię i zastosowanie obwodów elektrycznych i aparatury*
1941 John B. Whitehead Za wkład w dziedzinę elektrotechniki, pionierstwo i rozwój w dziedzinie badań dielektrycznych oraz osiągnięcia w podnoszeniu edukacji inżynierskiej*
1942 Edwin H. Armstrong Za wybitny wkład w sztukę komunikacji elektrycznej, w szczególności detektor reakcyjny, superheterodynę i modulację częstotliwości*
1943 Vannevar Bush   Za wkład w rozwój nauk elektrycznych, szczególnie poprzez nowe zastosowania matematyki oraz służbę narodowi poprzez kierowanie wojennym programem badawczym
1944 Ernst Alexanderson Za wyjątkowe osiągnięcia i wynalazki w dziedzinach radia, transportu i energetyki[12]
1945 Philip Sporn Za jego wkład w ekonomiczne i niezawodne wytwarzanie i transmisję energii elektrycznej*
1946 Lee De Forest   Za pionierskie osiągnięcia w technice radiowej i wynalazek lampy próżniowej sterowanej w siatce o wielkich skutkach technicznych i społecznych[13]
1947 Joseph Slepian Za teoretyczny i praktyczny wkład w systemy elektroenergetyczne poprzez analizę obwodów, kontrolę łuku i przerwy w prądzie*
1948 Morris E. Leeds Za jego wkład w przemysł poprzez rozwój i produkcję elektrycznych precyzyjnych urządzeń pomiarowych i sterowania*
1949 Karl B. McEachron Za jego wkład w rozwój elektrotechniki w dziedzinie wyładowań atmosferycznych i innych zjawisk wysokiego napięcia oraz za zastosowanie tej wiedzy do projektowania i zabezpieczania systemów aparatury elektrycznej*
1950 Otto B. Blackwell Za pionierski wkład w sztukę transmisji telefonicznej*
1951 Charles F. Wagner Za wybitne zasługi w dziedzinie inżynierii systemów elektroenergetycznych*
1952 Vladimir K. Zworykin Za wybitny wkład w koncepcję i projektowanie komponentów i systemów elektronicznych*
1953 John F. Peters Za wkład w podstawy projektowania transformatorów, wynalezienie klidonografu, jego wkład w komputery wojskowe i za jego życzliwe zrozumienie w szkoleniu młodych inżynierów*
1954 Oliver E. Buckley Za wkład w naukę i praktykę, który umożliwił wykonanie transatlantyckiego kabla telefonicznego; za mądre kierownictwo wielkiego laboratorium przemysłowego; za wybitne zasługi dla rządu swojego kraju*
1955 Leonid A. Umansky Za wybitny wkład w elektryfikację przemysłu poprzez zastosowanie maszyn, urządzeń i systemów elektrycznych w automatycznych maszynach procesowych; i za natchnienie, przewodnictwo i nauczanie ludzi w tej pracy*
1956 Comfort A. Adams Za pionierskie osiągnięcia w rozwoju maszyn elektrycznych prądu przemiennego oraz w spawaniu elektrycznym; za wizję i inicjatywę w tworzeniu organizacji norm inżynieryjnych oraz za wybitną pozycję nauczyciela i inżyniera konsultanta*
1957 John K. Hodnette Za znaczący wkład w przemysł elektryczny poprzez kreatywne projektowanie i rozwój aparatury transformatorowej, która: oznaczone nowe postępy w ochronie, wydajności i usług. Za jego wizję, osąd i umiejętności zarządzania, które wspierały i osiągnęły praktyczne zastosowanie jego pomysłów wraz z wynikającymi z tego postępami w branży elektrycznej*
1958 Charles F. Kettering Za wynalazki, badania w rozwój w szerokich dziedzinach przemysłu, inżynierii, transportu, medycyny, edukacji, energetyki i energetyki, które służą całej ludzkości*
1959 James F. Fairman Za wyjątkową wydajność w ulepszaniu konstrukcji dużych systemów elektroenergetycznych; za dalekowzroczne przywództwo w rozwoju energetyki atomowej; oraz za nieustające wysiłki na rzecz doskonalenia zawodu inżyniera*
1960 Harold S. Osborne Za wkład w rozwój telekomunikacji oraz jego przywództwo i wizję w rozszerzaniu jej zastosowania; za osiągnięcia w zakresie koordynacji komunikacji międzynarodowej oraz normalizacji krajowej i międzynarodowej; i za rozwój zawodu inżyniera*
1961 William B. Kouwenhoven Za inspirujące przywództwo w edukacji, za wkład w dziedzinie izolacji elektrycznej, pomiarów elektrycznych i nauk elektrycznych stosowanych w medycynie, a zwłaszcza za badania wpływu elektryczności na organizm ludzki z pomyślnym opracowaniem przeciwwstrząsu w celu wyleczenia migotania serca*
1962 Alexander C. Monteith Za zasłużone osiągnięcia w inżynierii, edukacji, zarządzaniu i rozwoju młodych inżynierów*
1963 John R. Pierce   Za pionierskie i wiodące prace w komunikacji satelitarnej, za stymulowanie i wkład w rozwój optyki elektronowej, lampę z falą bieżącą i jej teorię, ograniczenie szumów w strumieniach elektronowych[14]
1964 nie przyznano
1965 Walker Lee Cisler Za osiągnięcia w energetyce, w tym rozwój energetyki jądrowej; za jego usługi dla swojego kraju i do porozumienia międzynarodowego, w tym zastosowanie energii elektrycznej do wzrostu gospodarczego wśród wszystkich narodów; i za jego szeroki wkład w zawód inżyniera*
1966 Wilmer L. Barrow Za karierę zasłużonego osiągnięcia innowacji, nauczania i rozwijania środków do transmisji energii elektromagnetycznej na częstotliwościach mikrofalowych*
1967 George Harold Brown Za zasłużoną karierę wyróżniającą się znaczącym wkładem inżynierskim w rozwój anten, propagację elektromagnetyczną, przemysł nadawczy, sztukę ogrzewania częstotliwościami radiowymi i kolorową telewizję*
1968 Charles F. Avila Za wczesny wkład w transmisję pod ziemią, za nieustanne wskazówki w dziedzinie badań elektrycznych i za pozytywne przywództwo w rozwoju przemysłu elektroenergetycznego*
1969 Hendrik Wade Bode   Za fundamentalny wkład w dziedziny komunikacji, obliczeń i sterowania; za wiodący wkład w zastosowania matematyki w problemach inżynierskich; za przewodnictwo w inżynierii systemów[15]
1970 Howard H. Aiken Za zasłużoną karierę pionierskiego wkładu w rozwój i zastosowanie wielkoskalowych komputerów cyfrowych oraz ważny wkład w edukację w dziedzinie komputerów cyfrowych*
1971 John Wistar Simpson Za trwały wkład w społeczeństwo poprzez rozwój i projektowanie inżynieryjne systemów energetyki jądrowej*
1972 William Pickering   Za wkład w telekomunikację, kierowanie rakietami, sterowanie statkami kosmicznymi oraz inspirujące przewodzenie w zagadnieniach bezzałogowej eksploracji systemu słonecznego[16]
1973 Bernard D. H. Tellegen Za twórczą karierę znaczących osiągnięć w teorii obwodów elektrycznych, w tym żyratora*
1974 Jan A. Rajchman Za twórczą karierę w rozwoju urządzeń elektronicznych i pionierską pracę w komputerowych systemach pamięci*
1975 Sidney Darlington Za wkład w podstawy teorii obwodów i za ważne wynalazki w systemach radarowych i obwodach elektronicznych[17]
1976 Murray Joslin Za jego przywództwo w pokonywaniu technicznych i finansowych przeszkód w wytwarzaniu energii jądrowej oraz kierownictwo i prognozowanie w zakresie planowania, budowy i eksploatacji wczesnej elektrowni jądrowej w Dreźnie*
1977 Henri G. Busignies Za wkład techniczny i przywództwo w dziedzinie radarów, radiokomunikacji i radionawigacji*
1978 Daniel E. Noble Za przywództwo i innowacyjność w zaspokajaniu ważnych potrzeb publicznych, zwłaszcza w rozwoju komunikacji mobilnej i elektroniki półprzewodnikowej*
1979 Albert Rose Za podstawowe wynalazki w lampach kamer telewizyjnych i fundamentalny wkład w zrozumienie fotoprzewodnictwa, izolatorów oraz ludzkiego i elektronicznego widzenia
1980 Robert Adler Za wiele wynalazków w dziedzinie lamp elektronowych i urządzeń ultradźwiękowych oraz za przywództwo w innowacyjnych badaniach i rozwoju*
1981 C. Chapin Cutler Za twórczy wkład w elektronikę mikrofalową, komunikację kosmiczną i technologię systemów komunikacyjnych*
1982 Nathan Cohn Za karierę twórczego wkładu i przywództwa w branży przyrządów, sterowania i komputerów procesowych, w kontroli i ekonomicznej dystrybucji mocy w dużych połączonych ze sobą systemach elektrycznych*
1983 Herman P. Schwan Za twórcze przedsięwzięcia, dzięki którym inżynieria, fizyka, biologia i medycyna zostały połączone w spójną dziedzinę bioinżynierii elektromagnetycznej*
1984 Eugene I. Gordon Za wyjątkową karierę w zakresie wynalazczości, rozwoju i przywództwa w urządzeniach elektronowych*
1985 John D. Kraus Za trwałą karierę jako innowator, odkrywca i edukator w dziedzinie anten i radioastronomii*
1986 James L. Flanagan Za karierę innowacji i przywództwa w nauce i technologii komunikacji głosowej*
1987 Robert A. Henle Za trwałe przywództwo i indywidualny wkład w naukę i technologię obwodów półprzewodnikowych dla systemów komputerowych*
1988 James Ross MacDonald Za przełomowy wkład w naukę i technologię w stanie stałym oraz wybitne przywództwo jako dyrektor ds. badań*
1989 Nick Holonyak Jr.   Za wyjątkową karierę w dziedzinie elektrotechniki, która przyczyniła się do znaczących postępów w dziedzinie materiałów i urządzeń półprzewodnikowych*
1990 Archie W. Straiton Za wybitną karierę w elektrotechnice ze znaczącym wkładem w dziedzinie propagacji radiowej i astronomii oraz w edukacji inżynierskiej*
1991 John L. Moll Za pionierski wkład w urządzenia krzemowe rozproszone i maskowane tlenkami, analizę tranzystorów, przełącznik p-n-p-n i optoelektronikę*
1992 George D. Forney Za oryginalny wkład w kodowanie, modulację, modemy teleinformatyczne oraz za przywództwo w przemyśle i badaniach w dziedzinie technologii komunikacyjnych*
1993 James H. Pomerene Za wybitny wkład w rozwój architektury komputerowej, w tym potokowanie, niezawodną pamięć główną i hierarchie pamięci*
1994 Leslie A. Geddes Za fundamentalny wkład w stosowane oprzyrządowania biomedycznego i zrozumienie właściwości elektrycznych układu sercowo-naczyniowego*
1995 Robert W. Lucky Za niezwykłą karierę w telekomunikacji zapewniając wizjonerskie przywództwo techniczne, wsparcie jego zawodu i przekonujące publiczne poparcie technologii*
1996 Floyd Dunn Za twórczy wkład w podstawową wiedzę na temat propagacji ultradźwięków i interakcji z mediami biologicznymi
1997 Esther M. Conwell Za fundamentalny wkład w teorię transportu w półprzewodnikach i przewodnikach organicznych oraz ich zastosowanie w branży półprzewodników, elektronicznego kopiowania i drukowania*
1998 Rolf Landauer Za pionierski wkład do fizyki obliczeń i przewodnictwa*
1999 Kees Schouhamer Immink   Za twórczy wkład w technologie cyfrowego wideo, audio i zapisu danych*
2000 Jun-ichi Nishizawa Za wkład w materiałoznawstwo i technologię oraz wynalezienie statycznego tranzystora indukcyjnego*
2001 Robert H. Dennard Za wynalezienie 1-tranzystorowej komórki DRAM i wkład w rozwój zasad skalowania urządzeń MOSFET*
2002 Edward E. Hammer Za wkład w opracowywanie metod projektowania energooszczędnych systemów oświetlenia fluorescencyjnego i opracowywanie produktów oświetleniowych*
2003 nie przyznano
2004 Federico Capasso Za karierę o wysoce kreatywnym i wpływowym wkładzie w urządzenia i materiały heterostrukturalne*
2005 Peter Lawrenson Za wybitny wkład w dziedzinę maszyn elektrycznych, w szczególności rozwój i komercjalizację przełączanych napędów reluktancyjnych*
2006 Fawwaz T. Ulaby Za pionierskie badania w zakresie technologii teledetekcji mikrofalowej i radarowej oraz ich zastosowań środowiskowych i przemysłowych*
2007 Russel D. Dupuis Za pionierski wkład w technologię metaloorganicznego chemicznego osadzania z fazy gazowej i lasery ze studnią kwantową o fali ciągłej w temperaturze pokojowej*
2008 Dov Frohman-Bentchkowsky Za pionierskie opracowanie kasowalnej, programowalnej pamięci tylko do odczytu MOS (EPROM), kluczowego czynnika umożliwiającego rewolucję ery informacji*
2009 Tingye Li Za przywództwo, wizję i pionierski wkład w dziedzinie szerokopasmowej komunikacji światłowodowej*
2010 Ray Dolby Za wiodący i pionierski wkład w zastosowania w sprzęcie do nagrywania i odtwarzania dźwięku zarówno w elektronice profesjonalnej, jak i konsumenckiej*
2011 Isamu Akasaki Za przełomowy i pionierski wkład w rozwój materiałów półprzewodnikowych na bazie azotków i urządzeń optoelektronicznych, w tym diod LED o widzialnej długości fali i laserów*
2012 Michael Francis Tompsett Za pionierski wkład w urządzenia do przetwarzania obrazu, w tym kamery CCD, kamery i kamery termowizyjne*
2013 Ivan Paul Kaminow Za pionierski, duży wkład w urządzenia i sieci fotoniczne oraz wiodącą rolę w globalnych sieciach optycznych o dużej pojemności
2014 Ralph Baer Za pionierski i fundamentalny wkład w branżę gier wideo i interaktywnych treści multimedialnych*
2015 James Julius Spilker [18] Za wkład w technologię i wdrażanie cywilnych systemów nawigacji GPS*
2016 Robert W. Brodersen  Za wkład w zintegrowane systemy komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, w tym łączność bezprzewodową urządzeń osobistych
2017 Magnus George Craford [19] Za pionierski wkładu w rozwój i komercjalizację materiałów i urządzeń LED
2018 Eli Yablonovitch [20] Za przywództwo, innowacyjność i przedsiębiorcze osiągnięcia w dziedzinie fotoniki, laserów półprzewodnikowych, anten i ogniw słonecznych*
2019 Ursula Keller  Za pionierski i fundamentalny wkład i przywództwo w użytecznej, kompaktowej ultraszybkiej technologii laserowej, umożliwiającej zastosowania w metrologii, wykrywaniu i biofotonice
2020 Frede Blaabjerg [21][3] Za wkład i przywództwo w energoelektronice, rozwój zrównoważonego społeczeństwa
2021 Kenichi Iga(ang.) Za pionierski wkład w koncepcję, fizykę i rozwój lasera o pionowej wnęce
2022 Alan Bovik(ang.) Za pionierski wkład naukowy i inżynieryjny o dużym znaczeniu, prowadzący do percepcyjnie zoptymalizowanego globalnego przesyłania strumieniowego i udostępniania mediów wizualnych


PrzypisyEdytuj

 1. El-Sharkawi, Mohamed A, "Electric Energy- An Introduction." CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-3078-5. Page 8.
 2. IEEE Edison Medal, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 3. a b IEEE Medal Recipients List, Institute of Electrical and Electronics Engineers (ang.).
 4. Elihu Thomson, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 5. Frank J. Sprague, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2012-01-21].
 6. George Westinghouse, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 7. William Stanley, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2012-01-19].
 8. Alexander Graham Bell, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 9. Nikola Tesla, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 10. Robert A. Millikan, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 11. Frank Conrad, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 12. Ernst F. W. Alexanderson, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 13. Lee De Forest, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 14. John Pierce, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 15. Hendrik W. Bode, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 16. William Pickering, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 17. Sidney Darlington, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 18. James J. Spilker, Jr., Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 19. M. George Craford, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 20. Eli Yablonovitch, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].
 21. Frede Blaabjerg, Engineering and Technology History Wiki [dostęp 2020-04-19].

Linki zewnętrzneEdytuj