Medal Maxa Plancka

Medal Maxa Plancka – przyznawany jest przez Niemieckie Towarzystwo Fizyczne (Deutsche Physikalische Gesellschaft, DPG) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki.

Medal Maxa Plancka
Ilustracja
Medal 1943 (Friedrich Hund)
Nagroda za osiągnięcia z fizyki
Pierwsze rozdanie 1929

Znana przede wszystkim dzięki osobom, które otrzymały to wyróżnienie.

Wyróżnieni: