Medal NATO

odznaczenie NATO

Medal NATO – międzynarodowe odznaczenie wojskowe, nadawany przez Sekretarza Generalnego żołnierzom za ich udział w operacji międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa NATO.

Medal NATO
Awers
Awers
za służbę w Kosowie
Awers
Awers
za służbę w Jugosławii
Baretka
Baretka ogólna (od 2011)
dla Medali NATO (Article 5)
Baretka
Baretka ogólna (od 2011)
dla Medali NATO (Non-Article 5)

Medal ma średnicę 35 milimetrów, wykonany jest z brązu; wyjątek stanowi Medal NATO za Chwalebną Służbę (Meritorious Service Medal), który odlany jest ze srebra. Na awersie odznaczenia znajduje się godło NATO oraz wieniec złożony z gałązek oliwnych. Na odwrocie wygrawerowany jest napis w języku angielskim : North Atlantic Treaty Organization i języku francuskim : l’Organization du Traité de l’Atlantique Nord (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego), umieszczony przy krawędzi. W centrum znajduje się gałązka drzewa oliwnego ułożona horyzontalnie, nad którą widnieje napis: In Service of Peace and Freedom (W służbie pokoju i wolności) oraz jego francuskie tłumaczenie umieszczone poniżej – AU SERVICE DE LA PAIX ET DE LA LIBERTE. Do medalu dołączona jest błękitno-biała wstęga, do której dołączony jest napis z tego samego materiału jak medal. Medale produkowane są w Belgii.

Powstało kilkanaście różnych wersji Medalu NATO. Każda z nich odpowiada następującym misjom: w Jugosławii, Kosowie, Republice Macedonii, za służbę podczas operacji Eagle Assist, Active Endeavour, Unified Protector, oraz za pokojowe misje stabilizacyjne NATO – ISAF, NTM-Irak i inne, których zasady przyznawania zostały opisane w „Alied Comand Operation (ACO) Directive 40-8”[1]. Z dniem 1 stycznia 2011 roku ujednolicono wygląd medali NATO za udział w misji ISAF w Afganistanie, KFOR na Bałkanach, misji szkoleniowej NTM w Iraku oraz w Afryce wprowadzając jednakową wstążkę z dwoma srebrnymi paskami[2], a w celu rozróżnienia miejsca pełnienia służby na wstążce każdego z nich jest informujący o tym na metalowej blaszce opis (ISAF, BALKANS, NTM-IRAQ, AFRICA). Przyjęto ogólną zasadę, że medale przyznawane za operacje wspólnej obrony członków NATO (artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego) mają wstążkę z paskami złotymi, zaś medale za operacje w sytuacji, gdy nie ma zastosowania artykuł 5 – wstążkę z paskami srebrnymi. Ponadto wprowadzono wskaźniki wielokrotnego udziału w postaci arabskiej cyfry noszonej na medalu i baretce[3]. Medal (lub kolejny wskaźnik udziału) może być przyznany w przypadku nieprzerwanej służby, w rejonie danej misji, w wymiarze min. 30 dni, a w przypadku kilkudniowych pobytów (np. pilotów) w łącznym wymiarze 60 dni przez okres do dwóch lat. Ponadto, by przyznać wskaźnik kolejnego udziału w misji musi być zachowana co najmniej 180 dni przerwa między udziałem w kolejnej misji[4]. Kolor niebieskiej wstążki medalu NATO według specyfikacji pantone to 294. Medal może być nadawany zwierzętom – medalem za ISAF są odznaczane m.in. psy służące w jednostkach saperskich.

Baretki Medali NATO obecnie przyznawanych[11]
Zobacz też kategorię: Odznaczeni medalem NATO.

Przypisy Edytuj

 1. Alied Comand Operation (ACO) Directive 40-8 wydawano wielokrotnie, między innymi: 1 lipca 1992, 23 Maja 2005, 15 Maja 2007 i 7 lipca 2011
 2. Allied Command EUROPE (ACE) Directive No 40-8 07 July 2011
 3. Wygląd wskaźników numerowych oraz miniaturek medalu. Noszenie miniaturek medalu regulują osobne przepisy – indywidualne dla każdego kraju. joedrouin.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-07-01)]..
 4. ANNEX D do KFOR SOP 1051 dated 19 APR 2013
 5. APPENDIX 1 TO ANNEX I TO AD 40-8 dated 15 May 2007
 6. APPENDIX 1 TO ANNEX H TO AD 40-8 dated 15 May 2007
 7. APPENDIX 1 TO ANNEX C TO AD 40-8 dated 15 May 2007
 8. APPENDIX 1 TO ANNEX D TO AD 40-8 dated 15 May 2007
 9. APPENDIX 1 TO ANNEX E TO AD 40-8 dated 15 May 2007
 10. APPENDIX 1 TO ANNEX G TO AD 40-8 dated 15 May 2007
 11. NATO MEDALS Currently in Use
 12. APPENDIX 2 TO ANNEX F TO AD 40-8 dated 15 May 2007
 13. ANNEX B TO KFOR SOP 1051 dated 19 APR 2013

Linki zewnętrzne Edytuj