Medal Pamiątkowy 1 października 1938

Medal Pamiątkowy 1 października 1938 (niem. Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938) (używano także nazwy Sudetenland-Medaille (pol. Medal Kraju Sudetów) – niemieckie odznaczenie nadawane za udział w zajęciu Kraju Sudetów na mocy układu monachijskiego.

Medal Pamiątkowy 1 października 1938
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
Awers
Awers i rewers
Baretka
Baretka
Baretka
Baretka z okuciem Zamek Praga
Ustanowiono

18 października 1938

Wielkość

średnica – 33 mm

Kruszec

brąz

Wydano

1 162 617

Historia edytuj

Odznaczenie zostało ustanowione przez A. Hitlera 18 października 1938 roku dla wyróżnienia uczestników zajęcia w dniu 1 października 1938 roku przez wojska niemieckie części Kraju Sudetów zamieszkałych przez ludność niemiecką a które weszły w skład Czechosłowacji po I wojnie światowej.

W dniu 1 maja 1939 roku listę osób uprawnionych do otrzymania medalu poszerzono o osoby, które zasłużyły się przy zajęciu reszty Czechosłowacji w dniu 15 marca 1939 roku i utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw.

Medal posiadał jeden stopień.

Zasady nadawania edytuj

Medal nadawany był wszystkim osobom uczestniczącym w działaniach, które przyczyniły się do zajęcia najpierw Kraju Sudetów, a później reszty Czech (Rest-Tschechei). Medal nadawano żołnierzom Wehrmachtu, członkom oddziałów SS, NSDAP, SA i Partii Sudeckoniemieckiej oraz urzędnikom, którzy uczestniczyli w tych działaniach.

Osoby, które w 1938 roku otrzymały medal za zajęcie Kraju Sudetów, a następnie zasłużyły nań ponownie za zajęcie w 1939 roku pozostałej części Czech i utworzenie Protektoratu Czech i Moraw, otrzymywały do już posiadanego medalu okucie z wizerunkiem Zamku Praskiego (Prager Burg Spange)[1].

Łącznie nadano 1 162 617 tych medali, w tym 134 563 z okuciem.

Opis odznaki edytuj

Odznaką medalu jest okrągły medal o średnicy 33 mm[2] był wykonany z brązu.

Na awersie medalu znajduje się postacie dwóch mężczyzn stojących na postumencie. Mężczyzna w głębi trzyma flagę III Rzeszy, a mężczyzna na pierwszym planie ma na ręku zerwane kajdany. Na tle postumentu znajduje się godło III Rzeszy, orzeł cesarski z rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach wieniec wewnątrz którego znajduje się swastyka[3].

Na rewersie wzdłuż krawędzi znajduje się napis EIN VOLK / EIN REICH / EIN FÜHRER (pol. Jeden naród, jedno państwo, jeden wódz) między poszczególnymi fragmentami znajdują się swastyki. W środkowej części medalu jest napis 1. / OKTOBER / 1938 (pol. 1 października 1938).

Medal zawieszony jest na wstążce o szer. 26 mm, w barwach flagi Niemców sudeckich. Wstążka koloru czarnego, w środku pasek o szer. 9 mm koloru czerwonego, po bokach białe cienkie paski. Na wstążce i baretce medalu umieszczano nakładkę wykonaną z brązu z rysunkiem Zamku Królewskiego w Pradze, dla osób które wyróżniły się w utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw.

Przypisy edytuj

  1. Reichsgesetzblatt Teil I, 1939 Nr. 84 z dn. 4.05.1939, s. 861.
  2. W związku z tym, że medal produkowany był w różnych wytwórniach jego średnica wahała się od 31,9 do 33 mm.
  3. Awers medalu jest identyczny jak awers wcześniejszego Medalu Pamiątkowego 13 marca 1938 (niem. Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938) i Medalu Pamiątkowego za Powrót Kłajpedy (niem. Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes).

Bibliografia edytuj

  • Григорий Пятов: Боевые награды Германии 1933-1945. Moskwa: Профис, 2002, s. 111. ISBN 5-902325-01-3. (ros.).
  • Олег Курылёв: Боевые награды Третьего Рейха. Эксмо, 2005, s. 101-104. ISBN 5-699-12721-6. (ros.).