Medal Wiktora Kemuli

Medal Wiktora Kemulimedal przyznawany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) i Komitet Chemii Analitycznej PAN za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej. Medal jest przyznawany razem z dyplomem okolicznościowym.

Przyznawany medal jest wykonany z brązu. Na jego awersie znajduje się portret Wiktora Kemuli z datami jego urodzin i śmierci, a na rewersie, na tle grafiki kojarzącej się z krzywą miareczkowania znajduje się napis Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz rok i nazwisko osoby, której medal został przyznany[1].

Oprócz medalu PTChem przyznaje też Nagrodę im. Kemuli za osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej, która tradycyjnie jest przyznawana młodszym pracownikom naukowym.

Lista nagrodzonych[2]Edytuj

PrzypisyEdytuj