Medal Wybitnej Służby (Australia)

Medal Wybitnej Służby ang. Distinguished Service Medal, skr. DSM) – australijskie wojskowe odznaczenie ustanowione 15 stycznia 1991, zastępujące dotychczasowe brytyjskie odznaczenie o identycznej nazwie.

Medal Wybitnej Służby
Distinguished Service Medal
Baretka
Baretka DSM
Ustanowiono

15 stycznia 1991

Przyznawane jest za wybitne przywództwo w akcji („distinguished leadership in action”); może być nadane wielokrotnie (oznacza się to za pomocą okuć na wstążce zwanych z ang. BAR), również pośmiertnie.

Na liście australijskich trzech odznaczeń wojskowych nadawanych za wybitną służbę jest drugie w kolejności za Krzyżem Wybitnej Służby (DSC), a przed Pochwałą za Wybitną Służbę.

W australijskiej kolejności starszeństwa odznaczeń zajmuje miejsce bezpośrednio po Medalu za Odwagę, a przed Medalem Służby Publicznej.

Osoby odznaczone tym medalem mają prawo umieszczać po swoim nazwisku litery „DSM”.

BibliografiaEdytuj