Medal „Za pracowniczą dzielność”

radzieckie odznaczenie

Medal „Za pracowniczą dzielność” (ros. Медаль «За трудовую доблесть») – radzieckie cywilne odznaczenie państwowe nadawane za zasługi w pracy.

Medal „Za pracowniczą dzielność”
Медаль «За трудовую доблесть»
Awers
Awers medalu z zawieszeniem obowiązującym od 1943 roku
Awers
Awers medalu z zawieszeniem obowiązującym do 1943 roku
Rewers
Rewers medalu z zawieszeniem obowiązującym do 1943 roku
Baretka
Baretka
Ustanowiono 27 grudnia 1938
Wielkość średnica – 35 mm
Kruszec srebro
Wydano ok. 2,1 mln.
Powyżej Medal Nachimowa
Poniżej Medal „Za pracowniczą wybitność”

HistoriaEdytuj

Odznaczenie został ustanowione dekretem Rady Najwyższej ZSRR w dniu 27 grudnia 1938 roku dla nagrodzenia osób wyróżniających się poświęceniem i zaangażowaniem w pracy.

W dniu 16 czerwca 1943 roku dekretem Rady Najwyższej ZSRR zmieniono opis odznaki medalu, w ten sposób, że zmieniono sposób jej zawieszenia. Niewielkie poprawki u opisie medalu wprowadzono również dekretem z dnia 16 grudnia 1947 roku.

W dniu 28 marca 1980 roku rozporządzeniem Rady Najwyższej ZSRR wprowadzono nową redakcję statutu medalu, który jednak nie zmienił zasad nadawania medalu.

Zasady nadawaniaEdytuj

Zgodnie z statutem medal nadawany był robotnikom, rolnikom, pracownikom gospodarki narodowej, pracownikom nauki, kultury, edukacji, służby zdrowia i innych obywateli radzieckich. Mógł również być nadawany cudzoziemcom nie będącym obywatelami ZSRR o ile pracowali na terenie ZSRR.

W szczególności był nadawany:

 • za twórczą pracę, tworzenie warunków do wzrostu wydajności pracy, poprawę jakości produktów,
 • za efektywne wykorzystywanie postępu technologicznego, rozwój technologiczny, innowacyjność i wynalazczość,
 • za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, literatury, sztuki, edukacji, zdrowia, handlu, gastronomii, budownictwa mieszkaniowego,
 • za osiągnięcia w dziedzinie edukacji i kształcenia młodzieży w duchu komunistycznych zasad dla rozwoju kraju i działalności społecznej,
 • za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Medale po raz pierwszy zostały nadane w dniu 16 stycznia 1939 roku, gdy wyróżniono 22 pracowników Zakładu nr 8 im. Kalinina, który zajmował się produkcja uzbrojenia artyleryjskiego. Ostatnie medale zostały nadane w dniu 21 grudnia 1991 roku.

Łącznie w latach 1939 – 1991 nadano ok. 2,1 mln. medali[1][a].

Opis odznakiEdytuj

Odznakę medalu stanowi okrągły krążek o średnicy 34 mm[b] wykonany ze srebra próby 925. Medal zaprojektował rysownik Iwan Iwanowicz Dubasow.

Na awersie medalu w górnej części znajduje się pięcioramienna gwiazda pokryta czerwoną emalią, na której znajduje się srebrny sierp i młot. Pod spodem wklęsły napis ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ (pol. „Za ofiarną pracę”) w kolorze czerwonym, a pod nim wypukły napis CCCP (pol. „ZSRR”) w kolorze medalu.

Na rewersie w centralnej części jest wypukły napis ТРУД В СССР – ДЕЛО ЧЕСТИ (pol. „Praca w ZSRR – sprawa honoru”). Pod tym napisem znajduje się numer medalu[c].

Medal według dekretu z 1938 roku zawieszony był na metalowej trójkątnej blaszce pokrytej wstążką koloru czerwonego. Dekretem z 1943 roku zmieniono sposób zawieszenia medalu i został on zawieszony na metalowej pięciokątnej blaszce obciągniętej wstążką koloru jasnofioletowego z dwoma wąskimi paskami koloru czerwonego po bokach.

Medal nosi się na lewej stronie piersi, w kolejności po Medalu Nachimowa.

OdznaczeniEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Medalem „Za Ofiarną Pracę”.
Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Medalem „Za pracowniczą dzielność”.

UwagiEdytuj

 1. Strona Mondvor.narod.ru podaje liczbę – 1 825 100 nagrodzonych.
 2. Egzemplarze medali wyprodukowane w 1945 roku miały średnice 35 mm.
 3. Na medalach nadawanych po 1948 roku brak jest tego numeru.

PrzypisyEdytuj

 1. Dane według książki Ордена и медали СССР 1918 – 1991

BibliografiaEdytuj

 • Михаил Музалевский, Сергей Шишков: Ордена и медали СССР 1918 – 1991. T. 2. Ворон, 1996, s. 64-71. (ros. • ang.)
 • М. А. Изотова, Т. Б. Царёва: Ордена и медали России и СССР. Rostów nad Donem: Владис, 2010, s. 411-413. ISBN 978-5-9567-0960-3. (ros.)
 • Медаль "За трудовую доблесть" (ros.). Орена и медали СССР. [dostęp 2012-01-30].