Medal Zasługi Łowieckiej

Medal Zasługi Łowieckiej – odznaczenie Polskiego Związku Łowieckiego ustanowione 19 grudnia 1929.

Medal
Zasługi Łowieckiej
Awers
Awers I stopnia
Rewers
Rewers I stopnia
Baretka
Baretka I stopnia
Baretka
Baretka II stopnia
Baretka
Baretka III stopnia
Ustanowiono

11 grudnia 1929

Stopnie

złoty, srebrny, brązowy

Wielkość

34,5 mm

Medal Zasługi Łowieckiej komplet

Wygląd edytuj

Na awersie umieszczono postać myśliwego na tle kniei, grającego na rogu myśliwskim; z lewej strony u dołu znajduje się napis: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI. Na rewersie, w jego lewej stronie, widnieje wizerunek „Złomu”.

 • Medal o średnicy 34,5 mm jest ustanowiony i bity w trzech stopniach: złoty (tombak złocony), srebrny (srebrzony i oksydowany), brązowy (patynowany). Zawieszony jest na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, długości 60 – 65 mm, z czerwonymi paskami (po 5 mm) na jej brzegach.
 • Odznaczenia łowieckie nosi się po lewej stronie marynarki lub kurtki – według zasad ogólnie przyjętych. Zawiesza się je po odznaczeniach państwowych. W tej samej kolejności nosi się baretki.
 • Zamiast Medalu Zasługi Łowieckiej można nosić jego miniatury lub baretki. Miniatura Medalu Zasługi Łowieckiej ma średnice 17 mm i zawieszona jest na wstążce o szerokości 15 mm, długości 20-25mm lub jej imitacji wykonanej z metalu pokrytego emalia. Baretki sporządzone są ze wstążki właściwej dla Medalu Zasługi Łowieckiej wysokości 8 mm nałożonej na podkładkę koloru czarnego. Odznacza się je złotym lub srebrnym galonikiem pionowo nałożonym w środku baretki.
 • Do każdego nadanego odznaczenia wydawana jest legitymacja, a kołu łowieckiemu dyplom.

Zasady nadawania edytuj

Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadaje się członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając:

 • wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ
 • osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny
 • ewidentne rezultaty w ochronie środowiska
 • walkę z kłusownictwem
 • osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim
 • znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego
 • wzorową postawę etyczną i koleżeńskość

Regulamin przyznawania medali zasługi łowiectwa, zatwierdzony został przez Wydział Wykonawczy 11 grudnia 1929 roku. Dzień ten został uznany za datę ustanowienia Medalu Zasługi Łowieckiej.

Odznaczeni medalem "Zasługi Łowieckiej" edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Medalem Zasługi Łowieckiej.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj