Medal honorowy im. Bolesława Chomicza

Medal honorowy im. Bolesława Chomiczaodznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Medal Honorowy im. B. Chomicza
Ustanowiono

27 czerwca 1996

Wielkość

70 mm

Kruszec

metal srebrzony i oksydowany

Powiązane

Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Medal ten nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Medalem mogą być odznaczone jednostki OSP i ich członkowie, działacze Związku OSP RP oraz osoby, instytucje i organizacje społeczne. Mogą nim być również uhonorowane oddziały Związku OSP RP wyróżniające się w realizacji celów Związku.

Medal jest jednostopniowy.

Zasady nadawania edytuj

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadaje:

  1. Ochotniczym Strażom Pożarnym i członkom OSP,
  2. funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych jednostkach,
  3. osobom i instytucjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
  4. przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
  5. pracownikom Związku OSP RP,

– z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego ZOSP RP

Osoba wyróżniona otrzymuje medal i dyplom, potwierdzającą jego nadanie.

Osoby, instytucje i organizacje społeczne przewidziane do nadania medalu powinny posiadać Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa", a dodatkowo instytucje i organizacje (w tym OSP) winny posiadać 75-letni staż swojej działalności.

Opis odznaki edytuj

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 70 mm, koloru srebrzystego, oksydowanego. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać przedstawiająca wizerunek-popiersie pierwszego prezesa jednolitego Związku OSP RP, obok napis w trzech wierszach BOLESŁAW-CHOMICZ-1878 1959. Na rewersie medalu akcesoria strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, prądownica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części wizerunek Znaku Związku OSP RP i pod wizerunkiem napis: BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK. W prawej, bocznej części medalu umieszczone półkoliście stylizowane liście dębu[1].

Medal jest wręczany w dekoracyjnym etui. Nie posiada miniaturki oraz baretki.

Odznaczeni edytuj

Odznaczeni medalem zostali Adam Bilski, Stanisław Dydek, Stanisław Adamiak, ks. Tadeusz Wawryszko, Dariusz Wojtasik,

Liczba nadań edytuj

Nadania przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP:

Rok Liczba
2010 498
2011 661
2012 406
2013 522
2014 514
2015 517
2016 532

Na podstawie sprawozdań z działalności stowarzyszenia ZOSP RP[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. ABC strażaka ochotnika. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień. Warszawa: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 2009, s. 14-15.
  2. Organizacja Pożytku Publicznego. [dostęp 2014-12-21]. (pol.).

Linki zewnętrzne edytuj