Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty”

Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty” (ros. Юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота") – radziecki jubileuszowy medal wojskowy.

Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty”
Юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота"
Awers
Awers
Rewers
Rewers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

22 lutego 1948

Wielkość

32 mm

Kruszec

mosiądz

Wydano

ok. 3 710 tys.

Powyżej

Medal jubileuszowy „XX lat Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej”

Poniżej

Medal jubileuszowy „40 lat Sił Zbrojnych ZSRR”

Medal został ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 22 lutego 1948 roku, dekretem z 5 lutego 1951 roku zmieniono jego statut.

Zasady nadawania edytuj

Medal został ustanowiony dla wyróżnienia żołnierzy Armii Radzieckiej, Wojenno-Morskiej Floty ZSRR, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego.

Medal był nadawany wszystkim generałom, oficerom, podoficerom, żołnierzom i marynarzom, którzy służyli w dniu 23 lutego 1948 roku w jednostkach podległych Ministerstwu Obrony ZSRR, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Bezpieczeństwa Państwowego.

Łącznie nadano ponad 3 700 tys. medali.

Opis odznaki edytuj

Odznakę stanowi okrągły krążek wykonany ze mosiądzu o średnicy 32 mm. Na awersie znajduje się popiersie Stalina i Lenina, pod nimi napis XXXery XX. Na rewersie wzdłuż okręgu napis В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ТРИДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ (pol. Dla uczczenia trzydziestej rocznicy), w środku napis СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА (pol. „Radzieckiej Armii i Marynarki Wojennej”) a pod nim data 1918 – 1948, poniżej pięcioramienna gwiazda.

Medal zawieszony był na pięciokątnej blaszce obciągniętej wstążką koloru szarego, w środku czerwony pasek o szerokości 8 mm, po bokach czerwone paski o szerokości 2 mm.

Bibliografia edytuj

  • (ros. • ang.) Михаил Музалевский, Сергей Шишков: Ордена и медали СССР 1918 - 1991. T. 2. Ворон, 1996, s. 239-243.