Medal jubileuszowy „50 lat Sił Zbrojnych ZSRR”

Medal jubileuszowy „50. lat Sił Zbrojnych ZSRR” (ros. Юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР") – radziecki jubileuszowy medal wojskowy.

Medal jubileuszowy „50. lat Sił Zbrojnych ZSRR”
Юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР"
Awers
Awers i rewers
Baretka
Baretka
Ustanowiono 26 grudnia 1967
Wielkość 32 mm – średnica
Kruszec mosiądz
Wydano ok. 9,5 mln.

Medal został ustanowiony dekretem Rady Najwyższej ZSRR z 26 grudnia 1967 roku dla uczczenia 50 rocznicy powstania Sił Zbrojnych ZSRR, dekretami z dnia 22 lutego 1968 i 19 grudnia 1969 roku zmieniono jego statut rozszerzając listę osób uprawnionych do otrzymania medalu.

Zasady nadawaniaEdytuj

Zgodnie z dekretem z dnia 26 grudnia 1967 roku uprawnionymi do otrzymania medalu byli:

  • marszałkowi, generałowie, admirałowie, oficerowie, podoficerowie, żołnierze i marynarze nadterminowi wchodzący w dniu 23 lutego 1968 roku w skład Armii Radzieckiej, Marynarki Wojennej ZSRR, wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR, wojsk i organów Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów ZSRR
  • kursanci i studenci Akademii i szkół wojskowych Armii Radzieckiej, Marynarki Wojennej, wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR, wojsk i organów KGB przy Radzie Ministrów ZSRR
  • marszałkowie, generałowie, admirałowie, oficerowie, podoficerowie, żołnierze i marynarze nadterminowi, którzy zostali zwolnieni z czynnej służby wojskowej do rezerwie lub zostali przeniesieni w stan spoczynku jeżeli przesłużyli co najmniej 20 lat w Armii Radzieckiej, Marynarce Wojennej ZSRR, wojskach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR, wojskach i organach KGB przy Radzie Ministrów ZSRR
  • osobom wyróżnionym tytułem Bohatera Związku Radzieckiego i osobą nagrodzonym Orderem Sławy w trzech klasach

Dekretem z dnia 22 lutego 1968 roku listę osób uprawnionych do otrzymania medalu rozszerzono o:

Dekretem z dnia 19 grudnia 1969 roku liczbę osób uprawnionych poszerzono o:

Łącznie nadano ponad 9 500 000 medali.

Opis odznakiEdytuj

Odznakę stanowi okrągły krążek wykonany ze pozłacanego mosiądzu o średnicy 37 mm. Na awersie znajduje się pięcioramienna gwiazda pokryta czerwoną emalią, między ramionami gwiazdy znajdują się promienie. W środku gwiazdy znajduje się okrąg o średnicy 19 mm wewnątrz którego znajdują się głowy dwóch żołnierzy Armii Czerwonej, pierwszy w hełmie a drugi w czapce budionowce oraz daty 1918 – 1968. Na rewersie w górnej części jest pięcioramienna gwiazda wewnątrz której umieszczony jest młoty i pług, poniżej napis ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР (pol. Pięćdziesiąt Lat Sił Zbrojnych ZSRR).

Medal zawieszony był na pięciokątnej blaszce obciągniętej wstążką koloru turkusowego, w środku jest biały pasek o szerokości 2 mm, po bokach czerwone paski o szerokości 2 mm i znowu białe.

BibliografiaEdytuj

  • Михаил Музалевский, Сергей Шишков: Ордена и медали СССР 1918 - 1991. T. 2. Ворон, 1996, s. 249-251. (ros. • ang.)