Mediator (biologia)

substancja chemiczna wspomagająca przewodzenie impulsów, kompleks złożony z około 20 białek, który działa jako koaktywator transkrypcji u eukariontów

Mediator – kompleks złożony z około 20 białek, który działa jako koaktywator transkrypcji u eukariontów (w neurologii także: substancja chemiczna wspomagająca przewodzenie impulsów). Białka wchodzące w skład tego kompleksu mogą wiązać się z różnymi aktywatorami transkrypcji, stabilizują wiązanie białka TBP do promotora, a także oddziałują z polimerazą RNA, którą mogą fosforylować dzięki swojej aktywności kinazy.

Mediatory zostały odkryte przez Rogera Kornberga.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Mary C. Thomas, Cheng-Ming Chiang, The General Transcription Machinery and General Cofactors, „Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology”, 41 (3), 2006, s. 105–178, DOI10.1080/10409230600648736 [dostęp 2023-03-13] (ang.).