Meldunek - jest to zwięzłe ustne, pisemne lub graficzne sprawozdanie składane przełożonemu z wykonania otrzymanego zadania lub czynności podjętych z własnej inicjatywy albo składane w określonych przypadkach (np. uroczystości, ćwiczeń, przybycia przełożonych, kontroli itp.).

Rodzaje meldunków:

Meldunek w Wojsku Polskim

edytuj
W ludowym Wojsku Polskim

Regulamin służby wewnętrznej SZ PRL z 1970 określał, że meldunek jest to zwięzła informacja, którą składa podwładny przełożonemu o czynności wykonywanej osobiście lub przez podległych żołnierzy; w meldunku podaje się kolejno: stopień wojskowy osoby, do której się zwraca, swoje stanowisko, stopień, nazwisko i wykonywaną czynność oddziału, czynność własną lub cel przybycia[1].

Meldunki należało składać[2]:

 • w razie przybycia przełożonego do rejonu zakwaterowania, na zajęcie lub odprawę,
 • podczas pełnienia służby dyżurnej (tylko przy pierwszym przybyciu przełożonego w danym dniu),
 • podczas parady,
 • na zbiórce oddziału,
 • w czasie oddawania honorów przez kompanię honorową,
 • po wykonaniu rozkazu,
 • po przybyciu (o celu przybycia),
 • przy obejmowaniu i zdawaniu stanowiska,
 • przed wyjazdem służbowym lub odejściem na urlop i po powrocie,
 • przy obejmowaniu i zdawaniu służby.

Regulamin podawał też przykłady meldunku: Obywatelu pułkowniku, dowódca pierwszej kompanii kapitan Kowalski melduje kompanię podczas ćwiczeń taktycznych na temat: Kompania piechoty w natarciu. Obecnych 5 oficerów, 10 podoficerów, 50 szeregowców lub Obywatelu pułkowniku, dowódca 2 batalionu major Chopacki melduje się na rozkaz[1].

W Siłach Zbrojnych RP

Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP z 2014 określa, że meldunek jest to zwięzła informacja, którą podwładny składa przełożonemu[...][a]. W meldunku należy podać: formę („Pan, Pani”), stopień wojskowy przełożonego lub stanowisko osoby cywilnej, swoje stanowisko, stopień, nazwisko i czynność wykonywaną przez oddział lub meldującego albo cel przybycia[3].

Regulamin podaje też przykłady meldunku: Panie majorze, dowódca pierwszej kompanii kapitan Kowalski melduje kompanię podczas ćwiczeń taktycznych na temat....[3].

 1. Meldunek składany jest obligatoryjnie także: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej i Szefowi Sztabu Generalnego Wojsk Polskiego[3].

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 221. ISBN 83-11-06229-3.
 • Regulamin służby wewnętrznej Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sygn. Szt. Gen. 500/70, Warszawa14 lutego 1970
 • Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. 2014