Memento kresowe – cykl czterech monografii Antoniego Urbańskiego, opisujących majątki polskie poza granicami II RP.

Memento kresowe
Autor

Antoni Urbański

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Warszawa

Język

język polski

Data wydania

1928–1929

Wydawca

nakład autora

Seria składa się z czterech książek:

 • Z czarnego szlaku i tamtych rubieży : zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie[1]
 • Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi[2]
 • Memento kresowe[3]
 • Pro memoria: 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych[4]

Z czarnego szlaku i tamtych rubieży: zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie edytuj

Wydane w 1928, opisuje miejscowości:

Ukraina

Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi edytuj

Wydane w 1928. Spis miejscowości został podzielony na części odpowiadające dzisiejszym państwom i obwodom.

Ukraina

Memento kresowe edytuj

Wydane w 1929, opisuje miejscowości:

Ukraina

Pro memoria: 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych edytuj

Wydane w 1929 z przedmową Józefa Weyssenhoffa, opisuje miejscowości:

Ukraina
 
Pałac w Honorówce

Opis bibliograficzny edytuj

Wszystkie książki zostały wydane nakładem własnym autora w latach 1928-1929. Traktują o niektórych z polskich rezydencji na obszarach, które na mocy Traktatu Ryskiego znalazły się poza obszarem II RP. Później, w sposób bardziej metodyczny, temat rozwinął Roman Aftanazy w swoim dziele Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, poszerzając opisywany obszar do wszystkich ziem, które zostały oddane Sowietom także po Konferencji Poczdamskiej. Zniszczone bądź dogorywające rezydencje przejęte przez socjalistyczne państwo na terenie Powojennej Polski, dotychczas nie doczekały podobnego, popularnego opracowania.

Przypisy edytuj

 1. Antoni Urbański Z czarnego szlaku i tamtych rubieży : zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie, Warszawa, 1928
 2. Antoni Urbański Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi, Warszawa, 1928
 3. Antoni Urbański Memento kresowe,Warszawa, 1929
 4. Antoni Urbański, Pro memoria: 4-ta serja rozgromionych dworów kresowych, Warszawa, 1929
 5. pałac Stadnickich
 6. Hamernia (3), na przedmieściu m. Połonne, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 1: Abablewo – Januszowo, Warszawa 1900, s. 551.
 7. na przedmieściu Połonnego
 8. majątek Hańskich
 9. koło Jewia, parterowy dwór kryty wysokim dachem czterospadowym od frontu posiadał portyk z czterema kolumnami, po dwie po bokach, podtrzymujących tympanon; po prawej stronie czworoboczna dwupiętrowa wieża, s. 130
 10. na Żmudzi, dwupiętrowy pałac wybudowany w stylu włoskiej kaszteli, budynek główny kryty dachem dwuspadowym, szczytem skierowany do frontu, na końcach skrzydeł trzypiętrowe czworoboczne wieże, obok park, s. 140
 11. własność Komarów
 12. piętrowy pałac wybudowany w stylu angielskiego neogotyku, na szczytach i rogach wieżyczki, po prawej stronie parterowe skrzydło zakończone dwupiętrową wieżą zwieńczoną blankami, obok park z jeziorem s. 143
 13. w rejonie mozyrskim
 14. w rejonie mińskim
 15. w obwodzie kirowohradzkim
 16. dodatkowe fotografie do opisu w Z Czarnego Szlaku i tamtych rubieży
 17. Szapijówka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 791.
 18. Andruszówka 1.), powiat lipowiecki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 1: Abablewo – Januszowo, Warszawa 1900, s. 28.
 19. Białopole, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 192.
 20. Dołoteckie, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 108.
 21. Gruszka nad Murafą, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 876.
 22. Kniaża Krynica, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 194.
 23. Eliaszówka (2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 343.
 24. Popowce (7), par. Kupiel (obwód chmielnicki), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VIII: Perepiatycha – Pożajście, Warszawa 1887, s. 798.
 25. dobra Rościszewskich
 26. Czerwona, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 839.
 27. Mołoczki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI: Malczyce – Netreba, Warszawa 1885, s. 646.
 28. Rajgródek (2), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IX: Pożajście – Ruksze, Warszawa 1888, s. 496.
 29. Szpiczyńce (5), nad rz. Postołą, powiat skwirski, paraf. Wczorajsze, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 631.
 30. pow. dyneburski, Inflanty, zamek z 1277 r., pałac przebudowany na styl Ludwika XV, str. 119
 31. w Kurlandii, k. Iłłuszty, zamek, własność rodu Tyzenhauz, przebudowany przez Konstantego Przezdzieckiego pod koniec XIX w., wysadzony w l. 1914-18, str. 135
 32. pow. dyneburski, Inflanty, 25 km od Dyneburga, dwór z ogrodem i parkiem, str. 121
 33. powiat połocki, ziemi witebskiej, str. 126
 34. pow. rohaczewski, ziemia mohylowska, drewniany dwór z 1780 r., od frontu portyk z czterema kolumnami podtrzymującymi tympanon, str. 114
 35. na Żmudzi, pow. rosieński, pałac z dachem łamanym, po lewej stronie posiadał wieżę, str. 143
 36. na Żmudzi, pow. rosieński, pałac wyb. przez Teklę z Syrjatowiczów Billewiczową w 1838 r. w stylu klasycystycznym, od frontu portyk z czterema kolumnami podtrzymującymi tympanon, s. 139
 37. ziemia kowieńska, pow. rosieński, dwór modrzewiowy, należał do Kontrymów, w przeciwieństwie do Malewskich, właścicieli pałacu w innym Wysokim Dworze, tr. 141
 38. Didowszczyzna, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 31.
 39. Holaki, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 95.
 40. dwór Kumanowskich
 41. Mańkówka (1), ''dziś Sulatyckich'', [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI: Malczyce – Netreba, Warszawa 1885, s. 100.
 42. w książce Mańkowo pow. bałcki, dom w stylu willi włoskiej, wybudowany przez Aleksandra Mańkowskiego na gruntach posiadłości Słobodzieje, odziedziczone po Sulatyckich
 43. z biblioteką zawierającą korespondencję Sadyka Paszy z Adamem Czartoryskim i Michałem Trzeciakiem
 44. nad Rowem z do dziś istniejącym pałacem Orłowskich
 45. Uzupełnienie opisu z cz. Podzwonne na zgliszczach Litwy i Rusi
 46. Turbijówka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 631.
 47. założony przez Adama Czartoryskiego
 48. dawna osada Lanckorońskich z pałacem Skibniewskich, w którym często bywał dr Rolle
 49. dwór Biskupskich zniszczony w latach 1917 i 1918
 50. zamek i dobra Dunin-Borkowskich
 51. rezydencja i do dziś zachowany park Aleksandra Ścibora Marchockiego
 52. z dworem Szaszkiewiczów
 53. Semerynki, powiat starokonstantynowski, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. X: Rukszenice – Sochaczew, Warszawa 1889, s. 429.
 54. w książce opisane razem z miejscowością Werborodyńce, dwór polski w kształcie podkowy zniszczony przez bandy chłopskie w 1917 r.
 55. na Inflantach polskich
 56. w pow. nowoaleksandrowskim, w Kurlandii
 57. w pow. dyneburskim, na Inflantach polskich
 58. nad rz. Dźwiną, w pow. dyneburskim, na Inflantach polskich
 59. w Kurlandii, 1,5 w. od Iłłukszty
 60. nad rzeką Berezyną, w pow. bobrujskim, Ziemi Mińskiej
 61. nad rzeką Berezyną, w pow. ihumeńskim na Białej Rusi
 62. Autor napisał, że Nowosiółki były zlokalizowane na południe od Kojdanowa w Mińszczyźnie, natomiast w rzeczywistości zlokalizowane są na północ od tego miasta.
 63. w pow. ihumeńskim, Ziemi Mińskiej
 64. w pow. klimowickim, Ziemi Mohylewskiej
 65. a b w pow. wiłkomierskim, w Kowieńszczyźnie
 66. na Litwie, były tam wszędzie krzyże
 67. w pow. wiłkomierskim, na Litwie
 68. W Turczynowem pałac postawił Ksawery Branicki, pewno w czasie gdy budował linię kolejową Kijów-Odessa, którą we wspomnieniach Wittego car Mikołaj II nazywał "żydowską". W Książce Braniccy, wydanej przez Oficynę Wydawniczą Aleksandra Pszonkiewskiego w Białej Cerkwi pod Kijowem mowa o rezydencji w Turczynowem
 69. Obwód kirowohradzki
 70. Honorówka (1), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 120.
 71. Pałac zbudowany w stylu barokowym pod koniec XIX w., przez właściciela posiadłości H. Koszarskiego. Dach pokryty łupkiem. Pod koniec XIX w. właścicielem posiadłości był Lipkowski, który posiadał go do 1917 r. W 1918 r. pałac został uszkodzony. Po remoncie w 1934 r. był siedzibą szkoły. Podczas okupacji w latach 1941–1943 w pałacu był szpital. Od 1943 r. mieści się dalej szkoła. Pałac znajduje się w centrum wsi, w otoczeniu parku krajobrazowego, gdzie rosną unikatowe drzewa
 72. Balin, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 87.
 73. Balin (1), [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 1: Abablewo – Januszowo, Warszawa 1900, s. 73.
 74. Borsukowce, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. I: Aa – Dereneczna, Warszawa 1880, s. 324.
 75. Jaromirka, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 453.
 76. dwór uległ zniszczeniu w r. 1917
 77. z Fedorówką
 78. z Zawadówką
 79. Frydrychówka, dawniej wieś zaraz, na północny zachód od Wołoczyska
 80. Lipki, graniczą z Krzywem, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884, s. 268.
 81. ukr. Пилявин – nieistniejący folwark położony ok. kilometra na południe do wsi Suchowola, tam pałacyk myśliwski, który posiadał elewację ozdobioną porożami. W 1910 r. nastąpiła jego przebudowa. Na ganku znajdowało się jedno poroże jelenia, a na naczółku wieńczącej ganek mansardy oprócz tarczy z herbem Pilawa trzy poroża
 82. Aldona Cholewianka-Kruszyńska Architektura leśna i łowiecka w majątku ordynackim hrabiów Potockich z Łańcuta. zamek-lancut.pl. [dostęp 2016-09-09].
 83. Zwierzyniec Pilawin. [dostęp 2016-08-09].
 84. Wojciechówka (2) nad Słuczą, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XIII: Warmbrun – Worowo, Warszawa 1893, s. 742.
 85. Wojciechówka, gm. Miropol, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 2: Januszpol – Wola Justowska, Warszawa 1902, s. 694.
 86. w haśle Tyranówka: piękna rezydencja dziedziców nad Słuczą, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII: Szlurpkiszki – Warłynka, Warszawa 1892, s. 717.

Linki zewnętrzne edytuj