Mensa International

Mensa (pełna nazwa Mensa InternationalMensa Międzynarodowa) – największe i najstarsze stowarzyszenie ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Założona w 1946 roku przez brytyjskiego naukowca i prawnika Lancelota Ware’a oraz australijskiego prawnika Rolanda Berrilla jest organizacją typu non-profit, do której mogą przystąpić osoby o ilorazie inteligencji w zakresie dwóch górnych percentyli (procent) populacji. Składa się z grup krajowych, zwanych Mensami poszczególnych krajów (np. Mensa Polska, Mensa Brytyjska), oraz organizacji patronackiej Mensa International z siedzibą w Caythorpe (Lincolnshire) w Anglii.

Mensa
Mensa International
Logotyp / flaga
Siedziba

Slate Barn, Church Lane, Caythorpe, Lincolnshire, England, United Kingdom

Członkowie

145'000 (Świat, 2020) 2'300 (Polska, 2020)

Prezes Mensa International

Björn Liljeqvist (od 2019)

Utworzenie

1 października 1946

Strona internetowa

Do Mensy należy ponad 145 000 osób w ponad 100 krajach (z tego odrębne oddziały znajdują się w 49 krajach)[1]. Nazwa Mensa pochodzi od łacińskiego wyrazu oznaczającego „stół” i taki stół przedstawia logo organizacji.

PrzynależnośćEdytuj

Aby zostać członkiem Mensy, należy przystąpić do testu badającego inteligencję i uzyskać w nim wynik umieszczający osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Jest to, oprócz wyrażenia woli wstąpienia do organizacji i opłacenia składki, jedyny warunek.

Oddziały Mensy w różnych krajach używają różnych testów. Testy te są okresowo normalizowane lub wymieniane oddzielnie dla każdego kraju, aby zniwelować efekt Flynna oraz próby wyuczenia się odpowiedzi poprzez wielokrotne podchodzenie do testu.

Aby w Polsce uzyskać członkostwo Mensy, należy osiągnąć wynik oznaczający IQ równy co najmniej 130 w skali Wechslera (do 2015 roku obowiązywał dolny limit wyniku 148 w skali Cattella, oba wyniki są równoważne)[2]. Według statutu i przepisów Mensy International przyjmowane są tylko osoby, które uzyskają taki wynik w teście zatwierdzonym przez Głównego Psychologa Mensy International (International Supervisory Psychologist) i superwizowanym przez krajową Mensę, co oznacza, że muszą podejść do testu organizowanego przez Stowarzyszenie Mensa Polska (SMP) lub przepisać członkostwo uzyskane na podstawie testu przeprowadzanego za granicą, przez inny oddział Mensy[3]. Funkcję Głównego Psychologa Mensy Polskiej od momentu jej powstania pełni prof. dr hab. Czesław Nosal[4][5].

Testy takie organizowane są przez SMP co pewien czas w większych miastach Polski[6]. Sesje testowe są płatne, informacje o nich pojawiają się regularnie na stronie internetowej SMP. Od 2018 roku istnieje możliwość udziału w badaniach indywidualnych w niektórych miastach[7]. Osoby, które uzyskały odpowiedni wynik, otrzymują zaproszenie do przystąpienia do Stowarzyszenia. Jeśli wypełnią deklarację członkowską oraz wniosą opłaty wpisowe, zostają członkami Mensy. Członkostwo ustaje na skutek nieopłacenia składki członkowskiej na dany rok; uzyskuje się je ponownie po opłaceniu składki – bez konieczności powtórnego zdawania testu[8].

Cele i ograniczeniaEdytuj

Statut Mensy definiuje trzy cele[9]:

 1. odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości
 2. popieranie badań naukowych określających charakter, rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji
 3. stwarzanie dla swoich członków korzystnego środowiska intelektualnego i społecznego

Statut wyraźnie zastrzega, że choć członkowie Stowarzyszenia mogą reprezentować różnorodny zakres poglądów, to Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania akcji politycznych, wyrażania opinii o charakterze ideologicznym, filozoficznym, politycznym lub religijnym, ani też angażowania się w działalność organizacji o takim charakterze[9]. Natomiast sami członkowie Mensy mogą publicznie wyrażać własne poglądy na dowolne tematy, mogą też tworzyć grupy członkowskie, które będą wyrażać swoje poglądy – pod warunkiem, że nie będą ich przypisywać całemu Stowarzyszeniu.

StrukturaEdytuj

 
Mapa pełnych Mens Krajowych, oddziałów w trakcie tworzenia oraz państw zamieszkania osób należących bezpośrednio do Mensy International w kraju bez Mensy Krajowej (część osób może należeć do mensy państw sąsiednich a nie MI bezpośrednio i nie być uwzględniona). Stan na 13.10.2021[10]

Mensa International (MI) ma ponad 145 000 członków, pochodzących z ponad 100 państw i należących do jednej z 49 Mens krajowych[1] lub zapisanych do MI bezpośrednio. Osoby mieszkające w kraju, w którym działa Mensa krajowa, należą do Mensa International poprzez członkostwo w Mensie krajowej, natomiast osoby mieszkające w kraju, w którym nie ma zarejestrowanej Mensy krajowej, mogą zapisać się bezpośrednio do Mensa International.

Trzy największe Mensy krajowe to American Mensa, która ma około 44 000 członków, British Mensa licząca około 18 000 członków, oraz Mensa Deutschland z ponad 15 000 członków. Duże Mensy krajowe dzielą się na grupy regionalne, np. American Mensa ma 134 grupy regionalne, z których największa ma ponad 2000 członków. Mensanie mogą też tworzyć grupy skupiające osoby o wspólnych zainteresowaniach, tzw. SIG-i (ang. Special Interest Groups). W Polsce używa się nazwy SIG lub GSZ (Grupa Specjalnych Zainteresowań), a nazwa grupy musi zawierać w sobie jeden z tych dwóch akronimów (SIG lub GSZ).

Mensa w PolsceEdytuj

W Polsce działa Mensa Polska, utworzona w 1989 roku i zarejestrowana jako Stowarzyszenie Mensa Polska z siedzibą w Krakowie. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Mensa Polska w latach 1990–1994 był profesor Andrzej Fal[11][12].

W ramach Mensy Polska działają następujące Grupy Regionalne (GR-y)[13]:

GR Region Zachodniopomorski GR Trójmiasto GR Olsztyn x
x GR Kujawsko-Pomorski GR Warszawa GR Lublin
GR Wielkopolska GR Łódź GR Kielce GR Rzeszów
GR Wrocław x GR Górny Śląsk GR Kraków

Członkowie nie mają obowiązku do nich należeć – wszyscy i tak należą do Stowarzyszenia Mensa Polska bezpośrednio. Grupy Regionalne są pomocne w organizowaniu kontaktów na szczeblu lokalnym, są jednak mensanie, którzy nie należą do żadnej z nich.

Obecnie w ramach Stowarzyszenia Mensa Polska działają następujące SIG-i (GSZ)[14][13]:

Nazwa SIGu Opis
AI SIG skupiający Mensan zainteresowanych sztuczną inteligencją, jej zastosowaniami i rozwojem.
Astro SIG poświęcony astronomii, astrofizyce, kosmologii oraz wszystkiemu, z czym są one związane.
SIG Biegający dla biegających dla zdrowia
Filozofia SIG dla miłośników filozofii i filozofowania
Fitness SIG 25+ dla zainteresowanych tym, jak w teorii, a zwłaszcza w praktyce, osiągnąć lub utrzymać zdrowie i ogólną sprawność naszego organizmu na długie lata poprzez: zmianę sposobu odżywiania, ćwiczenia fizyczne i mentalne oraz zmianę filozofii życiowej.
Foto-SIG dla zainteresowanych fotografią/fotografowaniem
Food SIG dla miłośników gotowania
SIG Grajdołek skupia się na wspieraniu członków w organizacji gier i zabaw towarzyskich w ramach Mensy w Internecie
Legal SIG dla osób interesujących się prawem
Lingua SIG dla zainteresowanych językiem ojczystym, językami obcymi i/lub językoznawstwem
SIG Lwów dla odwiedzających Lwów i wspierających powstanie Mensy na Ukrainie
IT-SIG dla osób zainteresowanych tematyką technologii informacyjnej
Movie SIG dla kinomanów, recenzentów, miłośników filmów i seriali
MY SIG sekcja międzynarodowego MY-SIGu organizującego spotkania międzynarodowe dla mensan do 35 r..ż. (lub młodych duchem)
GSZ Piłka Nożna dla zainteresowanych piłką nożną
SIG Pisarski dla twórczych literacko oraz zainteresowanych tworzeniem
Sailing SIG dla zainteresowanych żeglarstwem, pływaniem, sportami wodnymi
GSZ Wspinaczka dla osób zainteresowanych wspinaczką skałkową
Fishing SIG SIG zajmuje się organizowaniem wyjazdów wędkarskich, jak i wszelkiego rodzaju spotkań dających możliwość pochwalenia się dokonaniami na polu wędkarstwa.
Patataj SIG SIG miłośników koni(equus caballus) i jazdy konnej.

DziałalnośćEdytuj

Mensa umożliwia swoim członkom m.in.:

 • Kontakty z innymi mensanami w kraju i na świecie.
 • Udział w SIG-ach.
 • Uczestniczenie w SIGHT (Service for Information, Guidance and Hospitality to Travellers). Jest to międzynarodowy pogram pozwalający na tanie zakwaterowanie podczas zagranicznych podróży. Każdy członek Mensy może zostać gospodarzem w ramach SIGHT-u i gościć mensan z zagranicy, każdy mensanin ma też możliwość korzystania podczas swoich podróży z gościny tych miejscowych członków Mensy, którzy zgłoszą się jako gospodarze w ramach programu SIGHT.
 • Udział w krajowych i międzynarodowych cyklicznych spotkaniach (np. co roku w kilkudniowym Zjeździe, połączonym z Walnym Zebraniem Członków, uczestniczy ok. 300 osób).
 • Udział w badaniach naukowych, np. badaniach rezonansem nad różnicami anatomicznymi w budowie ciała modzelowatego między ogólną populacją a osobami z wysoką inteligencją.

Każdy członek Mensy może też zamieścić informację o przynależności do Stowarzyszenia w swoim CV, oraz umieścić na swoich wizytówkach logo Mensy, przy zachowaniu zasad określonych przez Mensę International.

PublikacjeEdytuj

Mensa Polska wydaje własny biuletyn o nazwie ForuM, który obecnie wychodzi jako dwumiesięcznik. ForuM zawiera artykuły i felietony pisane przez mensan oraz, jako wydzieloną część, International Journal, odrębny periodyk, w którym są wiadomości z poszczególnych Mens krajowych oraz z Mensy International.

PatronatyEdytuj

Mensa Polska udziela patronatów m.in. wydarzeniom i publikacjom z zakresu szeroko rozumianego propagowania nauki i inteligencji, takim jak:

 • Maszyna genów. Wyścig do rozszyfrowania tajemnic rybosomuVenkatraman „Venki” Ramakrishnan, wyd. Copernicus Center Press (2021)[15]
 • “Potęga nieskończoności. Jak rachunek różniczkowy i całkowy odkrywa tajemnice Wszechświata”, Steven Strogatz, wyd. Copernicus Center Press (2021)[15]
 • “Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery… jak dotąd”, Stanislas Dehaene, wyd. Copernicus Center Press (2021)[15]
 • Serie "Dla mądrego nic trudnego" i "Zadania do główkowania" wyd. Zielona Sowa (2021-2022)
 • Zestawy naukowe dla dzieci "SmartBee Club"
 • Konkursowi Politechniki Białostockiej „Niesamowita maszyna”[16]
 • Serii wykładów „Fizyka Warta Poznania” prowadzonej przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk[17]

Spotkania ogólnopolskie i międzynarodoweEdytuj

Mensa organizuje regularnie spotkania ogólnokrajowe i międzynarodowe swoich członków i członkiń. W Polsce Zjazdy Stowarzyszenia Mensa Polska odbywają się od lat na przełomie maja i czerwca, i gromadzą ok. 250-300 osób z kraju.

Od 2008 organizowane jest ogólnoeuropejskie spotkanie European Mensa Annual Gathering (EMAG)[18], a od 2011 Asian Mensa Gathering (AMAG)[19].

W sierpniu 2016 roku Mensa Polska była organizatorem międzynarodowego zjazdu European Mensa Annual Gathering (EMAG), który odbył się w Krakowie[20] i był największym dotychczas spotkaniem mensan w Polsce. Wydarzenie to zgromadziło ponad 450 osób, poza przedstawicielami państw z Europy pojawili się również członkowie Mensy z Australii, Hongkongu, Japonii, Kanady oraz Korei[21].

Od 2014 organizowana jest międzynarodowa "Silvensa" będąca międzynarodowym europejskim spotkaniem sylwestrowo-noworocznym[22].

MY-SIG (Mensa Youth SIG), który jest Międzynarodową Grupą Specjalnych Zainteresowań (ISIG) w ramach Mensa International mającą blisko 3000 członków, głównie z Europy organizuje międzynarodowe spotkania „młodych duchem mensan”[23]. Od 2007 roku odbywają się kilku-kilkunastodniowe spotkania MY-CAMP, a od 2009/2010 okołosylwestrowe spotkania MY NY. W sierpniu 2021 w okolicach Kielc odbyło się 14. międzynarodowe spotkanie MY-CAMP w którym brało dział ok. 120 członków i członkiń Mensy między innymi z Niemiec, Danii, Holandii, Belgii, Włoch, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Rumuni[24].

Rok EMAG[18] MY CAMP[23] MY NY (przełom roku) AMAG[19] Silvensa[22]
2007 n/a   Dania n/a n/a n/a
2008   Kolonia   Holandia n/a n/a n/a
2009   Utrecht   Bułgaria   Holandia(2009/2010) n/a n/a
2010   Praga   Hiszpania   Bułgaria n/a n/a
2011   Paryż   Szwecja   Hiszpania   Kuala Lumpur n/a
2012   Sztokholm   Litwa   Szwecja   Bali n/a
2013   Bratysława   Wielka Brytnia   Dania   Singapur n/a
2014   Zürich   Niemcy   Wielka Brytnia   Osaka   Warszawa[25]
2015   Berlin   Francja   Niemcy   Seul   Wiedeń
2016   Kraków[26]   Dania   Francja   Ghuangzou   Maastricht[27]
2017   Barcelona   Węgry   Szwajcaria   Gold Coast   Warszawa
2018   Belgrad   Włochy   Wielka Brytnia   Cebu   Bratysława
2019   Ghent   Hiszpania   Węgry   Aukland/Rotorua   Marsylia
2020   Brno

(przełożone na 2021)

  Polska

(przełożone na 2021)

  Dania

(przełożone na 2021)

  Suwon (odwłane)   Sundsvall

(przełożone na 2021)

2021   Brno   Polska   Dania

(odwołane)

  Langkawi (odwłane)   Sundsvall

(odwołane)[1]

2022   Strasburg [2](planowane)   Niemcy (planowane)   Korea Południowa

(planowane)

2023   Singapur (planowane)
2024   Tajwan (planowane)
2025   Japonia (planowane)


Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Mensa Polska odbywa się zwyczajowo w maju lub czerwcu i jest połączony z Walnym Zebraniem SMP. W ostatnich Zjazdach przed pandemią COVID-19 uczestniczyło po ok. 250-300 osób z całej Polski oraz goście z zagranicy.

Rok Data Miejsce
1990 3.03 Warszawa
1991 23.03 Warszawa
1992 16.05 Wrocław
1993 29.05 Wrocław
1994 14.05 Wrocław
1995 20.05 Warszawa
1996 8.06 Katowice
1997 29.05-1.06 Lądek Zdrój
1998 27.06 Kraków
1999 3.06-6.06 Zakopane
2000 22-25.06 Marózek k.Olsztyna
2001 14-17.06 Szklarska Poręba
2002 30.05-2.06 Smardzewice
2003 19-22.06 Wisła
2004 10-13.06 Kwiejce
2005 26.05-29.05 Bachotek
2006 15.06-18.06 Podlesice
2007 7.06-10.06 Bukownia Tatrzańska
2008 22.05-25.05 Sulejów
2009 11.06-14.06 Kolbudy
2010 3.06-6.06 Smulnik
2011 23-27.06 Skorzęcin
2012 7-10.06 Olecko
2013 30.05-2.06 Mąchocice Kapitulne
2014 19-22.06 Słok
2015 4-7.06 Krynica (górska)
2016 26.05-29.05 Jachranka
2017 15-18.06 Międzyzdroje
2018 31.05-3.06 Słok
2019 20.06-23.06 Suchedniów[28]
2020 odwołany odwołany
2021 odwołany odwołany
2022 16-19.06 Wisła
2023 8-11.06 planowany

Niektórzy znani członkowie MensyEdytuj

Poniższa lista zawiera nazwiska niektórych znanych osób należących – obecnie lub w przeszłości[29] – do Mensy.

Imię i Nazwisko Informacje Kraj
Wojciech Adamczyk Reżyser[30]   Polska
Marcin Bruczkowski Polski pisarz, informatyk i perkusista   Polska
Andrzej Dragan[potrzebny przypis] Fizyk teoretyk i artysta: fotograf, kompozytor oraz twórca filmowy, a także popularyzator nauki[31]   Polska
Andrzej Fal Lekarz, internista, alergolog i specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Od 2014 roku prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, a od 2015 roku członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk[32]. Pierwszy Prezes Stowarzyszenia Mensa Polska (1990-1994)[11][12]   Polska
Jacek Leluk Biochemik i bioinformatyk[33]   Polska
Andrzej Majewski Pisarz, felietonista, artysta fotografik, reżyser   Polska
Dorota Rabczewska Piosenkarka, aktorka teatralna i filmowa, producentka filmowa, znana pod pseudonimem Doda[34][35]   Polska
Arlena Witt Filolożka angielska, autorka kanału na YouTube „Po Cudzemu”[36]   Polska
Markus Persson Szwedzki programista, twórca gry Minecraft[37].   Szwecja
Scott Adams Amerykański rysownik, twórca Dilberta[38]   USA
Isaac Asimov Autor s-f i biochemik, były wiceprzewodniczący Mensa International[39]   USA
Jean Marie Auel Pisarka[40][41]   USA
Derek Keith Barbosa Raper (używający pseudonimu Chino XL)[42]   USA
Arthur C. Clarke Pisarz s-f, propagator kosmonautyki, autor książki 2001: Odyseja kosmiczna i współautor, wraz ze Stanleyem Kubrickiem, scenariusza filmu o tym samym tytule   UK
Martin Cooper Wynalazca, uważany za twórcę telefonu komórkowego[41]   USA
Geena Davis Aktorka[40]   USA
Nelson DeMille Pisarz[41]   USA
Buckminster Fuller Wizjoner, projektant, architekt, poeta, pisarz, wynalazca. Drugi przewodniczący Mensy[43]   USA
Nolan Gould Amerykański aktor dziecięcy   USA
Jeremy Hanley Były przewodniczący Partii Konserwatywnej[44]   UK
Frank Lampard[potrzebny przypis] Piłkarz reprezentacji Anglii   UK
Ranan Lurie Rysownik i dziennikarz[41]   USA
Steve Martin Aktor, zdobywca nagrody Emmy[45]   USA
Ellen Muth Aktorka[46]   USA
Joyce Carol Oates Pisarka[47]   USA
Adam Osborne Brytyjski autor książek i wydawca oprogramowania, projektant komputerów   UK
Donald Petersen Dyrektor generalny Forda w latach 1985–1989[40]   USA
Marilyn vos Savant Amerykańska felietonistka i pisarka pochodzenia austriackiego; odnotowana w Księdze Rekordów Guinnessa jako osoba z najwyższym ilorazem inteligencji   USA
Norman Schwarzkopf Amerykański generał   USA
Victor Serebriakoff Brytyjski pisarz, specjalista technologii drewna, wieloletni przewodniczący Mensy   UK
Clive Sinclair Brytyjski wynalazca i konstruktor, wieloletni prezes Mensy UK   UK
Lancelot Ware Prawnik, biochemik, współzałożyciel Mensy[48]   UK
Roger Zelazny Amerykański pisarz science-fiction[49]   USA

PrzypisyEdytuj

 1. a b About Mensa International | Mensa International, mensa.org [dostęp 2017-02-05] (ang.).
 2. FAQ – Często zadawane pytania, odpowiedź na pytanie Nr 9. W: Mensa Polska (strona www) [on-line]. [dostęp 2017-11-30].
 3. „The Constitution of Mensa” oraz „Mensa International  Actions Still In Effect”.
 4. Osoby badające. mensa.org.pl. [dostęp 2019-06-02].
 5. Czesław Nosal – Uniwersytet SWPS. swps.pl. [dostęp 2019-06-02].
 6. Harmonogram sesji testowych, Stowarzyszenie Mensa Polska, mensa.org.pl [dostęp 2017-11-30].
 7. Badania indywidualne | Stowarzyszenie Mensa Polska [dostęp 2022-02-03] (pol.).
 8. Statut Stowarzyszenia Mensa Polska, § 14. W: Mensa Polska (strona www) [on-line]. [dostęp 2017-11-30].
 9. a b The Constitution Of Mensa.
 10. Mensa World Map & Table (updated 13-10-2021).
 11. a b dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, prof. AM | Narodowy Komitet Seniora [dostęp 2021-11-19] (pol.).
 12. a b Biuletyn Mensy Polskiej, maj 1990.
 13. a b Stan na 1.10.2021
 14. SIG – Grupy specjalnych zainteresowań | Stowarzyszenie Mensa Polska [dostęp 2021-10-11] (pol.).
 15. a b c Patronaty Mensy Polska dla książek wydawnictwa Copernicus Center Press | Stowarzyszenie Mensa Polska [dostęp 2021-09-16] (pol.).
 16. Niesamowita Maszyna | Stowarzyszenie Mensa Polska [dostęp 2021-09-16] (pol.).
 17. Dawid Konieczny, Fizyka Warta Poznania uzyskała patronat MENSY – Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, www.ifmpan.poznan.pl [dostęp 2021-09-16].
 18. a b EMAG Historia.
 19. a b AMAG – Asian Mensa Gathering | Mensa Switzerland, members.mensa.ch, 26 kwietnia 2014 [dostęp 2021-10-02] (ang.).
 20. Ludzie z najwyższym ilorazem inteligencji na zjeździe Mensy w Krakowie, krakow.wyborcza.pl [dostęp 2016-09-17].
 21. Mensa Polska wznawia sesje testowe ilorazu IQ –, „Głos Nieważny”, 25 września 2016 [dostęp 2016-11-27] [zarchiwizowane z adresu 2016-11-27].
 22. a b Facts about Silvensa, Silvensa [dostęp 2021-10-04] (ang.).
 23. a b MY-Events, www.my-camp.org [dostęp 2021-10-02].
 24. Paula Goszczyńska, Najinteligentniejsi ludzie z Polski i Europy przyjechali do Kielc. Spędzili tu małe wakacje (ZDJĘCIA), Kielce Nasze Miasto, 24 sierpnia 2021 [dostęp 2021-09-16].
 25. Silvensa organizowana wspólnie przez mensy polską i niemiecką.
 26. Największe międzynarodowe spotkanie Mensy w Polsce w historii.
 27. Silvensa organizowana wspólnie przez mensę holenderską i belgijską.
 28. W 2019 Walne Zebranie SMP odbyło się oddzielnie od Zjazdu, w Warszawie, razem z obchodami 30-lecia Stowarzyszenia w Polsce.
 29. Lista nie jest kompletna, ponieważ przynależność do Stowarzyszenia jest sprawą prywatną każdego z jego członków, a informacja o tym, że ktoś należy do Mensy, staje się znana tylko wtedy, gdy upubliczni ją sam zainteresowany. Z kolei zastrzeżenie „obecnie lub w przeszłości” oznacza, że lista zawiera też nazwiska osób już nieżyjących oraz osób, które mogły przestać należeć do stowarzyszenia, np. na skutek nieopłacenia bieżącej składki (patrz wyżej, sekcja „Przynależność”). Nie jest to więc aktualizowany spis członków, lecz informacja o tym, że niektóre znane osoby kiedyś wstąpiły do Mensy i podały to do wiadomości publicznej.
 30. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2017-11-11].
 31. Spotkanie z dr hab. Andrzejem Draganem w Krakowie.
 32. Andrzej M. Fal | Cluster World Congress, web.archive.org, 21 kwietnia 2016 [dostęp 2021-10-01] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-21].
 33. dr hab. prof. nadzw. Jacek Leluk. uz.zgora.pl. [dostęp 2021-08-14].
 34. Zaświadczenie o wyniku testu Doroty Rabczewskiej. [dostęp 2010-01-13].
 35. Polscy Mensanie, mensa.org.pl [zarchiwizowane z adresu 2011-09-28].
 36. Facebook, www.facebook.com [dostęp 2022-03-22].
 37. Jonas Högberg, ”Minecraft kan bli fyra gånger större”, www.aftonbladet.se [dostęp 2021-12-30] (szw.).
 38. Bernie Alexander: Mensa: Are You Smart Enough?. W: AskMen.com [on-line]. [dostęp 2009-03-24].
 39. Isaac Asimov: I, Asimov: A Memoir. Doubleday, 1994, s. p. 380. ISBN 0-553-56997-X.
 40. a b c Prominent Mensans. W: Mensa International [on-line]. [dostęp 2012-12-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-03-22)].
 41. a b c d They’re Accomplished, They’re Famous, and They’re MENSANS. „Mensa Bulletin”. 476, s. p. 23, July 2004. American Mensa. ISSN 0025-9543. 
 42. RapIndustry.com Chino XL Interview, with Sway and King Tech. W: RapIndustry.com [on-line]. [dostęp 2007-10-11].
 43. Victor Serebriakoff: The Odd Way Mensa Began. W: Western Pennsylvania Mensa [on-line]. [dostęp 2007-11-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-10-23)].
 44. Vanessa Thorpe: The Rise and Fall of IQ. W: The Guardian Unlimited [on-line]. [dostęp 2008-01-02].
 45. Melia Robinson, Melissa Stanger, The 30 Smartest Celebrities In Hollywood, Business Insider [dostęp 2021-12-30] (ang.).
 46. Scott Moore: Ellen Muth Is Reaping Life’s Rewards. W: The Washington Post [on-line]. 2004-08-22. [dostęp 2007-10-11].
 47. Molly Folse: The Mensans and Me: Intelligence and perception put to the test at American Mensa’s Annual Gathering. W: Birmingham Weekly [on-line]. October 25-November 1, 2007. [dostęp 2007-11-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-01)].
 48. „Mensa Information”. Mensa International. https://web.archive.org/web/20091015003441/http://www.mensa.org/index0.php?page=10. Accessed 2009-03-08.
 49. strona biblioteki uniwersyteckiej Syracuse University; sekcja Biographical History.

Linki zewnętrzneEdytuj