Merkuriusz (Iwanow)

Merkuriusz, imię świeckie Igor Władimirowicz Iwanow (ur. 21 stycznia 1964 w Porchowie) – rosyjski biskup prawosławny.

Merkuriusz
Меркурий
Igor Iwanow
Игорь Ивано́в
Metropolita rostowski i nowoczerkaski
Ilustracja
Kraj działania  Rosja
Data i miejsce urodzenia 21 stycznia 1964
Porchow
Metropolita rostowski i nowoczerkaski
Okres sprawowania od 2011
Wyznanie prawosławne
Kościół Rosyjski Kościół Prawosławny
Inkardynacja Eparchia rostowska i nowoczerkaska
Śluby zakonne 12 marca 1988
Diakonat 15 stycznia 1989
Prezbiterat 6 sierpnia 1989
Chirotonia biskupia 6 lutego 2000
Sukcesja apostolska
Data konsekracji 6 lutego 2000
Konsekrator Aleksy II
Współkonsekratorzy Filaret (Wachromiejew), Juwenaliusz (Pojarkow), Cyryl (Gundiajew), Sergiusz (Fomin), Pitirim (Nieczajew), Euzebiusz (Sawwin), Wiktor (Olejnik), Tichon (Jemieljanow), Pantelejmon (Kutowoj), Aleksy (Frołow), Sawa (Wołkow)

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w szpitalu rejonowym jako pielęgniarz. W 1989 ukończył studia w instytucie pediatrycznym w Leningradzie, uzyskując kwalifikacje lekarza medycyny ze specjalnością pediatria. W czasie studiów, 12 marca 1988 złożył wieczyste śluby mnisze, zaś 15 stycznia 1989 został wyświęcony na hierodiakona. 6 sierpnia tego samego roku został hieromnichem i podjął pracę duszpasterską w soborze św. Mikołaja w Kaliningradzie. W latach 1990–1996 pracował kolejno w parafiach Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Jantarnym, św. Serafina z Sarowa w Swietłogorsku, Narodzenia Matki Bożej w Kaliningradzie oraz w parafii przy wznoszonym soborze Chrystusa Zbawiciela w Kaliningradzie. 17 listopada został ihumenem, zaś 9 stycznia 2000 – archimandrytą.

6 lutego 2000 miała miejsce jego chirotonia na biskupa pomocniczego eparchii moskiewskiej z tytułem biskupa zarajskiego. Oznaczało to objęcie przez niego urzędu zwierzchnika Patriarszych parafii w Stanach Zjednoczonych. W czasie chirotonii jako konsekratorzy wystąpili patriarcha moskiewski i całej Rusi Aleksy II, metropolici miński i słucki Filaret (Wachromiejew), kruticki i kołomieński Juwenaliusz (Pojarkow), smoleński i kaliningradzki Cyryl (Gundiajew), sołnecznogorski Sergiusz (Fomin), wołokołamski i juriewski Pitirim (Nieczajew), arcybiskupi pskowski i wielkołucki Euzebiusz (Sawwin) oraz twerski i kaszyński Wiktor (Olejnik), biskupi bronnicki Tichon (Jemieljanow), bałtijski Pantelejmon (Kutowoj), oriechowo-zujewski Aleksy (Frołow) oraz krasnogorski Sawa (Wołkow).

W trybie eksternistycznym ukończył naukę w seminarium duchownym oraz Akademii Duchownej w Petersburgu.

31 marca 2009 Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyznaczył go na przewodniczącego oddziału wychowania religijnego i katechizacji, zwalniając go równocześnie z funkcji pełnionych w Patriarszych parafiach w Stanach Zjednoczonych. W ramach pracy w oddziale biskup Merkuriusz (Iwanow) zajmuje się m.in. opracowywaniem podręczników i materiałów metodycznych do przedmiotu podstawy kultury prawosławnej.

Od 10 października 2009 pełnił ponadto funkcję przełożonego Monasteru Wysoko-Pietrowskiego w Moskwie. Był także odpowiedzialny za parafie znajdujące się w północnym okręgu administracyjnym Moskwy[1].

W 2011 Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyznaczył go na ordynariusza eparchii rostowskiej i nowoczerkaskiej[2]. Kilka miesięcy później został podniesiony do godności metropolity[3] w związku z powstaniem metropolii dońskiej[4].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Poprzednik
Paweł (Ponomariow)
Administrator Patriarszych parafii w Stanach Zjednoczonych
2000 – 2009
Następca
Justynian (Owczinnikow)
Poprzednik
Jan (Ekonomcew)
Przełożony Monasteru Wysoko-Pietrowskiego
2009 – 2012
Następca
Izydor (Tupikin)