Merkuriusz (Iwanow)

Merkuriusz, imię świeckie Igor Władimirowicz Iwanow (ur. 21 stycznia 1964 w Porchowie) – rosyjski biskup prawosławny.

Merkuriusz
Меркурий
Igor Iwanow
Игорь Ивано́в
Metropolita rostowski i nowoczerkaski
Ilustracja
Kraj działania

Rosja

Data i miejsce urodzenia

21 stycznia 1964
Porchow

Metropolita rostowski i nowoczerkaski
Okres sprawowania

od 2011

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia rostowska i nowoczerkaska

Śluby zakonne

12 marca 1988

Diakonat

15 stycznia 1989

Prezbiterat

6 sierpnia 1989

Chirotonia biskupia

6 lutego 2000

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

6 lutego 2000

Konsekrator

Aleksy II

Współkonsekratorzy

Filaret (Wachromiejew), Juwenaliusz (Pojarkow), Cyryl (Gundiajew), Sergiusz (Fomin), Pitirim (Nieczajew), Euzebiusz (Sawwin), Wiktor (Olejnik), Tichon (Jemieljanow), Pantelejmon (Kutowoj), Aleksy (Frołow), Sawa (Wołkow)

Życiorys

edytuj

Urodził się w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w szpitalu rejonowym jako pielęgniarz. W 1989 ukończył studia w instytucie pediatrycznym w Leningradzie, uzyskując kwalifikacje lekarza medycyny ze specjalnością pediatria. W czasie studiów, 12 marca 1988 złożył wieczyste śluby mnisze, zaś 15 stycznia 1989 został wyświęcony na hierodiakona. 6 sierpnia tego samego roku został hieromnichem i podjął pracę duszpasterską w soborze św. Mikołaja w Królewcu. W latach 1990–1996 pracował kolejno w parafiach Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Jantarnym, św. Serafina z Sarowa w Swietłogorsku, Narodzenia Matki Bożej w Królewcu oraz w parafii przy wznoszonym soborze Chrystusa Zbawiciela w Królewcu. 17 listopada został ihumenem, zaś 9 stycznia 2000 – archimandrytą.

6 lutego 2000 miała miejsce jego chirotonia na biskupa pomocniczego eparchii moskiewskiej z tytułem biskupa zarajskiego. Oznaczało to objęcie przez niego urzędu zwierzchnika Patriarszych parafii w Stanach Zjednoczonych. W czasie chirotonii jako konsekratorzy wystąpili patriarcha moskiewski i całej Rusi Aleksy II, metropolici miński i słucki Filaret (Wachromiejew), kruticki i kołomieński Juwenaliusz (Pojarkow), smoleński i kaliningradzki Cyryl (Gundiajew), sołnecznogorski Sergiusz (Fomin), wołokołamski i juriewski Pitirim (Nieczajew), arcybiskupi pskowski i wielkołucki Euzebiusz (Sawwin) oraz twerski i kaszyński Wiktor (Olejnik), biskupi bronnicki Tichon (Jemieljanow), bałtijski Pantelejmon (Kutowoj), oriechowo-zujewski Aleksy (Frołow) oraz krasnogorski Sawa (Wołkow).

W trybie eksternistycznym ukończył naukę w seminarium duchownym oraz Akademii Duchownej w Petersburgu.

31 marca 2009 Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyznaczył go na przewodniczącego oddziału wychowania religijnego i katechizacji, zwalniając go równocześnie z funkcji pełnionych w Patriarszych parafiach w Stanach Zjednoczonych. W ramach pracy w oddziale biskup Merkuriusz (Iwanow) zajmuje się m.in. opracowywaniem podręczników i materiałów metodycznych do przedmiotu podstawy kultury prawosławnej.

Od 10 października 2009 pełnił ponadto funkcję przełożonego Monasteru Wysoko-Pietrowskiego w Moskwie. Był także odpowiedzialny za parafie znajdujące się w północnym okręgu administracyjnym Moskwy[1].

W 2011 Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wyznaczył go na ordynariusza eparchii rostowskiej i nowoczerkaskiej[2]. Kilka miesięcy później został podniesiony do godności metropolity[3] w związku z powstaniem metropolii dońskiej[4].

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj