Meroplankton

organizmy wchodzące w skład planktonu tylko podczas niektórych stadiów rozwojowych

Meroplankton (hemiplankton) – organizmy wchodzące w skład planktonu tylko podczas niektórych stadiów rozwojowych (młodocianych lub larwalnych)[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Magdalena Grabowska: Charakterystyka fitoplanktonu. W: Różnorodność badań botanicznych – 50 lat Białostockiego Oddziału Po lskiego Towarzystwa Botanicznego 1958-2008. Katarzyna Kolanko (red.). Białystok: Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, 2008, s. 13-23. ISBN 978-83-61643-08-1.